Jaká je role OSPOD v ochraně ohrožených dětí?

5. června 2023

Česká veřejnost vnímá úlohu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (zkratkou OSPOD) všelijak. U mnohých se zažil slangový výraz „sociálka“, který používá ve chvílích, kdy chce někoho zastrašit a uvést ho do nepříjemných chvil. Jistě jste se s tím sami setkali i v běžném životě. Možná na vlastní kůži nebo v podobě filmů a seriálů. „Zavolám na tebe sociálku a dítě ti vezmou a už ho nikdy neuvidíš“ nebo „Až k tobě dorazí sociálka, prošmejdí ti v bytě všechno a uvidíš, že si na tebe něco najdou a bude zle“.

Přitom hlavní role OSPOD v ochraně ohrožených dětí je naprosto jiná než strašit. Pracovníci OSPOD přijímají informace o ohrožených dětech a hodnotí míru jejich ohrožení. Prakticky v případě akutního ohrožení dítě rychle navrhují soudu předběžné opatření jako je převzetí dítěte k příbuzným nebo vyhledání pěstounů na přechodnou dobu a poté se snaží intenzivně spolupracovat s rodiči, aby se dítě mohlo co nejrychleji vrátit do rodiny. Mohou navrhovat využití podpůrných služeb, aby se situace změnila. V případě, že se jedná o chronické ohrožení dítěte, tak se snaží rodinu nasíťovat na podpůrné služby jako je řada neziskových organizací nebo na služby psychologa a terapeuta.

Jak je zřejmé z předchozích řádků. Hlavní rolí OSPOD je pomáhat těm nejzranitelnější, těm, kteří si mnohdy o pomoc ani říci neumí. A to dětem.

Na vyjasnění mýtů a polopravd o OSPOD jsme se zeptali jedné z nejpovolanějších, a to koordinátorky regionální platformy projektu Signály Martiny Koplové. Nejenom že pracovala 7 let jako sociální pracovnice v sociálně-aktivizační službě a na OSPOD, ale také má vystudovanou sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Karlově.


Když si nevím rady s péčí o mé dítě, nemůžu jít na OSPOD a požádat o pomoc, protože by mi ho hned odebrali.

OSPOD má mnoho kontaktů na organizace, které mi mohou pomoci. Když sama/sám požádám o pomoc, OSPOD mi poradí a odkáže mě na organizace, které mi můžou pomoci můj problém vyřešit.

Ohlásila jsem na OSPOD, že se sousedka špatně stará o děti a stále se nic neděje a má je u sebe.

OSPOD vyhodnocuje situaci každého dítěte individuálně, často síťuje rodinu na podpůrné organizace, které do domácnosti docházejí, aby jí pomohly. Změna rodinné situace nenastává hned, je to dlouhodobý proces.

OSPOD se stará o děti, které to nepotřebují a děti například drogově závislých matek neřeší.

OSPOD může řešit pouze ty rodiny, na které ho upozorní široká veřejnost či veřejné instituce (škola, pediatr apod.). Pokud OSPOD neobdrží k rodině žádné oznámení, nedozví se o ní.

Pracovnice OSPOD nepracují s rodinami dostatečně často, i když mají hodně času.

Pracovnice OSPOD řeší případy až 80 rodin měsíčně. V rámci své agendy chodí na soudní jednání, jsou přítomny při výsleších nezletilých dětí, navštěvují děti umístěné v náhradní rodinné péči a jejich rodiče, pořádají případové konference, chodí na šetření do domácnosti rodin, vedou individuální rozhovory s rodiči a dětmi, účastní se setkání s dalšími organizacemi, které se zabývají podporou rodin a dětí, a které OSPOD využívá pro intenzivní práci s rodinou, jejíž situaci dále mapuje.

Rozvádím se a OSPOD nadržuje otci/matce, nechápe mou představu o uspořádání péče o dceru/syna.

OSPOD v rámci rozvodových řízení zastupuje vaše dítě, nikoli vás. Pokud sami máte například advokáta, představte si OSPOD jako advokáta svého dítěte. Z tohoto důvodu se stanoviska OSPOD k uspořádání péče odvíjí vždy od přání a potřeb dítěte nikoli rodiče.

Když mi OSPOD odebere dítě, už ho nikdy neuvidím.

OSPOD musí i po odebrání dítěte podporovat rodiče v tom, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu návratu dítěte do domácího prostředí. OSPOD motivuje rodiče k pravidelnému kontaktu s dítětem a společně s dalšími podpůrnými organizacemi podporuje rodinu ke změně její současné situace.

Když přijdu o bydlení, odeberou mi děti.

OSPOD vás může odkázat na organizace, které vám pomohou s vyhledáním nového bydlení nebo azylového domu. Pokud se nepodaří žádné náhradní bydlení najít, doporučí vám požádat o pomoc příbuzné/kamarádky, kteří by se o vaše dítě dočasně postarali. Pokud nikoho takového nemáte, můžete na vlastní žádost (mimo OSPOD) dočasně umístit dítě do Klokánku/ZDVOP.