Society for All

Pomáháme slabším a těm silnějším jsme odbornými partnery.

Naše poslání

Usilujeme o společnost, kde kvalitní vzdělávání je přístupné každému, kde se lidé cítí dobře a mají šanci naplno využít svůj potenciál. A kde díky tomu všemu má každý své místo.

Čemu se věnujeme

Kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny, duševní zdraví a pomoc ohroženým dětem. To jsou hlavní oblasti našeho zájmu, ve kterých chceme měnit naši společnost k lepšímu.

Jak to děláme

S finanční podporou donorů realizujeme projekty, ve kterých adaptujeme ověřené metodiky ze zahraničí a testujeme nové postupy. Vzděláváme, připomínkujeme zákony, poskytujeme odborná stanoviska. Radíme a pomáháme všude tam, kde je třeba.

radost ilustrace

Naše projekty

Když dítě volá o pomoc

Signály

Nastavujeme systém včasné identifikace ohrožených dětí a efektivní pomoci. Podporujeme mezioborovou spolupráci v sedmi územích v ČR. Zavádíme do praxe případová setkání, metodu case managementu a další funkční nástroje.

Porozumění traumatu

PorT

Vytváříme podmínky pro naplnění potřeb dětí s traumatickými zkušenostmi a zavádíme trauma respektující přístup do škol a dalších institucí.

Respekt, rozmanitost, rovnost, resilience

RRRR

Podporujeme duševní zdraví dětí prostřednictvím programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích na ZŠ i SŠ.

E-learning: Jak podporovat děti a mladé lidi s traumatickými zkušenostmi

e-Lektra

Zdarma nabízíme ucelený online kurz o trauma respektujícím přístupu.

SUPPORTING TRANSITION RESILIENCE OF NEWCOMER GROUPS

STRONG

Představujeme účinný psychosociální program podporující adaptaci v novém prostředí.

foto_hp

Akademie SOFA

Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti nabízíme celou řadu školení, seminářů a akreditovaných kurzů.

Více o akademii

Knihovna

Vytvořili jsme pro Vás řadu materiálů, které Vám mohou pomoci s řešením různých situací jak v životě, tak ve škole nebo v práci.

Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení i k životu

Publikace, která nabízí několik nástrojů k podpoře osobního wellbeingu vyučujících a dalších pedagogických pracovníků a pracovnic. Učitelská profese je bezesporu naplňující, ale zároveň velmi náročná, a proto musí být vědomá péče o osobní wellbeing coby prevence syndromu vyhoření její nedílnou součástí. Autorkou je naše předsedkyně Lenka Felcmanová s podporou iniciativy Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Karta KID

Karta poskytuje vodítka k identifikaci ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Je určena pro učitele, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy. Ke každé kartě je k dispozici metodika, která poskytuje odborný rámec problematiky identifikace ohroženého dítěte a praktické informace k postupům poskytování podpory.

Metodiky RRRR

Metodiky Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience (RRRR), byly navrženy pro učitele základních a středních škol s cílem rozvíjet socio-emoční dovednosti žáků a jejich pozitivní vztahy.

Plakáty pro rozvoj emočních dovedností

Připravili jsme pro vás plakáty využitelné v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských školách, na základních a středních školách.

ACE studie

Jak negativní zkušenosti v dětství ovlivňují náš další život? Respektovaný výzkum Center pro kontrolu a prevenci nemocí publikovaný v roce 1998 pod označením ACE Study o vlivu negativních zkušeností v dětství (NZD) na zdraví a kvalitu života v dospělosti

Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách

Materiály z odborného semináře „Podpora vhodného chování PBIS na celé škole“

Trauma u dětí

Materiály týkající se traumatu dětí.

Plakáty pro rozvoj socio-emočního učení - mladší žáci

Plakáty jsou zaměřeny na rozvoj socio-emočního učení. Můžete je využívat v komunikaci s dětmi o emocích a řešení problému. Ve škole je možné zařadit práci s plakáty do třídnických hodin nebo komunitních kruhů. Plakáty jsou určené pro děti prvního stupně. Metodické materiály byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2012.

Karty (Ú)klid v hlavě

Karty (Ú)klid v hlavě podporují seberegulaci a učí děti vnímat vlastní tělo a emoce. Obsahují 27 aktivit zaměřených na zklidnění nebo aktivizaci.

Plakát Jak se cítíš?

Plakát zobrazuje 26 emocí. Materiál je vhodný pro využití v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských a základních školách.

Pomůcka Jak běží můj motor

Pomůcka pomáhá dětem rozpoznat svůj aktuální stav. Pokud jsou příliš unavené nebo naopak rozrušené, nemohou se učit. K dosažení rovnováhy jim pomohou seberegulační techniky. Pokud dětem pomůžeme naučit se monitorovat svůj stav, mohou předejít jeho eskalaci a podpořit své učení.

Plakáty pro rozvoj socio-emočního učení - starší žáci

Plakáty jsou zaměřeny na rozvoj socio-emočního učení. Můžete je využívat v komunikaci s žáky o náročných situacích a vyhledání odborné pomoci nebo zvládání vzteku. Pro žáky na středních školách přinášíme tipy, jak na stres před maturitou nebo jak se bránit prokrastinaci. Ve škole je možné zařadit práci s plakáty do třídnických hodin nebo komunitních kruhů. Plakáty jsou určené pro děti druhého stupně a střední školy. Metodické materiály byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2012

Konverzační hra "Jaký byl tvůj den?"

Konverzační hra "Jaký byl tvůj den?" pomáhá dětem reflektovat jejich zkušenosti, názory a postoje vztahující se nejen k prožitému dni. Hra nemá složitá pravidla, obsahuje 32 otázek, které přirozeně podporují vyjadřování dítěte a učí ho poznávat sebe sama a druhé.

sofa ilustrace

Partneři

Donoři