Výzva k účinné ochraně dětí před sexuálním násilím

20. listopadu 2023

Zástupci Evropského parlamentu a Rady připravují nařízení, jehož účelem má být ochrana dětí před sexuálním násilím v online prostoru, které by mělo jednotně platit ve všech státech EU. Poslanci Evropského parlamentu na konci října upravili návrh nařízení způsobem, který ohrožení dětí sexuálním násilím namísto jeho snižování naopak zvyšuje.

Apelujeme na proto vládu a zástupce ČR v evropských institucích, aby podpořili změnu aktuálního návrhu nařízení v souladu s požadavky evropské koalice organizací hájících práva dětí ECLAG. Jedná se zejména o poskytnutí právního základu pro dobrovolnou kontrolu hostingových služeb a služeb interpersonální komunikace na obsah prezentující sexuální násilí na dětech, kterou již nyní seriózní poskytovatelé služeb dělají, a díky níž se daří odhalovat a usvědčovat pachatele sexuálního násilí na dětech. Bez tohoto právního základu by ani současná nedostatečná praxe v odhalování této trestné činnosti nebyla od příštího srpna možná. Druhým klíčovým požadavkem je, aby nařízení umožňovalo kontrolu obsahu i na tzv. grooming (navazování vztahů s dětmi v online prostoru za účelem sexuálního zneužití) u osob nebo skupin podezřelých z páchání sexuálního násilí na dětech a mohlo se tak předejít zneužití dětí těmito lidmi.

Děti jsou v souvislosti se sexuálním násilím obzvláště zranitelnou skupinou. Počet sdílení a obchodování obsahů prezentujících akty sexuálního násilí na dětech v online prostoru celosvětově, v rámci EU ale také přímo v České republice narůstá. Organizace Internet Watch Foundation (IWF) ve své aktuální studii varuje, že členské státy EU se v posledních letech staly útočištěm kriminálních gangů hostujících obsahy sexuálního násilí na dětech.

Odhalovat se však daří jen zlomek případů, a to často jen v důsledku digitálních stop, které jsou v těchto případech nezpochybnitelnými usvědčujícími důkazy. Digitální stopa je klíčovým důkazem u všech dětí, zejména pak u dětí v kojeneckém a batolecím věku, které nemohou o tom, co se jim děje, nikomu říct. Obsah detekovaný poskytovateli elektronických služeb a předávaný prostřednictvím Europolu policii slouží k vypátrání pachatelů na národní úrovni. Předávání je v současné době umožněno na základě provizorního nařízení, jehož platnost vyprší v srpnu příštího roku.

IWF apeluje na technologické firmy a vlády, že služba koncového šifrování bez možnosti předchozí kontroly obsahu zobrazujícího sexuální násilí na dětech představuje pro děti závažnou hrozbu. Tu však aktuální návrh nařízení neřeší vůbec.

K ochraně práv dětí Českou republiku zavazují mezinárodní smlouvy, unijní a vnitrostátní legislativa i strategické dokumenty. Podporu přijetí nařízení vyjádřili na svém posledním zasedání členové Vládního výboru pro práva dítěte, Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a řada neziskových organizací, které dlouhodobě podporují děti a zajištění jejich bezpečí nejen v online prostoru

Výzva v pdf včetně seznamu organizací, které nám vyjádřily podporu


Zdroje:

1) Kampaň „One in five“ (Jedno z pěti), Rada Evropy, 2010–2015,

2) Průzkum organizace Economist Impact provedený u více než 5 000 osob ve věku 18–20 let v 54 zemích, zveřejněný v dokumentu Globální posouzení hrozeb, Globální aliance WeProtect, 2021,

3) Zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN pro otázky násilí páchaného na dětech, Children with Disabilities (Děti se zdravotním postižením),

4) Internet Watch Foundation www.iwf.org.uk,

5) data za období leden–srpen