Plakáty pro rozvoj emočních dovedností

Plakáty je vhodné využívat v prezenčních i on-line komunitních kruzích a třídnických hodinách. Mohou být také umístěny do relaxačního koutku ve třídě nebo relaxační místnosti, jsou-li zřízeny. Před jejich vyvěšením v těchto prostorách je důležité s dětmi využívání plakátů nacvičit.

S pomocí těchto plakátů dětem pomůžeme zorientovat se ve vlastních emocích, porozumět emocím druhých a naučit se zdravým způsobům sebe zklidnění. Zvýšený stres se projevuje častějším negativním prožíváním a změnami emočního ladění. Na dlouhodobě zvýšený stres mohou děti reagovat nevhodnými způsoby seberegulace (sebepoškozováním, zvýšenou konzumací sladkostí, kontrolou příjmu potravy), agresivitou či apatií. Je proto důležité témata týkající se emočního prožívání a seberegulace cíleně zařazovat do výuky.

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button