Adaptujeme a překládáme e-learning o aplikaci trauma respektujícího přístupu

20. prosince 2022

Cílem projektu je přeložit a upravit existující americkou verzi e-learningu napomáhajícího k aplikaci principů trauma respektujícího přístupu ve školách, která byla vyvinuta na základě spolupráce mezi The McKinsey Health Institute a Cincinnati Children’s Hospital Medical Center. E-learning upravujeme a zobecňujeme tak, aby byl uplatnitelný v České republice a v dalších jazykových mutacích i za jejími hranicemi.

Naším cílem je, aby učitelé a další vzdělavatelé získali základní proškolení v trauma respektujícím přístupu a aby jej uplatňovali při výuce a komunikaci s dětmi, které se potenciálně mohou potýkat s následky traumatu. ČOSIV spolu s americkými partnery projektu zároveň pracuje na vzniku nového modulu e-learningu o traumatu v souvislosti s válkou a nuceným vysídlením, který bude cílit nejen na vzdělavatele, ale i na pečující osoby. Děti, které prožily trauma v souvislosti s válkou na Ukrajině a přicházejí do naší země tak získají ve svém okolí porozumění a informovanější podporu.

Na začátku prosince jsme spolu s našimi partnery oficiálně zahájili spolupráci na projektu adaptace e-learningu zaměřeného na trauma respektující přístup pro vzdělavatele. Po úvodním neformálním seznámení, kde jsme se navzájem představili a každý z účastníků prozradil své oblíbené jídlo v dětství, jsme shrnuli časový plán, cíle projektu včetně našich představ o jejich optimálním naplnění a případná rizika, která mohou adaptaci materiálů provázet. 

Co je to e-learning?

E-learning je výuka s využitím internetu a elektronických materiálů (dokumentů, prezentací, webových stránek, multimediálních materiálů apod.) s pomocí výpočetní techniky (osobní počítače, tablety i chytré telefony apod.). Cílem e-learningu je napomoci zlepšit kvalitu vzdělávání v organizacích pomocí multimédií, používáním obrazových, zvukových a textových informací k obohacení obsahu výuky. Internet poskytuje lepší přístup ke studijním materiálům a službám, k výměně informací a ke spolupráci vzdělávajících se studentů. E-learning představuje pro studenty praktickou a pohodlnou formu učení se a získávaní informací. Výuka prostřednictvím e-learningu je efektivní, poskytující okamžitou zpětnou vazbu a zpravidla je organizovaná do několika on-line kurzů v závislosti na vzdělávacím obsahu. E-learningový kurz může obsahovat neomezené množství dat, kontrolní otázky, testy a nakonec i celkové vyhodnocení úspěšnosti studenta.

Čerpáno z webových stránek www.estudovna.cz.

Děkujeme Nadaci České spořitelny a Kanceláři Světové zdravotnické organizace v ČR (WHO), že nám poskytují potřebnou podporu, abychom projekt spolu s našimi americkými partnery mohli realizovat.