Z Národního plánu obnovy vypadla podpora vzdělávání

24. srpna 2023

Na včerejším jednání vlády bylo rozhodnuto, že z původních 42 miliard, které měly sloužit k potřebným investicím a reformám ve školství, nepůjde ani koruna. Je argumentováno především nevýhodností a krátkým časovým rámcem, ve kterém je třeba peníze vyčerpat.

NPO měl ve školství pomoci zafinancovat dobudování mateřských a základních škol v okolí velkých měst, kde se potýkají s nedostatkem kapacit, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, modernizaci obsahu a metod výuky a zvýšením dostupnosti podpory pro žáky s obtížemi v duševním zdraví a náročným chováním rozšířením mobilních týmů dětského duševního zdraví do všech krajů. Finance měly také pomoci vyřešit problém s velkými rozdíly ve výstupech poradenských služeb. Nejednotnost poraden při doporučování podpůrných opatření brání předvídatelnosti financování podpory, která do škol putuje. To ministerstvo trápí dlouhodobě a je to i hlavní důvod, proč se snaží prosadit parametrizaci asistentů pedagoga.

V rámci NPO měl být podpořen vznik nástroje sjednocujícího postup poradenských zařízení při určování míry a druhů podpory např. pomůcek, asistenta pedagoga nebo speciální pedagogické péče. Vládou schválená alokace pro školství z 14. června byla ještě před včerejším jednáním na základě vypořádání připomínek Evropské komise snížena o 6 miliard, nicméně po včerejšku je zřejmé, že na školství z NPO nepůjde vůbec nic.

Ministr Bek plánuje vznik robustního investičního programu pro školství, který půjde za horizont roku 2026, kdy mělo být čerpání prostředků z NPO ukončeno. Je ale otázka, jak robustní bude, a odkud se do něj vezmou finance. Ministr Bek hovoří o možnosti čerpání ze státního rozpočtu. S ohledem na tvrdé boje o téměř každý milion je ale vysoce nepravděpodobné, že se najednou někde „objeví“ 42 miliard. S ohledem na dodržení závazků má NPO nespornou výhodu v tom, že stát jeho prostřednictvím musí zafinancovat, co přislíbil. Termín 2026 byl zejména pro investice do budování nových škol rizikový, v případě „měkkých“ projektů ale splnitelný byl.

Nyní nezbývá než počkat na 4. září, kdy ministr Bek oznámí, kolik peněz získal a co z nich podpoří. „Pokud dojde v důsledku nedostatku prostředků k redukci opatření zaměřených na podporu doučování, služeb v oblasti duševního zdraví a potřebnou změnu poradenských služeb, bude to pro české školství i ministerstvo samo velká prohra, protože neřešení těchto témat se mu do budoucna velmi prodraží.“, uzavírá předsedkyně SOFA Lenka Felcmanová.

Národní plán obnovy a další důležité strategické a legislativní dokumenty řešíme společně s dalšími organizacemi a sdruženími v síti NeoN.


Tématu se věnuje také včerejší článek na idnes.cz

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button