Jak se jako rodič připravit na vysvědčení?

19. června 2023

Konec školního roku může být někdy náročný jak pro děti, tak pro nás dospělé. Jak se na „den D“ připravit a jak podpořit vlastní duševní pohodu i duševní pohodu dětí? Proč je důležité promyslet svou první reakci nebo co dělat, pokud jste ve stresu a nechcete své rozrušení přenést na dítě? Na to jsme se zeptali hlavní expertky systému PBIS Anny Kubíčkové. Přejeme vám příjemné počtení.

01.png02.png03.png04.png05.png06.png


Děti pravděpodobně před uzavřením známek vydaly hodně energie na získání co nejlepšího výsledku. Pro každého jsou dosažitelné jiné známky a je na místě ocenit jakoukoliv snahu dítěte. Můžete si ještě před rozdáním vysvědčení pomoci rekapitulací všeho dobrého, co dítě v minulých měsících nebo v průběhu školního roku zvládlo nebo o co se pokusilo. Dejte dítěti příležitost ocenit se samo nebo vás doplnit. Sdílejte také radost z toho, že největší vypětí je za vámi a bude následovat prázdninový odpočinek. Můžete dítěti připomenout, že známky na vysvědčení nejsou důležitější než zdraví a to, že se máte rádi. S dobrou náladou a v psychické pohodě jde lépe i učení.

Pokud si nejste jisti, jaké známky dítě na vysvědčení získalo, přemýšlejte o své první reakci při seznámení s vysvědčením, raději než o možných známkách. Můžete se naučit jednoduchou pomůcku: při prvním pohledu na známky si řekněte „STOP, nejdřív dýchám, pak myslím“. Tedy nejdříve se na pár vteřin zastavte. Můžete u toho napočítat do pěti. Pak se několikrát hluboce nadechněte nosem a vydechněte dlouze ústy. Poté se zamyslete nad svými pocity, a jak mohou ovlivnit vaše jednání. Pokud jste rozčílení, zklamaní nebo jinak rozrušení, pak se váš mozek přepnul do stresové reakce a je pravděpodobné, že promluva nad vysvědčením by mohla jít jiným směrem, než byste sami chtěli. Odložte raději vysvědčení a domluvte se s dítětem, že si dáte společně něco osvěžujícího k pití a na vysvědčení se společně podíváte ve větší pohodě. Tento postup předem s dítětem vyzkoušejte a můžete ho dítě také naučit.

Až budete s dítětem reflektovat známky a práci v průběhu uplynulého školního roku, dbejte především na pocit pohody vás i dítěte. Pokud bude dítě ve stresu, nebude schopné dobře vnímat a ukládat do paměti to, co mu říkáte. Pokud budete ve stresu vy, pak je riziko, že přenesete rozrušení i na dítě a komunikace bude oboustranně neefektivní. Zkuste najít příjemné místo. Nezapomeňte větrat, zajistit příjemnou teplotu, něco na pití a případně něco malého za „zobání“. Udržujte příjemný a vstřícný výraz, nezapomeňte se na dítě usmát, seďte vedle dítěte (nestůjte nad ním) a mluvte klidným hlasem. Pokuste se při reflexi dát nejdříve prostor dítěti a pohlídejte, aby se nesoustředilo jen na to, co se nepovedlo. Pomozte dítěti popisně shrnout, co by mohlo v příštím roce udělat jinak, ale i to dobré, co přineslo úspěch a mělo by se zopakovat. Domluvte se, jak můžete plány dítěti pomoci dodržet. Nezapomeňte, že nervová soustava dětí ještě není zcela vyvinutá a potřebují občas větší pomoc, než si myslíme. Zapište si nejdůležitější body a dejte je na místo, na se které o prázdninách nebo na začátku školního roku určitě podíváte (svůj diář, krabička na svačiny, elektronicky v kalendáři na mobilu apod.). Pokud chcete dítě vést k rozvoji školních dovedností i o prázdninách, naplánujte nejdřív alespoň 14tidenní přestávku a začínejte nejprve příjemnými aktivitami, jako je čtení knih a rozvíjející aktivity herního typu (např. kvízy, do kterých se mohou zapojit i další členové rodiny.