Akademie SOFA

Předáváme dál naše zkušenosti získané během více než 10 let odborné práce a praxe v terénu.

dum ilustrace

O Akademii

Přinášíme prověřená řešení pro krizové situace. Pilotujeme a následně uvádíme do praxe nové metody a postupy, využíváme zkušenosti ze zahraničí, které adaptujeme na naše prostředí.

Nabídku kurzů, webinářů, konzultací a dalších vzdělávacích formátů tvoříme pro školy, školky, sociální služby, dětské domovy, zástupce samospráv a jednotlivce z řad odborné pedagogické veřejnosti.

Máme tým profesionálních lektorů. Všichni disponují mnohaletou praxí z oblasti školství, zdravotnictví, sociální práce a dalších oborů. A hlavně jsou zvyklí posouvat a měnit podmínky pro lepší spolužití nás všech.

Pro koho tu jsme

Pedagogičtí pracovníci​

Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga, školní psychologové, metodici prevence, sociální pedagogové, výchovní poradci​.

Vedoucí pracovníci ve školství a sociální sféře​

Ředitelé MŠ, ZŠ, SŠ, případně jejich zástupci, ředitelé dětských domovů, středisek aktivizačních služeb (SAS), nízkoprahových zařízení​.


Pracovníci v sociální sféře​

Sociální pracovníci (OSPOD), pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, vychovatelé v dětských domovech, zaměstnanci nízkoprahových zařízení, SAS, doprovázející osoby​.

Zřizovatelé škol a ústavních zařízení​

Pracovníci městských a krajských úřadů se zaměřením na vzdělávání, např. vedoucí školského odboru, referenti metodiky, koordinátoři inkluze​.

Objednatelé KAP a MAP​

Na základě schválených strategických dokumentů krajů a měst realizujeme vzdělávací programy dle zadání objednatele​.

Pracovníci justičních orgánů

Sociální pracovníci u soudu, soudci opatrovnického soudu.

foto_akademie
foto_akademie

Co nabízíme

Individuální podpora

Jste ředitelem školy a řešíte konflikt v pedagogickém sboru, náročnou komunikaci s rodiči nebo nežádoucí chování žáků? Ocitli jste se v patové situaci a nevíte, jak dál? Vyberte si jednu z variant individuální podpory:

Mentoring

Využijte služeb našich zkušených mentorů pro rozvoj klíčových kompetencí vašich talentovaných kolegů.

Supervize

Nabízíme individuální i skupinové supervize pro rozvoj odborných pedagogických dovedností.

Konzultace

Domluvte si konzultaci s některým z našich expertů a získejte nadhled nad zdánlivě neřešitelnou situací.

Facilitace

Zajistíme pro vás efektivní vedení složité debaty více stran. Náš expert bude nestranným moderátorem diskuse tak, aby bylo dosaženo konstruktivního řešení.

Školení na míru pro vaši školu

Řešíte ve vaší škole opakovaně níže popsaná témata a hledáte odpovědi? Potřebujete systémové řešení, které bude fungovat pro celou školu? Umíme vám s tím pomoci. Nejprve s vámi detailně probereme situaci a potřeby a na základě toho vám připravíme nabídku školení na míru.

Sebepoškozování nebo sebevraždy
 • Máte podezření na sebepoškozování u konkrétních dětí?​
 • Jak poznat varovné znaky sebevražedných myšlenek u dětí?​
 • Nevíte, jak k tomuto citlivému tématu přistoupit?​
 • Jaká je vaše role a co je ve vašich silách zvládnout?​
Náročná komunikace a projevy agrese
 • Máte ve škole děti s náročným chováním, které narušují dobré klima ve třídách? Nedaří se vám změnit jejich chování?​
 • Setkáváte se u dětí s agresí? Víte, jak reagovat na takové chování, jak ošetřit agresora, zbytek třídy a učitele?​
 • Řešíte komplikovanou komunikaci s rodiči?​
Wellbeing a duševní zdraví​
 • Chcete vědět víc o wellbeingu a jak ho správně komunikovat v návaznosti na revizi RVP a Strategii 2030+?​
 • Jak podpořit rozvoj socio-emočních dovedností u dětí?​
 • Jak pečovat o duševní zdraví pedagogů a jak zabránit syndromu vyhoření?​
Ohrožené děti​
 • Potřebujete naučit, jak rychle rozpoznat ohrožené dítě?​
 • Jak zajistit efektivní spolupráci všech, kteří mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi?​
 • Jak komunikovat s dětmi, o které není dostatečně pečováno nebo jsou vystaveny týrání?​
Třídní management​
 • Jak na dobré klima ve třídách a jak správně nastavit tzv. třídní management?​
 • Jak zajistit, že třída začne fungovat jako tým a ne jako rivalové? ​
 • Potřebujete eliminovat ve třídě patologické vztahy a předcházet šikaně? ​


Kurzy

Vyberte si z široké nabídky prezenčních i online kurzů. Věnujeme se především tématům, jako je duševní zdraví dětí a wellbeing, náročné chování, inkluze, složitá komunikace.

