Society for All

We help the vulnerable and are expert partners for the strong.

Our mission

We strive for a society where quality education is accessible to everyone, where people feel good and have the chance to reach their full potential. And where, thanks to all this, everyone has a place.

What we do

Quality and accessible education for all, mental health and helping children at risk. These are our main areas of interest in which we want to change our society for the better.

How we do it

With financial support from donors, we implement projects in which we adapt proven methodologies from abroad and test new approaches. We educate, comment on laws, and provide expert opinions. We advise and assist wherever needed.

radost ilustrace

Our projects

When a child calls for help

Signals

We are setting up a system of early identification of children at risk and effective assistance. We support interdisciplinary cooperation in seven regions of the Czech Republic. We put into practice case meetings, case management method and other functional tools.

Understanding trauma

PorT

We create conditions to meet the needs of children with traumatic experiences and introduce a trauma-informed approach in schools and other institutions.

Resilience, Rights and Respectful Relationships​

RRRR

We support children's mental health through programs focused on social-emotional learning and the prevention of violence in close relationships in elementary and middle schools.

E-learning: how to support children and young people with traumatic experiences

e-Lektra

Introducing e-learning, focused on the basics of a trauma-informed approach to children. One of the five modules is dedicated specifically to the issue of childhood trauma in relation to war and forced displacement.

SUPPORTING TRANSITION RESILIENCE OF NEWCOMER GROUPS

STRONG

We offer psychosocial support to Ukrainian children and help them successfully integrate into Czech society and the education system.

foto_hp

SOFA Academy

We offer a wide range of training courses, seminars and accredited courses to interested professionals and the general public.

More about the academy

Library

We have created a range of materials to help you deal with different situations in life, at school or at work.

Wellbeing at school: How to develop a positive attitude towards teaching and life

A publication that offers several tools to support the personal wellbeing of teachers and other teaching staff. The teaching profession is undoubtedly fulfilling but at the same time very demanding, and therefore conscious care for personal wellbeing as a prevention of burnout syndrome must be an integral part of it. The author is our chairperson, Lenka Felcmanová.

Karta KID

Karta poskytuje vodítka k identifikaci ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Je určena pro učitele, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy. Ke každé kartě je k dispozici metodika, která poskytuje odborný rámec problematiky identifikace ohroženého dítěte a praktické informace k postupům poskytování podpory.

RRRR methodologies

The Respect, Diversity, Equality, Resilience (RRRR) methodologies were designed for primary and secondary school teachers to develop students' socio-emotional skills and positive relationships.

Plakáty pro rozvoj emočních dovedností

Připravili jsme pro vás plakáty využitelné v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských školách, na základních a středních školách.

ACE studie

Jak negativní zkušenosti v dětství ovlivňují náš další život? Respektovaný výzkum Center pro kontrolu a prevenci nemocí publikovaný v roce 1998 pod označením ACE Study o vlivu negativních zkušeností v dětství (NZD) na zdraví a kvalitu života v dospělosti

Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách

Materiály z odborného semináře „Podpora vhodného chování PBIS na celé škole“

Trauma u dětí

Materiály týkající se traumatu dětí.

Posters for the development of socio-emotional learning - younger pupils

Plakáty jsou zaměřeny na rozvoj socio-emočního učení. Můžete je využívat v komunikaci s dětmi o emocích a řešení problému. Ve škole je možné zařadit práci s plakáty do třídnických hodin nebo komunitních kruhů. Plakáty jsou určené pro děti prvního stupně. Metodické materiály byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2012.

Poster How do you feel?

Plakát zobrazuje 26 emocí. Materiál je vhodný pro využití v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských a základních školách.

Cards (Ú)peace of mind

Karty (Ú)klid v hlavě podporují seberegulaci a učí děti vnímat vlastní tělo a emoce. Obsahují 27 aktivit zaměřených na zklidnění nebo aktivizaci.

Conversation game "How was your day?"

Konverzační hra "Jaký byl tvůj den?" pomáhá dětem reflektovat jejich zkušenosti, názory a postoje vztahující se nejen k prožitému dni. Hra nemá složitá pravidla, obsahuje 32 otázek, které přirozeně podporují vyjadřování dítěte a učí ho poznávat sebe sama a druhé.

Posters for the development of socio-emotional learning - older pupils

Plakáty jsou zaměřeny na rozvoj socio-emočního učení. Můžete je využívat v komunikaci s žáky o náročných situacích a vyhledání odborné pomoci nebo zvládání vzteku. Pro žáky na středních školách přinášíme tipy, jak na stres před maturitou nebo jak se bránit prokrastinaci. Ve škole je možné zařadit práci s plakáty do třídnických hodin nebo komunitních kruhů. Plakáty jsou určené pro děti druhého stupně a střední školy. Metodické materiály byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2012

Help How my engine runs

Pomůcka pomáhá dětem rozpoznat svůj aktuální stav. Pokud jsou příliš unavené nebo naopak rozrušené, nemohou se učit. K dosažení rovnováhy jim pomohou seberegulační techniky. Pokud dětem pomůžeme naučit se monitorovat svůj stav, mohou předejít jeho eskalaci a podpořit své učení.

sofa ilustrace

Partners

Donors