Jak funguje case management v praxi

19. října 2023

S expertním týmem našeho projektu Signály se propojila ředitelka základní školy, která chtěla pomoci svému žákovi. Chlapci, který neměl pokryté základní životní potřeby, jako jsou potraviny nebo ošacení. Navíc vyrůstal v nedůstojném bydlení a jeho rodiče se potýkali s finanční nouzí, maminka také s psychickými problémy. Vše se začalo projevovat ve školních výsledcích chlapce a nepravidelné docházce …

Do aktivní pomoci se tedy zapojila case manažerka, která rychle zmapovala, že se opravdu jedná o ohrožené dítě a začala jednat. Přečtěte si, co se následující týdny dělo a jaké pomoci se rodině dostalo. Opravdu se situace rodiny zlepšila?

Case manažerka po rozhovoru s maminkou chlapce propojila rodinu se sociálně aktivizační službou (SAS) a vyjednala rodině zajištění potravinové pomoci a ošacení, zajistila jim tedy prvotní rychlou pomoc.

Následně důkladně zmapovala potřeby rodiny a identifikovala příčiny jejích problémů.

Poté case manažerka svolala případové setkání v prostorách školy, kam byli pozváni jak rodiče chlapce, tak zástupci školy, zástupkyně bytového odboru města nebo pracovnice SAS. Výsledkem byl plán spolupráce, tedy kroky, které bude rodina s pomocí odborníků dělat, aby se jejich situace zlepšila. Např. to, že rodiče začnou lépe komunikovat se školou nebo že matka vyhledá podporu v oblasti duševního zdraví a poté začne hledat novou práci. Po celou dobu case manažerka rodinu navštěvovala, a průběžně spolu s rodinou vyhodnocovala, jak se jednotlivé kroky daří naplňovat.

Na revizním setkání, které se konalo po třech měsících, pak společně s ostatními odborníky a rodinou zhodnotili pokroky. Chlapcova docházka do školy se zlepšila, v hodinách byl aktivnější, což se projevilo i na jeho studijních výsledcích.

Celkově byl plán plněn s mírnými výkyvy velmi dobře, dohled OSPOD nebylo nutné začínat. Rodina spolupracuje i nadále se SAS, jen bázi konzultací a poradenství. Maminka se zapojila do veřejných služeb, aby si navýšila životní minimum a aktivně si hledá práci. Chlapec po úspěšném absolvování ročníku po prázdninách zahájil další ročník.

Case manažerka rodině poskytovala podporu celý rok. Pravidelně prováděla s rodiči i chlapcem rozhovory, revidovala jejich plán podpory a navrhovala v rámci mezioborové spolupráce další kroky. Podporovala komunikaci mezi rodinou, školou a dalšími institucemi. Po roce pak case manažerka spolupráci s rodinou ukončila s vědomím, že rodina už se naučila, jak předcházet těžko řešitelným situacím a věděla, na koho se může obracet v případě krize.  

Zajímá vás, jak to udělat, abyste i vy měli ve škole case manažera? O financování této pozice může škola žádat v Národním plánu obnovy, další organizace mohou využít fondy a dotační tituly, ze kterých je financována sociální práce.

Jak poznat ohrožené dítě a jak mu efektivně pomoct? Prohlédněte si nebo stáhněte karty KID.


ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button