Konference k závěru pilotáže systému PBIS - jaké jsou zkušenosti českých ZŠ?

15. února 2023

Na konci ledna jsme na Staroměstské radnici pořádali konferenci k závěru pilotáže systému PBIS s tématem Praktické aspekty zavádění PBIS v základních školách. Přibližně 70 přítomným jsme shrnuli zkušenosti s pilotním zaváděním systému na vybraných základních školách a představili jsme další směřování projektu.

Program konference byl nabitý od začátku až do konce. Úvodní slova patřila Zmocněnkyni vlády pro lidská práva a zakladatelce SOFA Kláře Šimáčkové Laurenčíkové. Dosavadní výsledky zavádění PBIS na pilotních školách a další směřování projektu pak shrnula expertka PBIS, Anna Kubíčková a výkonná ředitelka SOFA, Dana Benešová. Po krátké přestávce jsme se naplno ponořili do zkušeností ze základních škol, kde je systém PBIS již několik let pilotován. Tomu, jak probíhá samotné zavádění PBIS do škol, se věnovala bývalá ředitelka ZŠ Velké Hamry, Zdeňka Juklová. Zajímavé poznatky prezentovala také ředitelka ZŠ Chanov, Monika Kynclová nebo zástupkyně a ředitel ZŠ Zeleneč, Martina Listopadová a Jiří Ptáčník. Nechyběl ani pedagog z další základní školy, se kterou spolupracujeme, a to Aleš Štefan, a ředitel, Petr Došek, ze ZŠ Velvary. Poslední část konference patřila praktickým zkušenostem s realizací PBIS na školách v Nizozemí, o kterých pohovořila konzultantka, školitelka a supervizorka PBIS v expertním centru Hogeschool Windesheim. Joke Kamstra.

Prezentace - Anna Kubíčková, Dana Benešová

Prezentace - ZŠ Velké Hamry

Prezentace - ZŠ Zlatnická

Prezentace - Joke Kamstra


„Díky příspěvkům pilotních škol se podařilo nastínit jedinečnost procesu zavádění systému pozitivní podpory chování PBIS. Učitelé a zástupci vedení škol popsali překážky, které překonávají, ale také přínosy, které zavádění PBIS přináší. Největší motivací je pro mě to, že jsou školy rozhodnuté i po pilotáži systém PBIS dále rozvíjet“, shrnula konferenci PBIS expertka Anna Kubíčková.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za veškerou energii a chuť vytvářet ve školách prostředí, kde se všichni cítí bezpečně a chovají se k sobě ohleduplně a s respektem. Naším společným cílem je, aby každé dítě zažívalo ve škole přijetí a úspěch a mohlo tak naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál.


248A5199.jpg248A5204.jpg248A5208.jpg248A5222.jpg248A5226.jpg248A5234.jpg248A5235.jpg248A5267.jpg248A5281.jpg248A5279.jpg248A5285.jpg248A5288.jpg248A5301.jpg248A5312.jpg248A5320.jpg248A5337.jpg248A5347.jpg248A5358.jpg248A5366.jpg248A5370.jpg248A5375.jpg248A5394.jpg248A5404.jpg248A5417.jpg248A5455.jpg248A5466.jpg248A5468.jpg248A5474.jpg248A5480.jpg248A5494.jpg248A5498.jpg248A5519.jpg248A5512.jpg248A5526.jpg248A5574.jpg

A jak se konference líbila účastníkům? Přečtěte si některé ze zpětných vazeb, které mluví za vše…

„Konference pro mne byla velkým přínosem a zjištěním, že se dá vždy a všechno dělat i jinak“.

„Strašně moc Vám děkuji za nádhernou konferenci, bylo to pro mě velmi zajímavé a přínosné“.

„Děkuji za bohatou inspiraci, profesionalitu, milé prostředí a sdílení“.

„Moc děkuji za vaši práci a veškeré úsilí do projektu vložené“.


Projekt podpořili:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Nadace Blíž k Sobě v rámci realizace projektového záměru pro podporu implementace PBIS a rozvoj odborných kapacit ČOSIV za rok 2022.

Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu v rámci projektu na rozvoj PBIS.

 

Záštitu převzal radní hlavního města Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.