Vysvědčení trochu jinak?

22. června 2024

Vysvědčení představuje častou obavu mnoha školáků. To, jaké známky dítě dostává, může být ovlivněno mnoha faktory. Zkuste letos děti ocenit i v dovednostech, které jsou důležité pro život, ale ve škole se běžně neznámkují.

Můžete se zamyslet nad tím, jaký posun vaši žáci udělali jako lidé. Co se za ten rok naučili v oblasti vztahů a dovedností, co zvládli, jaké problémy a těžkosti překonali. Třeba začali víc pomáhat ostatním, objevili a rozvíjeli svoje silné stránky, dokážou čím dál lépe přemýšlet a mluvit o svých pocitech. Nechcete je za to také ocenit? Protože známky nejsou a neměly by být cílem školní docházky.

Formulář na vysvědčení trochu jinak naleznete zde → Vysvědčení - formulář.pdf