Society for All

Pomáháme slabším a těm silnějším jsme odbornými partnery.

Naše poslání

Usilujeme o společnost, kde kvalitní vzdělávání je přístupné každému, kde se lidé cítí dobře a mají šanci naplno využít svůj potenciál. A kde díky tomu všemu má každý své místo.

Čemu se věnujeme

Kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny, duševní zdraví a pomoc ohroženým dětem. To jsou hlavní oblasti našeho zájmu, ve kterých chceme měnit naši společnost k lepšímu.

Jak to děláme

S finanční podporou donorů realizujeme projekty, ve kterých adaptujeme ověřené metodiky ze zahraničí a testujeme nové postupy. Vzděláváme, připomínkujeme zákony, poskytujeme odborná stanoviska. Radíme a pomáháme všude tam, kde je třeba.

radost ilustrace

Naše projekty

Když dítě volá o pomoc

Signály

Nastavujeme systém včasné identifikace ohrožených dětí a efektivní pomoci. Ověření v praxi probíhá v pilotním provozu na Mostecku.

Porozumění traumatu

PorT

Vytváříme podmínky pro naplnění potřeb dětí s traumatickými zkušenostmi a zavádíme trauma respektující přístup do škol a dalších institucí.

Respekt, rozmanitost, rovnost, resilience

RRRR

Podporujeme duševní zdraví dětí prostřednictvím programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích na ZŠ i SŠ.

E-learning: Jak podporovat děti a mladé lidi s traumatickými zkušenostmi

e-Lektra

Představujeme e-learning zaměřený na základy trauma respektujícího přístupu k dětem. Jeden z pěti modulů je věnován specificky problematice dětského traumatu ve spojení s válkou a nuceným vysídlením.

SUPPORTING TRANSITION RESILIENCE OF NEWCOMER GROUPS

STRONG

Ukrajinským dětem nabízíme psychosociální podporu a pomáháme jim s úspěšnou integrací do české společnosti a vzdělávacího systému.​

foto_hp

Aktuality

Podívejte se, co je u nás nového, na čem pracujeme nebo kde se s námi můžete setkat.

Akademie SOFA

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti nabízíme celou řadu školení, seminářů a akreditovaných kurzů.

Více o akademii

Knihovna

Vytvořili jsme pro Vás řadu materiálů, které Vám mohou pomoci s řešením různých situací jak v životě, tak ve škole nebo v práci.

Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení i k životu

Publikace, která nabízí několik nástrojů k podpoře osobního wellbeingu vyučujících a dalších pedagogických pracovníků a pracovnic. Učitelská profese je bezesporu naplňující, ale zároveň velmi náročná, a proto musí být vědomá péče o osobní wellbeing coby prevence syndromu vyhoření její nedílnou součástí. Autorkou je naše předsedkyně Lenka Felcmanová s podporou iniciativy Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Karta KID

Karta poskytuje vodítka k identifikaci ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Je určena pro učitele, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy. Ke každé kartě je k dispozici metodika, která poskytuje odborný rámec problematiky identifikace ohroženého dítěte a praktické informace k postupům poskytování podpory.

Ukázky z metodik RRRR pro základní školy

S návratem žáků a studentů do školních lavic po letních prázdninách byla spuštěna pilotáž metodik RRRR zaměřujících se na rozvoj sociálních a emočních dovedností.

Plakáty pro rozvoj emočních dovedností

Připravili jsme pro vás plakáty využitelné v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských školách, na základních a středních školách.

ACE studie

Jak negativní zkušenosti v dětství ovlivňují náš další život? Respektovaný výzkum Center pro kontrolu a prevenci nemocí publikovaný v roce 1998 pod označením ACE Study o vlivu negativních zkušeností v dětství (NZD) na zdraví a kvalitu života v dospělosti

Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách

Materiály z odborného semináře „Podpora vhodného chování PBIS na celé škole“

Trauma u dětí

Materiály týkající se traumatu dětí.

sofa ilustrace

Partneři

Donoři

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button