Trauma respektující přístup k dětem se lze naučit, kurz je nyní k dispozici online a zdarma pro všechny

30. listopadu 2023

  • Ucelený e-learning reaguje na situaci v českých školách, které čím dál častěji hledají způsoby, jak pracovat s dětmi s traumatem a posilovat jejich odolnost  
  • Organizace SOFA ho nabízí pro všechny zájemce zdarma 
  • Pilotní fáze má skvělé ohlasy, účastníci oceňují zejména jeho praktickou využitelnost 

Praha, 30. listopad 2023 – Čeští učitelé dlouhodobě čelí velké spoustě nejrůznějších výzev. Denně pracují s dětmi, které pocházejí z neúplných či nefunkčních rodin, jsou sociálně vyloučeni, prošly traumatickými zkušenostmi uvnitř vlastní rodiny a nejnověji také s dětmi, které uprchly do České republiky před válečným konfliktem. Často jsou nuceni hledat řešení svépomocí, protože odpovídající metodiky k řadě z nich zkrátka chybějí. Nezisková organizace Society for All (SOFA) proto přináší nový online kurz zaměřený na podporu dětí s traumatem nazvaný e-Lektra.  

 

Učitelé mimo jiné dlouhodobě bojují s nedostatkem prostoru na budování vztahu s žáky či rodiči, kteří s nimi ne vždy spolupracují. Ucelený kurz, jehož výstupy lze jednoduše aplikovat do každodenní praxe, tedy mnoho z nich vítá, jak potvrzuje manažerka projektu Markéta Swiacká: 

„Naše organizace nabízí čtyři moduly e-learningu z USA, které jsme adaptovali pro české prostředí a nabízíme jej v češtině. Spolu se zahraničními partnery jsme připravili pátý modul, který je zaměřen na trauma v souvislosti s konfliktem, tedy válkou a nuceným vysídlením. Jde o velmi citlivou adaptaci, která je neutrální k jakékoli zemi. Navíc ji následně lze po přeložení do místního jazyka uplatnit a využít kdekoliv na světě.“ 


Organizace SOFA si také uvědomuje a zároveň respektuje závažnost traumatu u dětí a mladých lidí. „Víme, že konflikt a zejména válka, je těžkou zkouškou pro všechny, ale zejména pro děti. Chceme proto šířit osvětu v přístupu k dětem zasaženým traumatem. V současné době proto pracujeme na rozšíření e-learningu do všech škol v ČR. Naším cílem je obeznámit všechny učitele v ČR se základy trauma respektujícího přístupu a aktivně jej ve vzdělávání uplatňovat. Věříme, že tento přístup pomůže mnoha dětem, které zažívaly nebo zažívají z různých příčin traumatický stres, který negativně ovlivňuje jejich vývoj a zdraví,“ říká předsedkyně SOFA, Lenka Felcmanová.


Dosavadní účastníci pilotní fáze online kurzu hodnotí pozitivně nejen samotné školení, ale především jeho dopad na práci a vnímání stresu. Zejména oceňují naučení se novým postupům a technikám. Přínos kurzu potvrzuje také jedna z účastnic, Kateřina Tůmová, ředitelka ZŠ Trojská:  „Obsah mi pomohl srovnat si a utřídit informace a porovnat je s těmi, které jsem již měla. Byl přehledný a srozumitelný. Kurz osvěžila praktická videa a příběhy ze života. Měla jsem prostor pro vlastní myšlenky a hodnocení. Mohla jsem si ověřit správnost svého uvažování,” dodává. 


E-learning o trauma respektujícím přístupu je určen především pro učitele a další profese, které pracují nejen ve školním prostředí s dětmi, jež se potýkají s následky traumatických zkušeností. Kurz je postaven především prakticky: jeho prostřednictvím zvyšuje SOFA informovanost o traumatu, jeho dopadech a potřebě citlivého přístupu k traumatizovaným dětem. 

Jak se zdarma přihlásit na kurz 

E-learning s názvem „Jak podporovat děti a mladé lidi s traumatickými zkušenostmi“ (zkráceně e-Lektra) je zdarma k dispozici všem zájemcům na webu projektu. Pro vstup do něj stačí vyplnit a odeslat registrační formulář. 


 Obsah e-learningu 

Hlavním cílem kurzu je především prakticky zaměřené představení trauma respektujícího přístupu vůči dětem a mladým lidem. Jeho absolventům by měl pomoci k tomu, aby se traumatizovaným dětem staly oporou a zároveň v nich podporovali odolnost. Organizace SOFA v kurzu dále nabízí postupy, jak řešit kolektivní traumatické události s dětmi a mladými lidmi, popř. rodinami a pečujícími osobami. Konkrétně jde o trauma v kontextu konfliktu a sním souvisejícím nuceným vysídlením. 

 

 V případě dalších dotazů prosím kontaktujte: 

Mgr. Martina Špittová 

PR specialista 

martina.spittova@so-fa.cz 

tel. č. + 420 730 862 526 

 

 

Society for All (SOFA)  

Jsme nezisková organizace Society for All (SOFA). Už více než dekádu konzistentně a usilovně pracujeme na změnách, díky kterým je stále více škol, v nichž všechny děti zažívají přijetí a úspěch. Bez ohledu na startovní podmínky dostávají šanci stát se sebevědomými dospělými, kteří znají svou cenu a místo ve společnosti.