Society for All

Pomáháme slabším a těm silnějším jsme odbornými partnery.

Naše poslání

Usilujeme o společnost, kde kvalitní vzdělávání je přístupné každému, kde se lidé cítí dobře a mají šanci naplno využít svůj potenciál.

Čemu se věnujeme

Kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny, duševní zdraví a pomoc ohroženým dětem. To jsou hlavní oblasti našeho zájmu, ve kterých chceme měnit naši společnost k lepšímu.

Jak to děláme

S finanční podporou donorů realizujeme projekty, ve kterých adaptujeme ověřené metodiky ze zahraničí a testujeme nové postupy. Vzděláváme, připomínkujeme zákony, poskytujeme odborná stanoviska. Radíme a pomáháme všude tam, kde je třeba.

radost ilustrace

Naše projekty

Když dítě volá o pomoc

Signály

Nastavujeme systém včasné identifikace ohrožených dětí a efektivní pomoci. Ověření v praxi probíhá v pilotním provozu na Mostecku.

Porozumění traumatu

PorT

Vytváříme podmínky pro naplnění potřeb dětí s traumatickými zkušenostmi a zavádíme trauma respektující přístup do škol a dalších institucí.

Respekt, rozmanitost, rovnost, resilience

RRRR

Podporujeme duševní zdraví dětí prostřednictvím programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích na ZŠ i SŠ.

SUPPORTING TRANSITION RESILIENCE OF NEWCOMER GROUPS

STRONG

Ukrajinským dětem nabízíme psychosociální podporu a pomáháme jim s úspěšnou integrací do české společnosti a vzdělávacího systému.​

Aktuality SOFA

Podívejte se, co je u nás nového, na čem pracujeme nebo kde se s námi můžete setkat.

Akademie SOFA

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti nabízíme celou řadu školení, seminářů a akreditovaných kurzů.

Více o akademii

Knihovna

Vytvořili jsme pro Vás řadu materiálů, které Vám mohou pomoci s řešením různých situací jak v životě, tak ve škole nebo v práci.

Karta KID

Karta poskytuje vodítka k identifikaci ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Je určena pro učitele, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy.

ACE studie

Jak negativní zkušenosti v dětství ovlivňují náš další život? Respektovaný výzkum Center pro kontrolu a prevenci nemocí publikovaný v roce 1998 pod označením ACE Study o vlivu negativních zkušeností v dětství (NZD) na zdraví a kvalitu života v dospělosti

Ukázky z metodik RRRR pro základní školy

S návratem žáků a studentů do školních lavic po letních prázdninách byla spuštěna pilotáž metodik RRRR zaměřujících se na rozvoj sociálních a emočních dovedností.

Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách

Materiály z odborného semináře „Podpora vhodného chování PBIS na celé škole“

Trauma u dětí

Materiály týkající se traumatu dětí.

Plakáty pro rozvoj emočních dovedností

Připravili jsme pro Vás plakáty využitelné v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol.

sofa ilustrace

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button