Účastnili jsme se odborné multioborové diskuze Nevypusť duši

14. června 2022

Diskuze byla organizována k výsledkům průzkumu veřejného mínění. Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že 9 z 10 respondentů by se v případě psychických problémů u dítěte obrátilo na odborníky. Spolu s tím však průzkum odhalil nerealistická očekávání dospělých ohledně dostupnosti péče. Zatímco podle poloviny respondentů je odborníků dostatek, reálně se čekací lhůty u dětských psychologů a psychiatrů pohybují okolo 4-6 měsíců, což v některých případech může představovat velké riziko.

Duševní zdraví se v současné době stává vysoce aktuálním tématem nejen v odborné ale také laické společnosti. Do popředí se dostalo zejména díky dopadu pandemie Covid 19, která měla značný vliv na zhoršení duševního zdraví většiny dětí, dokazují to nejen výzkumy, ale situace je zjevná i pro neodbornou veřejnost. Problematika duševního zdraví se nerozvinula jen na základě pandemie, byla tu vždy, jen pandemie rozpoutala širší diskusi a odhalila značné rezervy v procesu zajištění prevence a průběžné intervence.

Právě na prevenci je zaměřen projekt (RRRR), který představila manažerka projektu Veronika Bačová v odborné diskuzi. Skrze rozvoj socio – emočních dovedností se zaměřuje na prevenci a podporu duševního zdraví dětí a adolescentů.

Průzkum pro organizaci Nevypusť duši realizovaly agentury g82 a Simply5 za podpory T-Mobile CZ.


Účastnili jsme se odborné multioborové diskuze Nevypusť duši