UNICEF a SOFA spojily síly pro ohrožené děti

26. května 2023

Včasná a snadno dostupná pomoc pro ohrožené děti a jejich rodiny je cílem projektu Signály, na kterém bude s nevládní organizací Society for All (SOFA) nově spolupracovat UNICEF. Projekt vytváří systém posílené mezioborové spolupráce škol, zdravotnických a sociálních služeb, policistů nebo hasičů v podpoře ohrožených dětí. SOFA projekt Signály za finanční podpory Nadace České spořitelny spustila v roce 2020 na Mostecku. Díky partnerství s UNICEF se teď za účelem podpory zranitelných dětí, včetně dětí z Ukrajiny, rozšíří do Litvínova, Chomutova a výhledově i dalších měst ve Středočeském a Jihomoravském kraji. 

 

“Negativní zkušenosti prožité v dětství zásadně ovlivňují psychické i fyzické zdraví člověka v průběhu celého života. Proto je velmi důležité ohrožené děti rozpoznat co nejdříve a situaci začít řešit. To se ne vždy děje, přestože jsou tyto děti denně v kontaktu s dospělými, kteří by jim mohli pomoct. Dosud ale chyběla jasná shoda na tom, kdo a kdy může zasáhnout,” vysvětluje předsedkyně SOFA Lenka Felcmanová. 

Odborníci pracující s dětmi a pro děti absolvují v rámci projektu Signály komplexní sérii školení, která jim pomůže rozšířit znalosti a dovednosti ve včasné identifikaci ohrožení dětí, práci s traumatizovanými dětmi a mezioborové spolupráci. Tato školení jsou doplněna vytvořením mezioborové platformy, v níž se pravidelně setkávají a koordinují svou spolupráci. 

Praktickou pomůckou, která se osvědčila při pilotáži na Mostecku, je Karta KID se znaky ohroženého dítěte přehledně shrnutými do tří oblastí. Karta vznikla ve spolupráci čtyř ministerstev a obsahuje také správný postup při podezření na špatné zacházení s dítětem nebo důležité kontakty. Dalším podpůrným materiálem je e-learning “Jak identifikovat ohrožené dítě”, kterým provází herec Marek Němec.

Do pilotáže, kterou podporuje Nadace České spořitelny, se na Mostecku zapojilo 35 organizací. Jsou mezi nimi školy a školky, nízkoprahové kluby, kojenecký ústav a dětská oddělení nemocnic i úřad práce nebo městská a státní policie. Celkem jde více než 400 profesionálů z různých oborů.  

„Jsme moc rádi, že naše nadace mohla stát u zrodu koordinované pomoci dětem a jejich rodinám. Z dat vyplývá, že klíčovým faktorem pro úspěch ve škole je období předškolní a rané školní docházky. Projekt Signály míří na včasné řešení překážek školního úspěchu a pomáhá rozvíjet kompetence nejen dětí, ale i dospělých. Navíc propojuje resorty a ukazuje, že ze spolupráce vznikají věci se skutečným dopadem,“ říká Dana Brandenburg, předsedkyně Správní rady Nadace České spořitelny. 

Cílem nově započaté spolupráce mezi UNICEF a SOFA je model nadále zdokonalovat a rozšířit z Mostecka do dalších regionů a poskytnout podporu pro efektivnější mezioborovou spolupráci odborníků, kteří mohou pomoct ohroženým dětem a jejich rodinám. Často to jsou učitelé, zdravotnický personál nebo pracovníci a pracovnice sociálních služeb, ale ne nutně jen tyto profese.  

UNICEF vnáší do projektu zaměření na uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny, kterých je v České republice aktuálně 340 tisíc a 28 procent z nich jsou děti. Vzniknou proto také upravené verze karty KID na pomoc ukrajinským dětem v češtině a v ukrajinštině. Při tvorbě se počítá se zapojením a podporou dobrovolníků i profesionálů, kteří jsou s ukrajinskými uprchlíky v kontaktu.   

"Poskytování psychosociální podpory dětem traumatizovaným válkou a nuceným vysídlením skrze posilování a rozšiřování existujících služeb, je základem programu UNICEF na podporu uprchlíků v České republice. Navazujeme na úspěšný pilotní projekt SOFA a rozšiřujeme ho v dalších regionech. Společně pracujeme na identifikaci zranitelných a ohrožených dětí, a včasném poskytování koordinované podpory ve všech oblastech včetně vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb," uvedla Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice. 

“Posláním SOFA je pomáhat všem ohroženým dětem. Aktuální situace nás vede k tomu, že k těm českým přidáváme také děti ukrajinské. Rozšíření projektu Signály však není dočasné řešení pro mimořádnou dobu. Pokračujeme v budování systému, který se již osvědčil a věříme, že do budoucna bude fungovat v celé České republice,“ doplnila Lenka Felcmanová.