Konference, která představí zkušenosti z mostecké praxe při pomoci ohroženým dětem

23. srpna 2023

Srdečně vás zveme na konferenci k tématu Nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí a efektivní mezioborová spolupráce. Konference představí zkušenosti z mostecké praxe při pomoci ohroženým dětem v projektu Signály.

Kdy: úterý 12. září 2023 od 9:15 hodin

Kde: Konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Akce je zdarma a přihlásit se můžete na tomto odkazu.

Akci pořádá Society for All, z.s. ve spolupráci s UNICEF. Záštitu poskytl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PaedDr. Jiří Kulhánek.

Pozvánku na konferenci najdete zde.

------------------

Kompletní program konference:

9.15–9.30 - Zahájení konference: zástupci Ústeckého kraje, UNICEF a SOFA

9.30–10.00 - Prezentace SOFA a projektu Signály: model prevence a včasné identifikace ohrožených dětí, zapojení v mezioborové spolupráci a data o poskytnuté podpoře, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D, předsedkyně SOFA

10.00–11.00 - Využití karet KID v praxi a koordinace mezioborové spolupráce: Karty KID a související metodiky, praktické zkušenosti: Karel Straka, koordinátor regionální platformy, MUDr. Veronika Dobiášová, pediatrička – Pozice koordinátora mezioborové spolupráce: Mgr. Martina Koplová, projektová koordinátorka, Mgr. Alexandra Hynešová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

11.15–12.15 - Case management a případová setkání: Mgr. Kamila Michálková, case managerka ZŠ Chanov, Mgr. Monika Kynclová, ředitelka ZŠ Chanov — Metodika Case Managementu: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D, předsedkyně SOFA

13.00–14.00 - Kazuistiky – sdílení dobré praxe, zkušenosti aktérů, pomoc konkrétním rodinám: Mgr. Martina Koplová, projektová koordinátorka, JUDr. Anna Beková, projektová koordinátorka

14.00–14.30 - Závěrečné slovo: zástupci UNICEF a SOFA

 

Nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí a efektivní mezioborová spolupráce

Vláda České republiky se zavázala k posílení systému ochrany dětí a v posledních letech vyvinula velké úsilí k odstranění nedostatků v této oblasti. Tyto snahy se promítají do Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029 (Národní strategie) a do tří aktuálně připravovaných důležitých legislativních změn v oblasti podpory ohrožených dětí a jejich rodin a sociálních službách.

V Národní strategii je jedním z identifikovaných systémových problémů v péči o ohrožené děti právě nedostatečná včasná identifikace, protože se ukazuje, že neexistují systémové mechanismy podpory rodin s dětmi, u nichž se objevují potenciální či počáteční rizika. Jedním z klíčových doporučení Národní strategie je posílit nabídku asistenčních a preventivních služeb s cílem účinně předcházet případům ohrožení dětí a zároveň snížit omezení rodičovských kompetencí a počet dětí nucených vyrůstat mimo vlastní rodinu. Ve stejném dokumentu je jako systémový problém označena také mezioborová spolupráce a chybějící funkční a stabilní model její koordinace, který by předcházel ohrožení dětí a řešil specifické potřeby jak dětí, tak jejich rodin. Očekává se, že nový legislativní rámec bude klást velký důraz i na tyto dva systémové nedostatky.

V tomto kontextu, s cílem posílit prevenci a včasnou identifikaci v rámci systému ochrany dětí v České republice, společnost Society for All (SOFA) vyvinula a pilotně ověřila model v rámci projektu Signály. Ten zahrnuje (1) kartu KID („Kooperace, Identifikace, Důvěra“), která usnadňuje včasnou identifikaci ohrožených dětí (2) model mezioborové spolupráce zaměřený na poskytování preventivních a podpůrných služeb dětem, které byly identifikovány jako ohrožené, a (3) metodické příručky, e-learning a související činnosti podporující budování potřebných kompetencí a nástrojů s cílem zajistit účinné a efektivní zavádění a posilování přístupů k řešení konkrétních případů.

Tento model integrované prevence a včasné identifikace ohrožených dětí byl SOFA poprvé zaveden a testován v ORP Most, kde měl pozitivní dopad na životy ohrožených dětí a jejich rodin. S podporou UNICEF se nyní tento model zavádí v dalších třech krajích (šesti ORP), aby se na základě získaných zkušeností podpořilo jeho rozšíření na celostátní úroveň jako součást reformy systému ochrany dětí.