Jak probíhal odborný seminář Wellbeing a prevence násilí v blízkých vztazích

9. března 2023

Na konci února proběhl odborný seminář v rámci projektu zaměřeného na podporu duševního zdraví dětí a adolescentů s názvem Wellbeing a prevence násilí v blízkých vztazích. Seminář byl určen všem, kteří se zajímají o podporu wellbeingu ve školách, rozvoj socio-emočních dovedností žáků a primární prevenci rizikového chování. Seminář proběhl pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy na Staroměstské radnici. Sešlo se na něm šest desítek účastníků z řad odborníků i studentů fakult připravujících učitele se zájmem o uvedená témata.


preset (2 of 52).jpgpreset (1 of 52).jpgpreset (3 of 52).jpgpreset (6 of 52).jpgpreset (10 of 52).jpgpreset (11 of 52).jpgpreset (12 of 52).jpgpreset (15 of 52).jpgpreset (19 of 52).jpgpreset (21 of 52).jpgpreset (22 of 52).jpgpreset (23 of 52).jpgpreset (24 of 52).jpgpreset (25 of 52).jpgpreset (28 of 52).jpgpreset (29 of 52).jpgpreset (33 of 52).jpgpreset (34 of 52).jpgpreset (35 of 52).jpgpreset (36 of 52).jpgpreset (37 of 52).jpgpreset (38 of 52).jpgpreset (39 of 52).jpgpreset (40 of 52).jpgpreset (41 of 52).jpgpreset (43 of 52).jpgpreset (44 of 52).jpgpreset (46 of 52).jpgpreset (47 of 52).jpgpreset (48 of 52).jpgpreset (49 of 52).jpgpreset (50 of 52).jpgpreset (51 of 52).jpgpreset (52 of 52).jpg

Program přinesl řadu zajímavých hostů z českého i zahraničního prostředí. Úvodního slova se ujala předsedkyně Lenka Felcmanová, která představila opatření přispívající k podpoře wellbeingu ve školním prostředí. Následovalo představení australské metodiky RRRR, která učí žáky základních a středních škol sociálním a emočním dovednostem manažerkou projektu Veronikou Bačovou. Soubor metodik pro jednotlivé ročníky ZŠ a SŠ je v tomto školním roce pilotován v několika školách na Mostecku a v Praze. Pro české prostředí upravené metodiky budou školám k dispozici na začátku příštího školního roku. Zajímavým momentem semináře byl rozhovor s vyučujícími z pilotní školy SŠT Most Andreou Hříbalovu a Miroslavou Dvořáčkovou, které představily první zkušenosti z pilotáže se svými žáky.

Závěr semináře patřil člence expertního týmu projektu Barboře Jakobsen, která působí jako psycholožka v partnerské organizaci Alternative to violence (ATV) z Norska. Ve svém příspěvku popsala zkušenost ze své praxe v práci s rodinami zasaženými násilím v blízkých vztazích v Norsku a představila edukační film zaměřený na téma násilí v blízkých vztazích Všude dobře, doma nejlíp?, který lze po proškolení využívat v aktivitách primární rizikového chování s žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.