Zveme vás na odborný seminář zaměřený na zkušenosti z praxe při pomoci ohroženým dětem

5. ledna 2024

Srdečně vás zveme na odborný seminář s názvem Mezioborová spolupráce v podpoře ohrožených dětí a rozvoj rodičovských kompetencí.

Kdy: úterý 30. ledna 2024 od 9 hodin

Kde: Sál Zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81, Praha 5 – Smíchov

Akce je zdarma a přihlásit se můžete na tomto odkazu.

Akci pořádá Society for All, z.s. (SOFA) ve spolupráci s UNICEF. Záštitu poskytla hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková.

Pozvánku a konkrétní program konference najdete zde.

-------------

PROGRAM

9.00 – 9.20 Zahájení - Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje a starosta města Slaný; PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D, předsedkyně SOFA; zástupce UNICEF

9.20 – 10.00 Představení nástrojů včasné identifikace ohrožených dětí a pomoci - Mgr. Martina Koplová, manažerka koordinátorů a case managerů SOFA

10.00 – 10.30 Sdílení dat z evaluace k tématu včasné identifikace a propojení odborníků v praxi - Mgr. Karel Čada, Ph.D, evaluátor projektu Signály SOFA

10.30 – 10.50 Přestávka – coffee break

10.50 – 11.30 Moderovaná diskuse koordinátorů mezioborové spolupráce a case managerů – sdílení zkušeností

11.30 – 12.00 Diskuse v plénu - moderuje Karel Straka, koordinátor regionální platformy SOFA

12.00 – 12.40 Přestávka – oběd

12.40 – 13.20 Příklady dobré praxe mezioborové spolupráce - Mgr. Kateřina Bukvajová, speciální pedagog, PPP Most; Ing. Jaroslav Hrvol, ředitel městské policie, Most (tbc); Ing. Michaela Hostašová, DiS, Koordinátorka projektů pobočky Most, WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

13.20 – 14.00 Příklady dobré praxe case managera - Markéta Němečková, case manager SOFA; Bc. Petr Globočník, case manager SOFA

14.00 – 14.20 Přestávka – coffee break

14.20 – 15.00 Rodičovské kompetence – představení nového kurzu SOFA - Mgr. et. Mgr. Zuzana Horálková, Speciální pedagožka a terapeutka; PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D, předsedkyně SOFA

15.00 – 15.30 Dobrá praxe – Maminky dětem, z.s. - Petra Dobiášová, ředitelka Rodinného centra Milovice, členka rady Maminky dětem, z.s.; Kateřina Svašková, Maminky dětem, z.s.