Zveme Vás na odborný seminář Wellbeing a prevence násilí v blízkých vztazích

6. února 2023

Odborný seminář je realizován v rámci projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích, aneb Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience.

Seminář je určený odborné veřejnosti, učitelům základních a středních škol, školním psychologům, výchovným poradcům, studentům a všem, které zajímá téma wellbeingu a prevence násilí.

KDY: úterý 21. února 2023 od 15 do 17:30 hodin

KDE: Sál architektů na Staroměstské radnici, 4. patro (Staroměstské náměstí 1, Praha 1)

REGISTRACEinfo@so-fa.cz (do 15.2. 2023 nebo do naplnění kapacity)

PROGRAM:

  • Jak na wellbeing ve školách? – Lenka Felcmanová
  • Úvod do metodiky 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience – Veronika Bačová
  • Zkušenosti z pilotáže metodik 4R – Střední škola technická Most
  • Prevence násilí v blízkých vztazích – Barbora Jakobsen


Lenka Felcmanová Veronika Bačová Barbora JakobsenDo školní výuky se velkou revizí Rámcových vzdělávacích programů dostává také důraz na wellbeing. Škola by měla žákům pomoci naučit o svůj wellbeing celoživotně pečovat. To zahrnuje např. schopnost pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat, řešit problémy a zvládat stres. Učitelé tak stojí před úkolem, jak k tomuto širokému tématu ve svých hodinách přistoupit. Připravili jsme proto ucelenou metodiku 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience, která učitelům základních a středních škol poskytuje chybějící metodickou podporu.   

V současné době probíhá pilotování metodik na dvou základních školách a jedné střední škole v Praze a Mostě. Finální verze metodik bude zpřístupněna ke konci kalendářního roku 2023.

Téma násilí v blízkých vztazích a genderově podmíněné násilí, jehož prevence patří k prioritám programu 4R, pojednává také dánský film (VŠUDE DOBŘE DOMA NEJLÍP?), který jsme adaptovali pro české prostředí. Společně s terapeuticko-vzdělávací metodikou zprostředkovává základní informace o problematice násilí v blízkých vztazích. Preventivní program Důkaz lásky nebo násilí? představí Barbora Jakobsen, klinická psycholožka z partnerské organizace Alternative to violence v norském Tromsø.


Film a metodika je určena pro žáky ZŠ a SŠ ve věku 14–18 let.


Záštitu převzal radní hlavního města Prahy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button