Jsme ve finále cen SDGs!

12. června 2024

Projekt Rozvoj dovedností pro život (RRRR) je ve finále prestižních cen SDGs. Z úžasných 270 projektů je mezi top 4 v kategorii Vzdělání.

12062024 fotky (1).png

A jaké jsou jeho aktuální výsledky?

  • 4 000 zapojených žáků
  • 400 vyškolených učitelů
  • 13 000 stažení metodiky socio-emočního učení RRRR
  • 90% zapojených učitelů zaznamenalo výrazné zlepšení žáků v oblastech: SEBEPOZNÁNÍ, KOMUNIKACE, EMOČNÍ GRAMOTNOST, ODOLNOST, SOUNÁLEŽITOST A RESPEKTUJÍCÍ VZTAHY.
  • 96% učitelů uvádí, že jim metodika pomohla k podpoře jejich vlastního wellbeingu.

Tím ale rozhodně nekončíme. Našim cílem je systémová změna. Chceme, aby se socio-emoční učení stalo součástí osnov (RVP) a nejlépe i samostatným předmětem.

12062024 fotky (3).jpg

A proč usilujeme o to, aby se socio-emoční učení cíleně podporovalo ve škole?

Protože:

  1. Je to nejúčinnější prevence v oblasti duševního zdraví.
  2. Zvyšuje pravděpodobnost vyhledání pomoci v případě potřeby.
  3. Zásadně přispívá k bezpečnému klimatu školy a prevenci šikany.
  4. Zlepšuje vzdělávací výsledky ve všech vzdělávacích oborech.
  5. Zvyšuje úspěšnost na dalších stupních vzdělávání a na trhu práce.

12062024 fotky (2).JPG

Děkujeme všem za podporu! A především fondům EHP 2014-2021.