Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování

Dvoudenní akreditovaný kurz, kde se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu. Osvojíte si techniky pro práci s dětmi s náročným chováním.

Lektor

Cena

Forma

prezenční

Pro koho

Pedagogičtí pracovníci, pracovníci v sociální sféře

Anotace

V kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, naučíte se rozumět důvodům náročného chování dětí a mladistvých. Zorientujete se v postupu včasné identifikace dětí ohrožených domácím násilím a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové spolupráce v regionu. Díky praktickému nácviku si osvojíte funkční techniky a metody v práci s dětmi s náročným chováním, které můžete využít i k podpoře vlastní psychické pohody. Prostřednictvím citací a autentických hlasových záznamů se seznámíte s pocity mladých dospělých, kteří v dětství procházeli negativními zkušenostmi.


Jak školení probíhá

Školení má 16 hodin (4 bloky x 4 hodiny), které lze absolvovat ve dvou nebo čtyřech dnech. Doporučujeme výuku po skupinách maximálně 20 osob, vzhledem k interaktivitě 

a zážitkovému přístupu k výuce. Naši lektoři jsou vám k dispozici ve všech krajích ČR.

Prakticky zaměřená výuka je doplněna řadou materiálů, účastníci obdrží příručku shrnující nejdůležitější informace a také infografiky, které mohou využít při práci s žáky. V kurzu je využívána pestrá škála informačních zdrojů a pomůcek včetně 

ilustrativních videí, autentických nahrávek a kazuistik.


Jak hodnotí kurz účastníci?

"Jako etoped mám teoretickou stránku zvládnutou, užitečné jsou pro mě případové studie z reálného života, kazuistiky, způsob řešení problematických situací, až krizových situací."

"Uvědomila jsem si, kolik dětí s traumaty většími nebo menšími kolem mne je a že mám na ně někdy požadavky přesahující jejich možnosti."

"Naučila jsem se, že člověk by měl při jednání s traumatizovaným dítětem pátrat po příčině jeho chování. Nahlížet na něj jinak, než jen na zlobivé dítě."

"Nejvíce mne oslovily informace týkající se systému reakce na stres v mozku, závislost našeho fungování na stav systému - od klidu po zděšení, a které části mozku se v jakém stavu aktivují. Tyto informace chci dále srozumitelným způsobem zprostředkovávat rodičům, aby uměli zvolit vhodnou regulační podporu (rozumem, vztahem, senzo-motoricky) v závislosti na stavu dítěte, podpořit seberegulaci rodičů."


Termíny

18. září 2023 - 19. září 2023

Lektor: Mgr. Jiří Merta

Upřesnění termínu: 18.9. a 19.9. 9:00 - 16:30

Forma : prezenční

Místo konání: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha

nelze rezervovat
nelze rezervovat
11. listopadu 2023 - 12. listopadu 2023

Lektor: Mgr. Julie Janečková

Upřesnění termínu: 9:00-16:30

Forma : prezenční

Místo konání: Zázemí, Václavská 12, Brno

nelze rezervovat
nelze rezervovat

Případné dotazy směřujte na e-mail: akademie@so-fa.cz

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button