Třídní PBIS, pozitivní podpora chování ve třídě

Získejte víc času na výuku, přátelské klima ve třídě a hezké vztahy s dětmi i mezi dětmi navzájem. Dvoudenní prezenční kurz akreditovaný u MŠMT.

Lektor

Cena

4550 Kč

Forma

prezenční

Pro koho

Učitelé ZŠ

Anotace

O systému PBIS

 • PBIS (zkratka pro Positive Behavioral Interventions and Supports) je propracovaný, výzkumem ověřený systém, který dovede řešit náročné chování dětí, odlehčit pedagogům a celkově zlepšit klima ve škole.  
 • Zahrnuje tři úrovně podpory, přičemž první úroveň je určena všem dětem, druhá je určena dětem s mírnými obtížemi v chování a třetí úroveň je pro děti s komplexními potřebami v oblasti duševního zdraví a chování 


Na tomto kurzu vás naučíme, jak funguje první, preventivní úroveň v rámci třídy. Dozvíte se, jak ve své třídě nastavit efektivní systém pravidel chování. Naučíte se, jak jednoduše předcházet náročnému a nežádoucímu chování, ale také jak toto chování u žáků zvládat, pokud nastane. 

Vyzkoušíte si příklady regulačních technik, nácviku očekávaného chování a přístupů podporujících respektující vztahy

Odnesete si základní poznatky o přístupu k dětem s vývojovým a akutním traumatem

Po zavedení těchto principů v praxi pak budete mít víc času na výuku, přátelské klima ve třídě a hezké vztahy s dětmi i mezi dětmi navzájem

 

Obsah kurzu 

Příčiny a projevy nevhodného chování a jak ovlivňuje vzdělávání 

Principy I. (preventivní) úrovně PBIS 

 • Nastavení jasných očekávání, jak se ve škole chovat 
 • Praktický nácvik vhodného chování po celé škole 
 • Pravidelné upevňování vhodného chování 
 • Definování jednotných přístupů k určitým typům nežádoucího chování 
 • Sjednocení a zautomatizování existujících rutinních postupů 
 • Budování dobrých vztahů 
 • Aktivní zapojení žáků i rodičů do spolupráce 

Intervence II. úrovně podpory 

 • Metoda Check-in Check-out a její využití v praxi 
 • Metodiky pro socio-emoční učení 

Na závěr vám vystavíme Osvědčení o absolvování kurzu (v elektronické podobě) a zašleme e-mailem infografiky a příručku PBIS pro učitele


Pokud budete mít zájem o zavedení systému PBIS v celé škole, využijte kurz Celoškolní PBIS s podporou certifikovaného PBIS kouče po dobu jednoho roku. 


Termíny

6. března 2023

Upřesnění termínu: 6. BŘEZNA 10-17:30 a 7. BŘEZNA 9-16:30

Forma : prezenční

Místo konání: Skautský institut Praha, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha

nelze rezervovat
nelze rezervovat
15. května 2023

Upřesnění termínu: 10-17 a 16. května 9-16

Forma : prezenční

Místo konání: Skautský institut Praha, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha

nelze rezervovat
nelze rezervovat
23. října 2023 - 24. října 2023

Lektor:  Mgr. Zuzana Sedláčková

Upřesnění termínu: 8:30 - 16:00

Forma : prezenční

Místo konání: KZŠ Libčická 658/10, Praha 8 - Čimice

nelze rezervovat
nelze rezervovat
4. března 2024 - 5. března 2024

Upřesnění termínu: 9:00-16:00

Forma : prezenční

Místo konání: prezenčně Děčín

Rezervovat ->

Případné dotazy směřujte na e-mail: akademie@so-fa.cz

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button