Organizace SOFA slaví na Ústecku úspěch s projektem na podporu ohrožených dětí

13. září 2023

  • Projekt Signály je příkladem efektivní mezioborové spolupráce 
  • Praktické zkušenosti se zaváděním pilotního projektu zájemcům přiblížila konference v Ústí nad Labem
  • Po úspěšném zavedení projektu na Mostecku se Signály rozšíří i do dalších měst


Praha, 13. 09. 2023 – Nezisková organizace Society for All (SOFA) představila spolu s partnery na konferenci v Ústí nad Labem nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí s důrazem na efektivní mezioborovou spolupráci. Úspěšný projekt s názvem Signály funguje již 3 roky na Mostecku, v tomto roce se rozšířil na Litvínovsko a Chomutovsko a plánuje se jeho rozšíření do dalších měst např. Lysé nad Labem nebo Slaného. 


Vláda České republiky se již zavázala k posílení systému ochrany ohrožených dětí a své myšlenky promítla do aktuální Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021-2029.


V té stanovila několik systémových nedostatků, jako například nemožnost včasného odhalení dětí z rizikových rodin, u kterých doporučuje posílení nabídky asistenčních a preventivních služeb. Další aktuální výzvou je chybějící model efektivní koordinace mezioborové spolupráce. 


Signály uvedly včasnou identifikaci ohrožených dětí do praxe


V souvislosti s tím organizace SOFA ve spolupráci s klíčovými ministerstvy a renomovanými odborníky vytvořila a v praxi ověřila nástroje podporující včasnou identifikaci ohrožených dětí. Jedním z nástrojů je praktický návod na včasné odhalení ohrožených dětí, takzvaná Karta KID („Kooperace, Identifikace, Důvěra“), která je v současné době ve spolupráci s ministerstvy šířena mezi pedagogy, sociální pracovníky, zdravotníky i pracovníky policie.

Důležitou součástí projektu Signály je také vznik a podpora fungování regionální mezioborové platformy. 


Aktivně jsme posílili spolupráci mezi jednotlivými segmenty, zapojili učitele, sociální pracovníky, zdravotníky i policii s cílem naučit je spolupracovat právě při pomoci ohroženým dětem. Vedle toho pořádáme například veletrhy služeb, kde jednotlivé organizace prezentují, jak konkrétně mohou tyto děti podpořit s ohledem na potřeby dané lokality,“ uvedla předsedkyně SOFA Lenka Felcmanová.


Regionální mezioborovou spolupráci vyzdvihuje také vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí města Most, Alexandra Hynešová: „Najít řešení ke zlepšení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny je často velmi náročné a zdlouhavé. Usnadnit to může jedině funkční a efektivní koordinace mezioborové spoluráce. Proto jsme velmi uvítali zavedení projektu Signály na Mostecku, kde měl prokazatelně pozitivní dopad na životy mnoha ohrožených dětí a jejich rodin.“


V neposlední řadě jsou součástí projektu Signály také metodické příručky ke kartě KID nebo praktický e-learning určený odborníkům, kteří pracují s dětmi. Je dostupný zdarma na webu www.kartakid.cz. Organizace SOFA dále pravidelně pořádá semináře či workshopy na téma včasné identifikace a podpory ohrožených dětí. S podporou UNICEF a na základě získaných zkušeností nyní organizace SOFA tento model zavádí v dalších dvou krajích. Cílem je rozšíření projektu na celostátní úroveň jako součást reformy systému ochrany dětí. 


Kontakt pro média:

Martina Špittová | martina.spittova@so-fa.cz | +420 730 862 526


Ohlasy v médiích

MF DNES Severní Čechy (titulní strana), 13. 9. 2023

Monitoring ČTK, 12. 9. 2023

Tisková zpráva Ústeckého kraje, 12.9. 2023

Mostecké listy, 13.9. 2023


Ohlasy na sociálních sítích

Facebook - Society for All

Facebook - Projekt Signály