Třídní PBIS, pozitivní podpora chování ve třídě

Získejte víc času na výuku, přátelské klima ve třídě a hezké vztahy s dětmi i mezi dětmi navzájem. Dvoudenní prezenční kurz akreditovaný u MŠMT.

Lektor

Cena

5 550 Kč

Forma

prezenční

Pro koho

Učitelé ZŠ

Anotace

O systému PBIS

 • PBIS (zkratka pro Positive Behavioral Interventions and Supports) je propracovaný, výzkumem ověřený systém, který dovede řešit náročné chování dětí, odlehčit pedagogům a celkově zlepšit klima ve škole.  
 • Zahrnuje tři úrovně podpory, přičemž první úroveň je určena všem dětem, druhá je určena dětem s mírnými obtížemi v chování a třetí úroveň je pro děti s komplexními potřebami v oblasti duševního zdraví a chování 

 

Na tomto kurzu vás naučíme, jak funguje první, preventivní úroveň v rámci třídy. Dozvíte se, jak ve své třídě nastavit efektivní systém pravidel chování. Naučíte se, jak jednoduše předcházet náročnému a nežádoucímu chování, ale také jak toto chování u žáků zvládat, pokud nastane. 

Vyzkoušíte si příklady regulačních technik, nácviku očekávaného chování a přístupů podporujících respektující vztahy

Odnesete si základní poznatky o přístupu k dětem s vývojovým a akutním traumatem

Po zavedení těchto principů v praxi pak budete mít víc času na výuku, přátelské klima ve třídě a hezké vztahy s dětmi i mezi dětmi navzájem

 

Obsah kurzu 

Příčiny a projevy nevhodného chování a jak ovlivňuje vzdělávání 

Principy I. (preventivní) úrovně PBIS 

 • Nastavení jasných očekávání, jak se ve škole chovat 
 • Praktický nácvik vhodného chování po celé škole 
 • Pravidelné upevňování vhodného chování 
 • Definování jednotných přístupů k určitým typům nežádoucího chování 
 • Sjednocení a zautomatizování existujících rutinních postupů 
 • Budování dobrých vztahů 
 • Aktivní zapojení žáků i rodičů do spolupráce 

Intervence II. úrovně podpory 

 • Metoda Check-in Check-out a její využití v praxi 
 • Metodiky pro socio-emoční učení 

Na závěr vám vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu (v elektronické podobě) a zašleme e-mailem infografiky a příručku PBIS pro učitele

 

Pokud budete mít zájem o zavedení systému PBIS v celé škole, využijte kurz Celoškolní PBIS s podporou certifikovaného PBIS kouče po dobu jednoho roku. 

 

Termíny

8. října 2024 - 15. října 2024

Lektor: Mgr. Kateřina Ciglerová

Upřesnění termínu: 09:00-16:00

Forma: prezenční

Místo konání: Senovážné náměstí 977/24, Praha 1

Rezervovat -> Volná místa: Dostatečná kapacita
Rezervovat -> Volná místa: Dostatečná kapacita
4. listopadu 2024 - 5. listopadu 2024

Lektor:  Mgr. Zuzana Sedláčková

Upřesnění termínu: 09:00-16:00

Forma: prezenční

Místo konání: ZŠ Libčická 399, Praha 8

rezervace na zuzana.sedlackova@so-fa.cz
rezervace na zuzana.sedlackova@so-fa.cz

Případné dotazy směřujte na e-mail: akademie@so-fa.cz