6 otázek pro kriminalistu plk. Mgr. Jaroslava Hrabálka

14. listopadu 2023

1) Během své kriminalistické praxe jste se setkal s případy sexuálního násilí na malých dětech nebo u mladistvých, lze obecně říci, jestli se počet těchto trestných činů mění? Kolik případů bylo loni nebo letos? 

V posledních letech je zaznamenán celkový růst kriminality páchané prostřednictvím internetu. U mravnostní trestné činnosti ve virtuálním prostředí tomu není jinak. Souvisí to se zvýšenou počítačovou gramotností pachatelů a jednoduchou dostupností internetu. V minulosti docházelo k prvnímu kontaktu mezi pachatelem a obětí převážně osobně, ale v posledních letech se první kontakt stále častěji přesouvá na internet a k trestné činnosti může dojít, aniž by se pachatel s obětí fyzicky setkal. 


2) Co Vám pomáhá při odhalení pachatelů? 

Při odhalování a následném objasňování trestné činnosti nám pomáhá spolupráce s organizacemi poskytujícími služby na internetu. Jako příklad lze uvést spolupráci s poskytovatelem domén CZ.NIC. Nedílnou součástí efektivity trestního řízení je proškolování policistů pracujících v této oblasti. Zjednodušeně potřebuje policie kromě klasických detektivů stále více „ajťáků“. 


3) Pomáhá Vám v práci současné nastavení, kdy poskytovatelé hostingu mají povinnost sdílet s policií podezřelý obsah? 

Mravnostní trestná činnost je specifická zejména svou latencí. Proto nám v této souvislosti velice pomáhá hlášení závadového obsahu od hostingových služeb. Díky tomu se nám daří zachytit případy sexuálního zneužívání i u opravdu malých dětí, kteří ještě ani neumějí mluvit, a proto se nemohou nikomu svěřit s tím, že jim někdo ubližuje. V poslední době jsme řešili dokonce sexuální zneužívání čtrnáctidenního dítěte. 


4) V čem konkrétně jsou tyto digitální stopy užitečné? 

Jak už jsem uvedl, mravnostní trestná činnost je velice latentní a k policii se dostane jen špička ledovce. O zbytku ledovce, který se nachází pod hladinou, se policie často vůbec nedozví. Dalším problémem týkající se mravnostní trestné činnosti je důkazní nouze. Sexuální zneužívání probíhá často tak, aby po sobě pachatel nezanechal důkazy. Pokud máme jasnou digitální stopu ve formě videa či fotografie, jedná se pro policii o velice významný důkaz. 


5) Měl by podle Vás být schválen návrh Evropské komise zvaný jako Children Sexual Abuse Regulation, který poskytovatelům nařizuje povinnost kontrolovat obsah a podezřelý obsah sdílet s policií ? 

Vzhledem k tomu, že policie je součástí moci výkonné a tato otázka přísluší moci zákonodárné, nerad bych za naše zákonodárce odpovídal. Já osobně vítám všechny legislativní změny, které policii ulehčí odhalování mravnostní trestné činnosti páchané na dětech. 


6) Můžete uvést konkrétní případ zneužití dítěte, jehož pachatele se podařilo odhalit díky digitální stopě od poskytovatele hostingu? 

Jedná se většinou o dvojí typ případů. Tím prvním je dlouhodobé zneužívání v rodině, které si pachatel dokumentuje. Dítě se vzhledem k nízkému věku není schopné bránit, ani se nikomu svěřit. Tím druhým typem je tzv. sextorze, kdy pachatel vydírá oběť a nechává si od ní zasílat její nahé fotky. V této oblasti jsou zranitelné také zejména děti. Často se dostanou do bezvýchodné situace, kterou v krajním případě řeší pokusem o sebevraždu.