Z Národního plánu obnovy vypadla podpora vzdělávání

24. srpna 2023

Na včerejším jednání vlády bylo rozhodnuto, že z původních 42 miliard, které měly sloužit k potřebným investicím a reformám ve školství, nepůjde ani koruna. Je argumentováno především nevýhodností a krátkým časovým rámcem, ve kterém je třeba peníze vyčerpat.

NPO měl ve školství pomoci zafinancovat dobudování mateřských a základních škol v okolí velkých měst, kde se potýkají s nedostatkem kapacit, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, modernizaci obsahu a metod výuky a zvýšením dostupnosti podpory pro žáky s obtížemi v duševním zdraví a náročným chováním rozšířením mobilních týmů dětského duševního zdraví do všech krajů. Finance měly také pomoci vyřešit problém s velkými rozdíly ve výstupech poradenských služeb. Nejednotnost poraden při doporučování podpůrných opatření brání předvídatelnosti financování podpory, která do škol putuje. To ministerstvo trápí dlouhodobě a je to i hlavní důvod, proč se snaží prosadit parametrizaci asistentů pedagoga.

V rámci NPO měl být podpořen vznik nástroje sjednocujícího postup poradenských zařízení při určování míry a druhů podpory např. pomůcek, asistenta pedagoga nebo speciální pedagogické péče. Vládou schválená alokace pro školství z 14. června byla ještě před včerejším jednáním na základě vypořádání připomínek Evropské komise snížena o 6 miliard, nicméně po včerejšku je zřejmé, že na školství z NPO nepůjde vůbec nic.

Ministr Bek plánuje vznik robustního investičního programu pro školství, který půjde za horizont roku 2026, kdy mělo být čerpání prostředků z NPO ukončeno. Je ale otázka, jak robustní bude, a odkud se do něj vezmou finance. Ministr Bek hovoří o možnosti čerpání ze státního rozpočtu. S ohledem na tvrdé boje o téměř každý milion je ale vysoce nepravděpodobné, že se najednou někde „objeví“ 42 miliard. S ohledem na dodržení závazků má NPO nespornou výhodu v tom, že stát jeho prostřednictvím musí zafinancovat, co přislíbil. Termín 2026 byl zejména pro investice do budování nových škol rizikový, v případě „měkkých“ projektů ale splnitelný byl.

Nyní nezbývá než počkat na 4. září, kdy ministr Bek oznámí, kolik peněz získal a co z nich podpoří. „Pokud dojde v důsledku nedostatku prostředků k redukci opatření zaměřených na podporu doučování, služeb v oblasti duševního zdraví a potřebnou změnu poradenských služeb, bude to pro české školství i ministerstvo samo velká prohra, protože neřešení těchto témat se mu do budoucna velmi prodraží.“, uzavírá předsedkyně SOFA Lenka Felcmanová.

Národní plán obnovy a další důležité strategické a legislativní dokumenty řešíme společně s dalšími organizacemi a sdruženími v síti NeoN.


Tématu se věnuje také včerejší článek na idnes.cz