Jak funguje case management v praxi

19. října 2023

S expertním týmem našeho projektu Signály se propojila ředitelka základní školy, která chtěla pomoci svému žákovi. Chlapci, který neměl pokryté základní životní potřeby, jako jsou potraviny nebo ošacení. Navíc vyrůstal v nedůstojném bydlení a jeho rodiče se potýkali s finanční nouzí, maminka také s psychickými problémy. Vše se začalo projevovat ve školních výsledcích chlapce a nepravidelné docházce …

Do aktivní pomoci se tedy zapojila case manažerka, která rychle zmapovala, že se opravdu jedná o ohrožené dítě a začala jednat. Přečtěte si, co se následující týdny dělo a jaké pomoci se rodině dostalo. Opravdu se situace rodiny zlepšila?

Case manažerka po rozhovoru s maminkou chlapce propojila rodinu se sociálně aktivizační službou (SAS) a vyjednala rodině zajištění potravinové pomoci a ošacení, zajistila jim tedy prvotní rychlou pomoc.

Následně důkladně zmapovala potřeby rodiny a identifikovala příčiny jejích problémů.

Poté case manažerka svolala případové setkání v prostorách školy, kam byli pozváni jak rodiče chlapce, tak zástupci školy, zástupkyně bytového odboru města nebo pracovnice SAS. Výsledkem byl plán spolupráce, tedy kroky, které bude rodina s pomocí odborníků dělat, aby se jejich situace zlepšila. Např. to, že rodiče začnou lépe komunikovat se školou nebo že matka vyhledá podporu v oblasti duševního zdraví a poté začne hledat novou práci. Po celou dobu case manažerka rodinu navštěvovala, a průběžně spolu s rodinou vyhodnocovala, jak se jednotlivé kroky daří naplňovat.

Na revizním setkání, které se konalo po třech měsících, pak společně s ostatními odborníky a rodinou zhodnotili pokroky. Chlapcova docházka do školy se zlepšila, v hodinách byl aktivnější, což se projevilo i na jeho studijních výsledcích.

Celkově byl plán plněn s mírnými výkyvy velmi dobře, dohled OSPOD nebylo nutné začínat. Rodina spolupracuje i nadále se SAS, jen bázi konzultací a poradenství. Maminka se zapojila do veřejných služeb, aby si navýšila životní minimum a aktivně si hledá práci. Chlapec po úspěšném absolvování ročníku po prázdninách zahájil další ročník.

Case manažerka rodině poskytovala podporu celý rok. Pravidelně prováděla s rodiči i chlapcem rozhovory, revidovala jejich plán podpory a navrhovala v rámci mezioborové spolupráce další kroky. Podporovala komunikaci mezi rodinou, školou a dalšími institucemi. Po roce pak case manažerka spolupráci s rodinou ukončila s vědomím, že rodina už se naučila, jak předcházet těžko řešitelným situacím a věděla, na koho se může obracet v případě krize.  

Zajímá vás, jak to udělat, abyste i vy měli ve škole case manažera? O financování této pozice může škola žádat v Národním plánu obnovy, další organizace mohou využít fondy a dotační tituly, ze kterých je financována sociální práce.

Jak poznat ohrožené dítě a jak mu efektivně pomoct? Prohlédněte si nebo stáhněte karty KID.