Preventivní program SOFA učí teenagery rozpoznat zdravé vztahy

3. října 2023

Praha, 03-10-2023 - Co znamená násilí ve vztahu a jak se chovat, když se ho někdo dopouští, učí teenagery preventivní program Blízké vztahy bez násilí. Od začátku roku 2023 se s programem seznámily více než dvě stovky odborníků a odbornic, kteří se věnují práci s dětmi. Na jeho rozšíření spolupracují nezisková organizace Society for All (SOFA), Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a norská organizace Alternative to Violence (ATV). 


Partnerské násilí se ve velké míře objevuje již v prvních vztazích. Studie uvádějí, že s ním má zkušenost 30-40 % mladých lidí. Cílem programu je téma otevřít v bezpečném prostředí a podpořit přemýšlení dospívajících o projevech lásky, komunikaci a vyjadřování emocí.  


„V programu využíváme film, který zobrazuje modelový případ přenosu násilného chování mezi generacemi. Ukazuje, jak je naše chování k druhým ovlivněné tím to, co sami zažíváme, přibližuje pocity oběti a připomíná, že násilí nemá jen fyzickou podobu,” přibližuje speciální pedagožka Lenka Felcmanová z organizace SOFA. 


Dánský film Všude dobře, doma nejlíp? mohou využívat pouze proškolení lektoři a lektorky. Těch je v Česku aktuálně kolem dvou stovek. Přibližně polovina z tohoto počtu se účastnila závěrečného školení, které se konalo v polovině září v Praze. Vedly ho klinické psycholožky z norského terapeutického centra Alternative to Violence (ATV) Jannicke Stav a Barbora Jakobsen. 


 „V naší praxi se setkáváme s dospělými, kteří se dopouštějí násilí nebo jsou násilí vystaveni a prožili s násilím celý život. O násilí ale mluví poprvé s námi. To bychom chtěli změnit, protože víme, že násilí se dá zastavit, pokud o něm mluvíme a začneme s ním pracovat dříve, než mladí lidé začnou zakládat nové rodiny,“ uvedla Barbora Jakobsen, klinická psycholožka, Alternativa násilí, Norsko.  


Program Blízké vztahy bez násilí je vhodný pro všechny základní a střední školy, ale hodí se i pro dětské domovy, nízkoprahová centra a další sociální služby pracující s mladistvým. 


„Máme již první zpětné vazby z míst, kde jsme program představili. Ukazuje se, že děti jsou pak schopné lépe reagovat například když vidí, že někdo z vrstevníků je vystaven vztahovému násilí,” uvádí Lenka Felcmanová. Jsme připravení podpořit další šíření. Kamkoliv po České republice můžeme vyslat kvalifikované lektory, kteří budou pracovat přímo s dětmi nebo proškolí přímo pracovníky dané instituce,” doplňuje. 

 

Kontakt pro média:  

Martina Špittová | martina.spittova@so-fa.cz | +420 730 862 526

 

 

Society for All (SOFA)  

Jsme nezisková organizace Society for All (SOFA). Už více než dekádu konzistentně a usilovně pracujeme na změnách, díky kterým je stále více škol, v nichž všechny děti zažívají přijetí a úspěch. Bez ohledu na startovní podmínky dostávají šanci stát se sebevědomými dospělými, kteří znají svou cenu a místo ve společnosti.