PROJEKT RRRR NA SHORTLISTU CEN SDG!

3. června 2024

S nadšením oznamujeme, že náš projekt Rozvoj dovedností pro život (RRRR) postoupil do semifinálového kola! V letošním roce se do soutěže přihlásilo úžasných 300 projektů, které se hlásí k naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Z každé kategorie postoupilo pouze deset projektů, což činí naši nominaci ještě výjimečnější. Nyní probíhá druhá fáze hodnocení, ze které vzejdou čtyři finalisté. Ti budou mít možnost osobně představit své projekty porotě v Praze už 11. června. Držte nám palce!  Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 3. října 2024 v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Více o cenách SDG se dozvíte zde.

1207435058508644.cLGkOvMx9rTlYEe3HhwW_height640.png

Krátce o projektu:

Cílem projektu je podpořit duševní zdraví žáků základních a středních škol a vybavit je dovednostmi, které jim pomohou celoživotně pečovat o svůj wellbeing. V projektu jsme vyvinuli vzdělávací programy a metodiky zaměřené na podporu socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích. Podpora rozvoje dovedností jako je emoční gramotnost, zvládání stresu nebo vyhledání pomoci je jedním z nejúčinnějších opatření v podpoře duševního zdraví dětí a mladých lidí. Školám přinášíme ucelenou metodiku socio-emočního učení, kterou mohou používat od prvních ročníků ZŠ po poslední ročníky SŠ. 

Bylo vědecky prokázáno, že kvalitně koncipované a vedené programy podpory socio-emočního učení a respektujících vztahů mají pozitivní vliv na wellbeing a duševní zdraví dětí a mladých lidí a snižují výskyt rizikového chování a tendence uchylovat se k násilí. Socio-emoční učení navíc podporuje rozvoj odolnosti, což přispívá k lepšímu zvládání změn, výzev a neočekávaných událostí. Zlepšuje dovednosti efektivní komunikace, leadrshipu, spolupráce a zodpovědného rozhodování. Díky těmto dovednostem žáci dosahují lepších výsledků ve vzdělávání, pokračují ve studiu a mají ve svém budoucím profesním životě větší šance na získání stabilního zaměstnání.

Spolupracujícími partnery v projektu byly 3 ZŠ a SŠ, na kterých jsme programy ověřovali. Díky tomu jsme je mohli upravovat na základě přímých zpětných vazeb od učitelů i žáků. Při vývoji programu zaměřeného na prevenci násilí v blízkých vztazích pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ jsme spolupracovali s Centrem Locika a organizací Alternative to Violence.

Dosud jsme vyškolili 400 profesionálů pro implementaci těchto programů ve školách a více než 4000 žáků absolvovalo oba programy. 90 % zapojených učitelů hodnotí programy jako účinné s pozitivním dopadem na žáky a 96 % učitelů dokonce uvádí, že jim programy pomohly k podpoře jejich vlastního wellbeingu. V současné době realizujeme osvětovou kampaň a prostřednictvím sítě expertů šíříme programy do všech krajů ČR. Spolupracujeme s Asociací ředitelů základních škol a krajskými úřady v šíření povědomí o programech a možnostech posílení kompetencí v jejich využívání prostřednictvím nabízených školení mezi řediteli.