ČOSIV se změnil na SOFA. Do další dekády vstupuje s barvami a výraznou grafikou

10. února 2023

Praha 10-02-2023 - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) mění po jedenácti letech působení název i vizuální identitu. Od února 2023 vystupuje ČOSIV pod názvem Society for All (SOFA). Nové pojmenování lépe vystihuje široký záběr nevládní neziskové organizace, jejímž původním cílem bylo podpořit v Česku společné vzdělávání a omezit praxi vylučování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z hlavního vzdělávacího proudu i ze společnosti. V průběhu uplynulé dekády se činnost ČOSIV rozdělila do tří hlavních oblastí, v nichž bude SOFA působit i nadále: kvalitní vzdělávání pro všechny, podpora duševního zdraví a pomoc ohroženým dětem. 

“S postupným rozšiřováním naší činnosti jsme si čím dál víc uvědomovali, že náš původní název nevystihuje vše, co děláme. Intenzivně se věnujeme podpoře duševního zdraví, zaměřujeme se na včasnou identifikaci a podporu ohrožených dětí, vzděláváme pedagogy a další profesionály, kteří s dětmi pracují, “ popisuje předsedkyně a spoluzakladatelka organizace Lenka Felcmanová.

Anglický název Society for All je podle ní praktičtější i pro komunikaci se zahraničními institucemi. “Těsný kontakt s kolegy a kolegyněmi ze zahraničí je pro SOFA typický. V České republice jsme díky spolupráci s kolegy a kolegyněmi z Norska, USA, Nizozemí a dalších zemí představili moderní pedagogické postupy i praxi – například systém pozitivní podpory žákovského chování (PBIS), metodiky k socio-emočnímu učení nebo trauma-informovaný přístup,” doplňuje.

Autorem nové identity je grafický designér a stratég Tom Garcy. Značka SOFA je v jeho pojetí výrazná, neokoukaná a nezaměnitelná. Grafika odkazuje na pestrost aktivit i společnosti, odvahu, s níž tým SOFA pomáhá slabším, a sebevědomí opřené o odborné znalosti a zkušenosti.

Nejvíce patrná je změna webových stránek, které jsou nově dostupné na adrese www.societyforall.cz. Nové logo, název i grafiku dostanou také profily na sociálních sítích Facebook a LinkedIn.

“Témata, kterým se věnujeme, jsou celospolečenská. Přesto se o nich často mluví hlavně mezi odborníky. To chceme změnit a oslovit širokou veřejnost. Věříme, že výrazné barvy, hravost našeho vizuálu i nový název nám k tomu může pomoct. Chceme budit pozornost, vyvolávat otázky a přinášet srozumitelné odpovědi,” podotýká výkonná ředitelka SOFA Dana Benešová.

SOFA má tři desítky stálých zaměstnanců, přes 200 spolupracovníků a odborných poradců v terénu a lektorský tým s více než 100 stálými lektory. SOFA také sdružuje téměř 50 organizací a osob, kteří se věnují různým oblastem práce s dětmi v celé České republice.

Činnost SOFA je financována z grantů a příspěvků soukromých dárců, nadací a dalších organizací. Rebrand podpořila Nadace České spořitelny, která patří mezi dlouhodobé donory organizace.