Školení karty KID a metodiky mezioborové spolupráce na mosteckém magistrátu

22. října 2022

Na říjnovém školení s kartou KID a metodikou koordinované mezioborové spolupráce se sešlo více než padesát zástupců z klíčových profesí, kteří mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. V jedné místnosti se tak potkali nejen pracovníci školského, sociálního, zdravotního segmentu a zástupci integrovaného záchranného systému, ale i asistenti prevence kriminality nebo školní dohledová služba mostecké Městské policie. Nechyběli ani zástupci z Nadace České spořitelny, která projekt Signály finančně podporuje. Hlavním tématem bylo praktické využití karty KID a podpůrných materiálů, které pomáhají k včasné a efektivní pomoci dětem, které mohou být v ohrožení a diskuse nad postupem koordinované mezioborové spolupráce. Úvodního slova se ujala náměstkyně primátora města Most Ing. Markéta Stará, která shrnula dosavadní spolupráci města s projektem Signály a poděkovala za usilovnou práci a zapojení všech přítomných. Poté následovala diskuze nad přínosem případových setkání. Účastníci školení se shodli, že se jedná o preventivní nástroj, který může sloužit k včasné a efektivní podpoře ohroženého dítěte. Kromě komplexního zmapování situace a tvorby plánu spolupráce v podpoře dítěte, je přínosem i motivace rodiny k včasnému zahájení řešení problému ve spolupráci s odborníky.

Jelikož je podpora ohrožených dětí založena na principech mezioborové spolupráce, tak jsme účastníky rozdělili do mezioborových skupin a v další části dopoledního programu se věnovali modelové kazuistice. Jednotlivé skupinky definovaly hlavní problém, navrhly kroky v rámci svých kompletencí a časový rámec podpory. V další části školení pak účastníci ve skupinkách tvořili plán koordinované spolupráce v případě aktuního a chronického ohrožení dítěte. Využít mohli jak samotnou kartu KID s výčtem situcí a mosteckých kontaktů, tak metodiku koordinované mezioborové spolupráce.


„Školení s metodikou koordinované mezioborové spolupráce hodnotím velmi pozitivně. Těší nás vysoký počet účastníků z různých profesí a také jejich proaktivita. Velký posun vnímám hlavně v řešení modelových kazuistik. Odborníci se lépe orientují jak v signálech, které ukazují, že s dítětem není něco v pořádku, tak v následné pomoci. Často zmiňujeme, že se nemusí jednat jen o modřiny, ale mohou to být i znaky, které nemusí být patrné na první pohled. Cílem našeho projektu je, aby všichni klíčoví profesionálové tyto znaky uměli bezpečně rozpoznat a také věděli, jak dál jednat. Toto školení ukázalo, že se nám to daří a z toho máme opravdu velkou radost.“, zhodnotila školení s kartou KID manažerka projektu, Tereza Svačinová.


Projekt Signály.


Děláme vše proto, abychom děti v ohrožení dokázali včas rozpoznat a napojit je na vhodnou pomoc. Systematicky budujeme mezioborovou spolupráci, zavádíme funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, školíme lidi v praxi a zprostředkováváme jim potřebné know-how. Díky včasné pomoci můžeme změnit nejeden dětský osud.Projekt realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a finančně podporuje Nadace České spořitelny.