Neberme školám asistenty vyzývají učitelé a další odborníci

14. září 2023

Praha, 14. 09. 2023 - Asistenti pedagoga se stali nedílnou součástí pedagogických sborů v českých školách. Některé by ale mohly přijít až o polovinu asistentských úvazků v důsledku tzv. parametrizace. Ta se projednává již několik měsíců a měla by vést k úpravě financování této pozice od roku 2025. Organizace sdružené za Iniciativou #NebermeŠkolámAsistenty proto upozorňují na nedostatky aktuálního návrhu a připomínají zásadní přínos přítomnosti asistentů pedagoga pro kvalitu výuky všech dětí. Součástí Iniciativy jsou Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center, Society for All (SOFA), Spoluškola a Učitelská platforma.

 


„Fungování škol bez asistentů pedagoga už není myslitelné, přesto veřejnost i řada odborníků mimo školský terén tápe v tom, co přesně dělají. Pomáhají nejen dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, ale tvoří tandem s učiteli a učitelkami, jejich přítomnost ovlivňuje dobré klima ve třídě, jsou prospěšní všem dětem,“ vysvětluje Lenka Felcmanová, předsedkyně SOFA


„Naší společnou iniciativou chceme ukázat, jak moc jsou tito lidé jsou pro školy důležití. To ostatně říká i ministerstvo školství, když se snaží upravit jejich financování tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a stabilní. Musíme ale upozornit na to, že aktuálně navržený model parametrizace by znamenal, že děti, které asistenty potřebují, jejich podporu ztratí,“ doplňuje Iva Janská, předsedkyně organizace Spoluškola, z. s.


Pod heslem #NebermeŠkolámAsistenty se od 14. září budou na sociálních sítích členů iniciativy objevovat sdělení, která vysvětlují, proč je důležité nesnižovat počty asistentů pedagoga. Vycházejí z výpovědí učitelů a učitelek, ředitelů a ředitelek i rodičů. Doplní je stanoviska expertů k návrhu parametrizace a jejich doporučení.    


Parametrizace znamená, že pozice asistenta pedagoga už nebude financována jako podpůrné opatření pro konkrétního žáka. Místo toho výpočet zohledňující různé parametry určí rozsah asistentských úvazků. V něm se promítá například počet tříd a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. „Nezohledňuje ale různorodé potřeby jednotlivých žáků a ani neodráží reálný počet hodin práce asistenta. Zdá se, že vypočtené rozsahy úvazků v řadě případů nebudou stačit,” komentuje Petra Mazancová, předsedkyně profesní organizace učitelů a ředitelů škol Učitelská platforma.


Organizace sdružené v iniciativě #NebermeŠkolámAsistenty se shodují v tom, že záměr ministerstva institucionalizovat pozici asistenta pedagoga jeho navázáním na školu je v principu dobrý. Plošný systém však nemůže fungovat bez prvku individualizace tam, kde nastavené parametry nezajistí podporu pro všechny žáky, kteří ji nezbytně potřebují.  


„Pro nás je parametrizace asistentů pedagoga důležité téma, protože jako pracovníci SPC řešíme v podstatě denně doporučování podpory pro naše klienty. Domníváme se, že v těch parametrech, tak jak nás s nimi MŠMT seznámilo, není zcela vyhovující a podpora nebude dostatečná pro většinu našich klientů,” říká Zuzana Žampachová, místopředsedkyně Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center (AP SPC).
Iniciativu #NebermeŠkolámAsistenty tvoří:


AP SPC zastupuje zájmy svých členů, odborných pracovníků speciálně pedagogikcých center. Úzce spolupracuje např. s Národním pedagogickým institutem, Asociací pracovníků pedagogicko psychologických poraden, Asociací pracovníků středisek výchovné péče či ministerstvem školství. Podílí se na tvorbě a připomínkování odborných podkladů a vyhlášek. Pořádá pravidelná pracovní jednání, setkání svých členů (celostátní, krajská, odborných sekcí / dle druhu zdravotního postižení).Society for All (SOFA) mění český vzdělávací systém ve prospěch všech dětí a mladých lidí. Na školách budujeme prostředí, které podporuje jejich různost a pomáhá jim naplnit svůj potenciál. Angažujeme se v posilování duševního zdraví a ve zlepšování ochrany ohrožených dětí. Spolupracujeme s předními českými i zahraničními experty, přinášíme a šíříme ověřenou praxi. Propojujeme systémové aktéry v regionech i na celostátní úrovni. Připomínkujeme legislativu a jsme zapojení do poradních a pracovních skupin ministerstev a úřadu vlády.


Spoluškola, z. s., se zasazuje o to, aby všechny děti, bez ohledu na jejich současnou situaci nebo vzdělávací potřeby, měly příležitost plně rozvinout svůj vzdělávací potenciál a tím zvýšit své šance na úspěšný a spokojený život v rámci většinové společnosti. Mezi hlavní aktivity Spoluškoly patří poskytování bezplatného právního poradenství rodičům dětí s vzdělávacími potřebami, pořádání seminářů a distribuce vzdělávacích a informačních materiálů. Organizace se také věnuje advokační činností v oblasti vzdělávání.


Učitelská platforma má přes 1900 členů a je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Pomáháme učitelům být slyšet!


Kontakt pro média:

SOFA

Anna Francová | +420 732 739 124 | anna.francova@so-fa.cz


Spoluškola, z.s.

Barbora Kiliesová | +420 605 258 595 | kiliesova@spoluskola.cz