Představili jsme metodiky na školení PBIS koučů

28. října 2022

V rámci prvního akreditovaného výcviku PBIS koučů jsme představili metodiky RRRR, které v rámci projektu aktuálně pilotujeme na třech školách.

Ucelené programy jako PBIS a projekt RRRR zaměřený na rozvoj socio-emočních dovedností pomáhají ve škole vytvářet bezpečné prostředí, předcházet šikaně nebo užívání návykových látek. Žáci pak mají lepší podmínky pro učení a dosahují i lepších vzdělávacích výsledků.

Více o systému PBIS se dozvíte zde.


Představili jsme metodiky na školení PBIS koučů