Projekt Signály spustil nový e-learning zaměřený na včasnou identifikaci ohrožených dětí

13. června 2023

Minulý týden jsme na tiskové konferenci médiím představili nový e-learning Jak identifikovat ohrožené děti, kterým provází herec Marek Němec, a také karty KID, jež jsou efektivním nástrojem pro rozpoznání signálů špatného zacházení s dítětem a zajištění včasné pomoci. Mezi přítomnými nechyběla předsedkyně SOFA Lenka Felcmanová, manažerka projektu Signály Tereza Svačinová, zástupci mostecké mezioborové spolupráce a ministerstev a v neposlední řadě i Nadace České spořitelny, která je nedílnou součástí projektu Signály už od jeho vzniku a finančně projekt podpořila.

IMG_0580.JPGIMG_0596.JPGIMG_0603.JPGIMG_0607.JPGIMG_0614.JPGIMG_0618.JPGIMG_0623.JPGIMG_0626.JPGIMG_0637.JPGIMG_0640.JPGIMG_0641.JPGIMG_0645.JPGIMG_0648.JPGIMG_0655.JPGIMG_0664.JPGIMG_0666.JPGIMG_0667.JPGIMG_0678.JPGIMG_0685.JPGIMG_0686.JPGIMG_0699.JPGIMG_0701.JPGIMG_0705.JPGIMG_0715.JPGIMG_0717.JPGIMG_0728.JPGIMG_0732.JPGIMG_0742.JPGIMG_0743.JPGIMG_0744.JPGIMG_0749.JPGIMG_0758.JPGIMG_0761.JPGIMG_0770.JPGIMG_0775.JPGIMG_0778.JPGIMG_0780.JPG

Nový e-learning ke kartě KID – praktický, interaktivní a pro všechny zájemce zdarma

Přibližně devadesátiminutový videokurz učí včas identifikovat ohrožené děti a poskytuje konkrétní nástroje, jak těmto dětem efektivně a citlivě pomoci. Kurz je šitý na míru specifickým potřebám pedagogů, sociálních a zdravotních pracovníků a složek integrovaného záchranného systému. E-learning je zaměřený na včasnou identifikaci ohrožených dětí prostřednictvím karty KID. Tu jsme vytvořili společně s ministerstvy školství, práce a sociálních věcí, vnitra, zdravotnictví a expertním týmem v čele s Radkem Ptáčkem, Terezií Pemovou a předsedkyní SOFA Lenkou Felcmanovou. Karta KID má pomoci všem, kteří se ve své práci setkávají s dětmi, zachytit signály ohrožení a jednat v nejlepším zájmu ohroženého dítěte. Karta KID poskytuje vodítka k identifikaci ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte.

E-learning najdete na tomto odkazu: https://www.kartakid.cz/.

„Konečně existuje ucelený online vzdělávací kurz k včasné identifikaci ohrožených dětí dostupný každému, kdo pracuje s dětmi a chce si tuto problematiku více ujasnit. Kurz je zdarma a dostupný všem, můžete si ho vystudovat odkudkoli a je udělán interaktivně, přitažlivou formou a velmi prakticky. Vše je vysvětleno na konkrétních příbězích ohrožených dětí“, shrnula hlavní výhody e-learningu manažerka projektu Signály Tereza Svačinová.

Proč je pro nás téma ohrožených dětí tak důležité?

Za posledních 8 let v ČR v důsledku násilí zemřelo 44 dětí, přibližně 750 má závažné zdravotní důsledky, 12 500 dětí muselo vyhledat služby psychologa. (MPSV). Aktuálně nastavený systém nedokáže zachytit všechny děti v ohrožení. 

Negativní zkušenosti prožité v dětství zásadně ovlivňují psychické i fyzické zdraví člověka v průběhu celého života. Proto je velmi důležité ohrožené děti rozpoznat co nejdříve a situaci začít řešit. To se ne vždy děje, přestože jsou tyto děti denně v kontaktu s dospělými, (učiteli, lékaři) kteří by jim mohli pomoct. Dosud ale chyběla jasná shoda na tom, jaké jsou signály ohrožení a kdo a kdy může zasáhnout.

Proto vznikl i projekt Signály. Proškolujeme různé profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Spolupracujeme v mezioborové platformě a vytváříme podpůrné materiály, jako jsou již zmíněné karty KID a metodiky k nim a e-learning.

Díky našemu novému partnerství s UNICEF můžeme aktivity projektu šířit do dalších šesti měst v České republice (například nově do Litvínova a Chomutova), můžeme tak pomoci více ohroženým dětem a podpořit spolupráci mezi profesionály, kteří s nimi přicházejí do kontaktu. A nadále budeme bojovat za to, aby pozice koordinátora právě takové funkční mezioborové spolupráce na podporu ohrožených dětí fungovala v každém městě v České republice!

Výstupy z tiskové konference:

iDnes: Odhalit týrané děti pomůže karta KID. Učitelům a lékařům poskytne návod

Blesk a maminka.cz: Už desítky dětí nepřežily domácí týrání: Problémem je i přehlížení okolím! Odborníci nabízí pomocnou ruku

MoneyMag.cz: Návod na nové kartě KID má pomoci k včasnému odhalení týrání a zanedbávání dětí

Advokátní deník: K včasnému odhalení zanedbávání a týrání dětí má pomoci karta KID

Česká televize:

Studio 6: Jak rozpoznat dítě v ohrožení