Pod výzvou nevládních organizací jsme podepsaní i my

23. února 2023

Spolupodíleli jsme se na výzvě, která shrnuje priority, na které by se měla současná vláda zaměřit v druhé polovině svého mandátu.

Vláda má před sebou řadu zřejmých i více skrytých výzev, jejichž zvládnutí může českou společnost posunout směrem k větší soudržnosti a životaschopnosti, a vládě přinést větší míru důvěry.

  • modernizace školství a snižování nerovnosti ve vzdělávání,
  • snazší oddlužení a pomoc nejzranitelnějším skupinám,
  • lepší nastavení migrační politiky a skutečné integrace uprchlíků,
  • podpora sociálního bydlení,
  • ochrana biodiverzity
  • a efektivní stát.

Toto jsou příklady priorit, na které by se měla vláda zaměřit ve druhé polovině svého mandátu. Neziskové organizace v síti NeoN je společně promítly do doporučení, která zaslaly členům vlády v čele s premiérem Petrem Fialou.

Neziskové organizace zároveň nabízejí pomocnou ruku s implementací změn a smysluplných reforem. Vláda může využít jejich odbornou expertízu, data a hlavně praxi z terénu.

Více ve společné Výzvě nevládních organizací ke spolupráci na posílení odolnosti české společnosti i řešení dopadů války na Ukrajině.