Výcvik lektorů trauma respektujícího přístupu v projektu PorT zahájen

24. února 2023

Po měsících intenzívních příprav jsme v minulém týdnu zahájili výcvik prvních 25 lektorů trauma respektujícího přístupu projektu PorT (Porozumění traumatu). Během jara výcvikem projde přes šedesát účastníků, a tak od května tohoto roku začneme nabízet cílové šestnáctihodinové školení pracovníkům ve vzdělávání a sociálním pracovníkům v celé České republice. Účastníci byli z první části výcviku nadšeni, pochvalovali si jeho obsah i přístup našich expertek. A to je jenom začátek... 

Dvě série výcviků budou probíhat v pražském Didaktikonu a jedna v prostorách Moravské zemské galerie v Brně. Lektory čeká 48 hodin prezenčního studia a 16 hodin samostudia. Účastníci získají znalosti a dovednosti v tématech klíčových pro porozumění dopadům traumatu, naučí se vhodné přístupy k jejich zmírnění a k podpoře dětí se zkušenostmi, které negativně ovlivňují jejich každodenní fungování, zejména ve škole.

První den výcviku byl nabitý informacemi. Seznámili jsme se se základním teoretickým rámcem potřebným pro porozumění fungování lidského mozku v závislosti na zkušenostech, které dítě v průběhu vývoje získává a klíčovým principům trauma respektujícího přístupu. Část výcviku vedla kolegyně z partnerské organizace ROSA. Věnovala se problematice domácího násilí, které je jednou z negativních zkušeností, se kterou se mohou děti setkat. Následující vzdělávací obsah je zaměřen především prakticky. Vzdělávací materiály také obsahují autentické výpovědi peerů, mladých dospělých, kteří hovoří o vlastních negativních zkušenostech z dětství a o tom, co by jim v jejich situaci pomohlo. Kromě výkladu, diskuze, praktických úkolů, práce s kazuistikami a nácviku konkrétních technik a postupů mají účastníci k dispozici množství materiálů včetně názorných edukačních videí.

Velkým přínosem výcviku je přirozené sdílení zkušeností mezi zástupci různých profesí, které pracují s ohroženými dětmi. Prostor pro diskuzi propojuje ty, kteří se ve své praxi setkají jen málokdy, přesto se ale mohou vzájemně obohatit. Po ukončení výcviků získáme nové spolupracovníky pro šíření trauma respektujícího přístupu, kteří budou ve spolupráci se SOFA školit pracovníky ve vzdělávání a sociální pracovníky po celé České republice. Budoucí lektoři zároveň získají možnost kontinuálního odborného vedení od předních odborníků v oblasti podpory ohrožených dětí.

Garantem koncepce lektorského výcviku i doprovodných studijních materiálů je předsedkyně SOFA Lenka Felcmanová, která se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání dětí se speciálními potřebami a vede pracovní skupinu věnující se systémovému uchopení podpory wellbeingu ve vzdělávání v iniciativě Partnerství pro vzdělávání 2030+. Ke kvalitě výsledné podoby výcviku významně přispívají podněty od národního a mezinárodního supervizního týmu, jehož členy jsou zástupci klíčových českých institucí a odborníci z oblasti psychologie, přední světoví odborníci na Trauma respektující přístup a Pozitivní podporu chování žáků (PBIS) a kolegové a kolegyně ze spolupracujících organizací ze zemí V4.

2f6abdc7-4668-4618-9809-723f1c10162d.jpg3a616473-6673-4d9b-9039-711659c5bda8.jpg63fbb8d2-84e4-4f09-8da6-bcfa2898dcf3.jpg988a7737-078e-4281-a44c-fc9166b7ec5e.jpgIMG_3875.JPGIMG_3876.JPGIMG_3877.JPGIMG_3878.JPGIMG_3879.JPGIMG_3881.JPGIMG_3882.JPGIMG_3883.JPGIMG_3885.JPGIMG_3884.JPGIMG_3887.JPGIMG_3886.JPGIMG_3889.JPGIMG_3888.JPG

Projekt PorT – Porozumění traumatu

Vytváříme podmínky pro to, aby dětem s traumatickými zkušenostmi byla ve školách a dalších institucích poskytována podpora napomáhající zmírňování následků traumatu, aby mohly naplno rozvíjet svůj potenciál a prožít spokojený život.