Plakáty pro rozvoj emočních dovedností

Plakáty je vhodné využívat v prezenčních i on-line komunitních kruzích a třídnických hodinách. Mohou být také umístěny do relaxačního koutku ve třídě nebo relaxační místnosti, jsou-li zřízeny. Před jejich vyvěšením v těchto prostorách je důležité s dětmi využívání plakátů nacvičit.

S pomocí těchto plakátů dětem pomůžeme zorientovat se ve vlastních emocích, porozumět emocím druhých a naučit se zdravým způsobům sebe zklidnění. Zvýšený stres se projevuje častějším negativním prožíváním a změnami emočního ladění. Na dlouhodobě zvýšený stres mohou děti reagovat nevhodnými způsoby seberegulace (sebepoškozováním, zvýšenou konzumací sladkostí, kontrolou příjmu potravy), agresivitou či apatií. Je proto důležité témata týkající se emočního prožívání a seberegulace cíleně zařazovat do výuky.

Když se necítím dobře, můžu...pro děti A4  ->

Účinné tipy na zlepšení nálady pro děti - tisková data ve formátu A4

Když se necítím dobře, můžu...pro teenagery A4  ->

Účinné tipy na zlepšení nálady pro teenagery - tisková data ve formátu A4

Když se necítím dobře, můžu...pro děti A1  ->

Účinné tipy na zlepšení nálady pro děti - tisková data ve formátu A1

Když se necítím dobře, můžu...pro teenagery A1  ->

Účinné tipy na zlepšení nálady pro teenagery - tisková data ve formátu A1

Když se necítím dobře, můžu...pro děti  ->

Účinné tipy na zlepšení nálady pro děti - náhled pro elektronické využití

Když se necítím dobře, můžu...pro teenagery  ->

Účinné tipy na zlepšení nálady pro teenagery - náhled pro elektronické využití