Kdo jsme

Nezisková organizace Society for All vznikla v roce 2011, původně pod názvem ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání). Začínali jsme v malém týmu, ale nikdy ne s malými ambicemi.

ilustrace staveni

Je toho tolik, co je třeba změnit. Postupně jsme si dílčími úspěchy získali respekt a uznání. Díky finanční pomoci donorů jsme vyrostli v organizaci, která má tři desítky stálých zaměstnanců, přes 200 spolupracovníků a odborných poradců v terénu a která vybudovala lektorský tým s více než 100 stálými lektory.

Pilíře naší práce

Kvalitní vzdělání

Pracujeme na odstranění bariér ve vzdělávání a hledáme nové způsoby začlenění znevýhodněných dětí mezi jejich vrstevníky. Usilujeme o to, aby každé dítě ve škole zažilo pocit úspěchu a přijetí.

Duševní zdraví

Posilujeme duševní zdraví nejen dětí – tematizujeme wellbeing a snažíme se o to, aby bylo pro společnost stejně důležité jako vzdělávání samo. Protože jen dítě, které je v pohodě a bezpečí, může naplno rozvinout svůj potenciál.

Pomoc ohroženým dětem

A jsme tu pro ohrožené děti – budujeme efektivní systém včasné identifikace těchto dětí a následné účinné pomoci. Klademe důraz na mezioborovou spolupráci všech, kteří jsou s dětmi v kontaktu.

foto_vedeni

Naše hodnoty

  • Nevzdáváme se. Vytrvale usilujeme o lepší podmínky pro všechny.
  • Výsledkem je pro nás jen skutečná změna.
  • Nesedíme, neleníme, ale jsme tam, kde nás potřebují. V terénu či ve Sněmovně.
  • Propojujeme a podporujeme další organizace, protože víme, že v jednotě je síla.
  • Přinášíme do ČR jedinečné a revoluční know-how, které pozitivní změny urychluje.
  • Jsme partnerem, na kterého se můžete s důvěrou obrátit.
  • A to vše děláme s úsměvem, protože nás to baví.

Co nabízíme

Advokační činnost

Sledujeme chystané zákony v oblasti vzdělávání, sociální péče i zdravotnictví a vždy poskytujeme odborná stanoviska, doporučení i oponenturu, pokud je to třeba.

Osvětu a vzdělávání

Zaměřujeme se na duševní zdraví, zvládání náročného chování dětí, inkluzi a další. Inspirujeme se prověřenými odbornými přístupy a projekty z celého světa, které adaptujeme pro české prostředí.

Pomoc v terénu

Nabízíme širokou škálu podpory formou konzultací, kurzů, seminářů, konferencí po celém území ČR.

Strategická partnerství

Zastřešujeme a organizujeme další neziskové organizace s podobným zaměřením, jako jsme my. Netříštíme, ale naopak koncentrujeme síly, aby dopad našich aktivit byl co největší.

Vedení SOFA

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.

Předsedkyně a spoluzakladatelka

Foto Mgr. Dana Benešová

Mgr. Dana Benešová

Výkonná ředitelka

Foto Mgr. Klára Laurenčíková

Mgr. Klára Laurenčíková

Spoluzakladatelka

foto

Naši členové

Adéla Lábusová
Daniel Krsička
Iva Langer Pikalová
Iva Strnadová
Iveta Němečková
Jan Michalík
Jana Straková
Lucie Macků
Michal Kandler
Monika Zemská
Olga Havlátová
Petra Zahradníková
Vanda Hájková
Vít Masopust
Vladimír Foist
Zbyněk Němec
Zdeněk Svoboda
Zdenka Juklová
Asistence
Centrum inkluze
Člověk v tísni
DownSyndrom CZ
Fair for Family
Inclusio o.p.s
Institut pro restorativní justici
META
Nadace Albatros
Nová škola
Parent Project
Rytmus
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Spoluškola
ZŠ Brigádníků
ZŠ Integra Vsetín

Naše historie aneb co jsme dokázali

Roky naší usilovné práce přinesly řadu výsledků, které mnohdy na první pohled možná nebyly vidět, ale které pomohly těm nejzranitelnějším. A naše společnost se tak v mnoha ohledech změnila k lepšímu.

K nejvýraznějším počinům patří tyto

Podíleli jsme se na inkluzivní reformě (2016).  

Přispěli jsme ke stažení nepovedeného návrhu na novelizaci vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přispěli jsme k podpoře dětského duševního zdraví (NAPDZ 2030, SVP ČR 2030+) .

Podíleli jsme se na vytvoření systémové podpory wellbeingu a ve školách se aktivně podílíme na jeho implementaci.

Ashoka vyhodnotila práci ČOSIV jako příklad dobré praxe.

Vybudovali jsme expertní centrum PBIS.

Vybudovali jsme Akademii, ucelený systém vzdělávání. Jen za rok 2022 jsme proškolili 4 387 lidí.