Zveme Vás na odborný seminář Wellbeing a prevence násilí v blízkých vztazích

6. února 2023

Odborný seminář je realizován v rámci projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience.

Seminář je určený odborné veřejnosti, učitelům základních a středních škol, školním psychologům, výchovným poradcům, studentům a všem, které zajímá téma wellbeingu a prevence násilí.

KDY: úterý 21. února 2023 od 15 do 17:30 hodin

KDE: Sál architektů na Staroměstské radnici, 4. patro (Staroměstské náměstí 1, Praha 1)

REGISTRACEinfo@so-fa.cz (do 15.2. 2023 nebo do naplnění kapacity)

PROGRAM:

  • Jak na wellbeing ve školách? – Lenka Felcmanová
  • Úvod do metodiky 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience – Veronika Bačová
  • Zkušenosti z pilotáže metodik 4R – Střední škola technická Most
  • Prevence násilí v blízkých vztazích – Barbora Jakobsen


Lenka Felcmanová Veronika Bačová Barbora JakobsenDo školní výuky se velkou revizí Rámcových vzdělávacích programů dostává také důraz na wellbeing. Škola by měla žákům pomoci naučit o svůj wellbeing celoživotně pečovat. To zahrnuje např. schopnost pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat, řešit problémy a zvládat stres. Učitelé tak stojí před úkolem, jak k tomuto širokému tématu ve svých hodinách přistoupit. Připravili jsme proto ucelenou metodiku 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience, která učitelům základních a středních škol poskytuje chybějící metodickou podporu.   

V současné době probíhá pilotování metodik na dvou základních školách a jedné střední škole v Praze a Mostě. Finální verze metodik bude zpřístupněna ke konci kalendářního roku 2023.

Téma násilí v blízkých vztazích a genderově podmíněné násilí, jehož prevence patří k prioritám programu 4R, pojednává také dánský film (VŠUDE DOBŘE DOMA NEJLÍP?), který jsme adaptovali pro české prostředí. Společně s terapeuticko-vzdělávací metodikou zprostředkovává základní informace o problematice násilí v blízkých vztazích. Preventivní program Důkaz lásky nebo násilí? představí Barbora Jakobsen, klinická psycholožka z partnerské organizace Alternative to violence v norském Tromsø.


Film a metodika je určena pro žáky ZŠ a SŠ ve věku 14–18 let.


Záštitu převzal radní hlavního města Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.