Semináře

Osobní kontakt je nenahraditelný, proto pravidelně vypisujeme termíny prezenčních školení. ​ Délka je většinou 2–4 hodiny. Určené jsou pro školy a ústavní zařízení, sociální sféru a další profesionály státní správy.

Webináře

Online kurzy již stabilně patří mezi prověřené a efektivní komunikační nástroje. Podívejte se na seznam aktuálně vypsaných webinářů, nebo nám napište, o jaké téma máte zájem. Délka je většinou 2–4 hodiny.

E-learning

Interaktivní kurzy, které se do hloubky věnují některému z našich témat. Výhodou je možnost studium kdykoli přerušit a dokončit individuálně.

Systém pozitivní podpory chování (PBIS)

PBIS je prověřený, funkční systém, který vám pomůže nastavit podmínky a procesy ve škole tak, abyste mohli účinně předcházet problémovému chování žáků. Výzkumy potvrzují, že metodika PBIS zlepšuje vzdělávací výsledky žáků i spokojenost učitelů.

Nejbližší termíny kurzů

Uplynulé kurzy

Naši lektoři

Představujeme celorepublikový tým našich odborníků, kteří stojí za každým z našich kurzů, seminářů, webinářů a individualizovanou podporou.

foto kontakt
Bc. Markéta Zbožínková  ->

Speciální pedagog

 
foto kontakt
Lucie Radová, MSc.  ->

Lektorka trauma respektujícího přístupu

 
foto kontakt
Mgr. Alena Konečná  ->

Lektorka trauma respektujícího přístupu

 
foto kontakt
Mgr. Barbara Dobešová, Ph.D.  ->

Lektorka trauma respektujícího přístupu, nezávislá expertka v oblasti duševního zdraví a wellbeingu na školách

 
foto kontakt
Mgr. et Mgr. Marta Štrinclová  ->

Psychoterapeut, etoped

 
foto kontakt
Mgr. Helena Pravdová  ->

Pedagog, lektor a konzultant pro ZŠ a MŠ

 
foto kontakt
Mgr. Ing. Zlata Koštejnová, SEP  ->

Lektorka trauma respektujícího přístupu

 
foto kontakt
Mgr. Iveta Křepelová  ->

Školní psycholog

 
foto kontakt
Mgr. Kristýna Farkašová  ->

Terapeut, krizový intervent

 
foto kontakt
Mgr. Martina Koplová, DiS.  ->

Sociální pracovník

 
foto kontakt
Mgr. Monika Suchardová Semerádová, DiS.  ->

Sociální pedagog se zaměřením na etopedii, sociální pracovník

 
foto kontakt
Mgr. Pavlína Sablová  ->

Lektorka trauma respektujícího přístupu

 
foto kontakt
Mgr. Silvie Houšťavová  ->

Lektorka trauma respektujícího přístupu

 
foto kontakt
Mgr. Zdenka Štefanidesová  ->

certifikovaný terapeut a rodinný poradce, odborný mentor pro MŠ a ZŠ

 
foto kontakt
MUDr. Lucia Vašková  ->

Lektorka, dětská psychiatrička

 

Realizační tým

Foto Mgr. Jana Jungmannová​

Mgr. Jana Jungmannová​

Ředitelka Akademie SOFA

Foto Mgr. Jiří Merta

Mgr. Jiří Merta

Manažer lektorského týmu, kouč PBIS

Foto Bc. et BcA Klára Kujanová

Bc. et BcA Klára Kujanová

Garantka obsahu vzdělávacích výstupů, metodička

Foto Bc. Natálie Havlíčková

Bc. Natálie Havlíčková

Event koordinátorka, koordinace vzdělávání

Foto Silvie Vilímová

Silvie Vilímová

Key account manažerka

Foto Mgr. Eva Frélichová

Mgr. Eva Frélichová

Koordinátorka vzdělávání

Foto Bc. Václav Zoubek

Bc. Václav Zoubek

Finanční manažer

Spolupracujeme