Konference, která představí zkušenosti z mostecké praxe při pomoci ohroženým dětem

23. srpna 2023

Srdečně vás zveme na konferenci k tématu Nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí a efektivní mezioborová spolupráce. Konference představí zkušenosti z mostecké praxe při pomoci ohroženým dětem v projektu Signály.

Kdy: úterý 12. září 2023 od 9:15 hodin

Kde: Konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Akce je zdarma a přihlásit se můžete na tomto odkazu.

Akci pořádá Society for All, z.s. ve spolupráci s UNICEF. Záštitu poskytl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PaedDr. Jiří Kulhánek.

Pozvánku na konferenci najdete zde.

------------------

Kompletní program konference:

9.15–9.30 - Zahájení konference: zástupci Ústeckého kraje, UNICEF a SOFA

9.30–10.00 - Prezentace SOFA a projektu Signály: model prevence a včasné identifikace ohrožených dětí, zapojení v mezioborové spolupráci a data o poskytnuté podpoře, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D, předsedkyně SOFA

10.00–11.00 - Využití karet KID v praxi a koordinace mezioborové spolupráce: Karty KID a související metodiky, praktické zkušenosti: Karel Straka, koordinátor regionální platformy, MUDr. Veronika Dobiášová, pediatrička – Pozice koordinátora mezioborové spolupráce: Mgr. Martina Koplová, projektová koordinátorka, Mgr. Alexandra Hynešová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

11.15–12.15 - Case management a případová setkání: Mgr. Kamila Michálková, case managerka ZŠ Chanov, Mgr. Monika Kynclová, ředitelka ZŠ Chanov — Metodika Case Managementu: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D, předsedkyně SOFA

13.00–14.00 - Kazuistiky – sdílení dobré praxe, zkušenosti aktérů, pomoc konkrétním rodinám: Mgr. Martina Koplová, projektová koordinátorka, JUDr. Anna Beková, projektová koordinátorka

14.00–14.30 - Závěrečné slovo: zástupci UNICEF a SOFA

 

Nástroje včasné intervence v podpoře ohrožených dětí a efektivní mezioborová spolupráce

Vláda České republiky se zavázala k posílení systému ochrany dětí a v posledních letech vyvinula velké úsilí k odstranění nedostatků v této oblasti. Tyto snahy se promítají do Národní strategie ochrany práv dětí na období 2021–2029 (Národní strategie) a do tří aktuálně připravovaných důležitých legislativních změn v oblasti podpory ohrožených dětí a jejich rodin a sociálních službách.

V Národní strategii je jedním z identifikovaných systémových problémů v péči o ohrožené děti právě nedostatečná včasná identifikace, protože se ukazuje, že neexistují systémové mechanismy podpory rodin s dětmi, u nichž se objevují potenciální či počáteční rizika. Jedním z klíčových doporučení Národní strategie je posílit nabídku asistenčních a preventivních služeb s cílem účinně předcházet případům ohrožení dětí a zároveň snížit omezení rodičovských kompetencí a počet dětí nucených vyrůstat mimo vlastní rodinu. Ve stejném dokumentu je jako systémový problém označena také mezioborová spolupráce a chybějící funkční a stabilní model její koordinace, který by předcházel ohrožení dětí a řešil specifické potřeby jak dětí, tak jejich rodin. Očekává se, že nový legislativní rámec bude klást velký důraz i na tyto dva systémové nedostatky.

V tomto kontextu, s cílem posílit prevenci a včasnou identifikaci v rámci systému ochrany dětí v České republice, společnost Society for All (SOFA) vyvinula a pilotně ověřila model v rámci projektu Signály. Ten zahrnuje (1) kartu KID („Kooperace, Identifikace, Důvěra“), která usnadňuje včasnou identifikaci ohrožených dětí (2) model mezioborové spolupráce zaměřený na poskytování preventivních a podpůrných služeb dětem, které byly identifikovány jako ohrožené, a (3) metodické příručky, e-learning a související činnosti podporující budování potřebných kompetencí a nástrojů s cílem zajistit účinné a efektivní zavádění a posilování přístupů k řešení konkrétních případů.

Tento model integrované prevence a včasné identifikace ohrožených dětí byl SOFA poprvé zaveden a testován v ORP Most, kde měl pozitivní dopad na životy ohrožených dětí a jejich rodin. S podporou UNICEF se nyní tento model zavádí v dalších třech krajích (šesti ORP), aby se na základě získaných zkušeností podpořilo jeho rozšíření na celostátní úroveň jako součást reformy systému ochrany dětí.

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button