Karty (Ú)klid v hlavě

Zahrnují pohybová, dechová a relaxační cvičení s použitím imaginace. Seberegulace dětem pomáhá lépe se soustředit, zvládat stres, řešit konflikty, a to jak ve škole, tak v běžném životě. Snižuje také impulzivitu a celkově předchází náročnému chování. Ve škole je možné nácvik aktivit zařadit do třídnických hodin nebo komunitních kruhů. Děti je poté mohou využívat v reakci na svůj stav, a předcházet tak situacím, kdy se vlivem nadměrné aktivace nebo vyčerpání nemohou zapojovat do výuky.

Poskytujeme dětem nástroje pro spokojený život jak ve škole, tak i mimo ni. Karty byly inspirovány metodickými materiály Centra prevence násilí, traumatického stresu a sebevražd RTVS.