Jak podporovat traumatizované děti a mladé lidi

Ucelený interaktivní online kurz o trauma respektujícím přístupu.

momentálně není vypsaný termín

Lektor

Cena

ZDARMA

Forma

E-learning

Pro koho

Pedagogové ve formálním i neformálním vzdělávání, pečující osoby a další profesionálové, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi.

Anotace

  • Online kurz plný videí, interaktivních cvičení a případových scénářů, který zvyšuje informovanost o traumatu a jeho dopadech zdraví a vývoj dětí a představuje účinné postupy v jejich podpoře.
  • Výsledek mezinárodní spolupráce odborníků na trauma respektující přístup, který je složený ze 4 modulů původně z USA přeložených do češtiny a doplněných o praktické informace pro český kontext. SOFA ve spolupráci se zahraničními partnery vytvořila poslední, 5. modul, který je zaměřený na trauma v souvislosti s válečným konfliktem a nuceným vysídlením. E-learning je koncipován k celosvětovému využití.
  • Vystudování celého kurzu Vám zabere přibližně 3 až 5 hodin podle rozsahu využití doprovodných materiálů. Kurz je možné kdykoliv přerušit a vrátit se k němu později.
  • Po vystudování kurzu a úspěšném splnění krátkých kvízů získáte verifikační email, který plní i funkci certifikátu o absolvování kurzu.

Kurz je k dispozici na webu https://www.strongresilientyouth.org/register-home-czech


OBSAH

1. modul: Buďme dětem oporou – uplatňujme trauma respektující přístup

První modul předkládá základní informace o traumatu a jeho obvyklých projevech u dětí a mladých lidí. Odborníci a lidé z praxe v něm objasňují význam trauma respektujícího přístupu a představují užitečné metody: přístup 4P a techniku 3Z. Modul obsahuje tipy k péči o osobní wellbeing pedagogů a pečujících osob, který je nutným předpokladem pro práci s traumatizovanými dětmi.

2. modul: Základy podpory rozvoje odolnosti vůči traumatu

Druhý modul se věnuje tomu, jakým způsobem mohou negativní zkušenosti v dětství ovlivnit děti a mladé lidi nejen ve škole. Důraz je kladen na to, jak je možné trauma respektující přístup promítat do práce s nimi, jak podporovat jejich silné stránky a posilovat jejich odolnost.

Modul obsahuje také informace o oznamovací povinnosti. Specifika oznamovací povinnosti v ČR jsou upravena v příloze k e-learningu doplňující český kontext.

3. modul: Jak s dětmi a mladými lidmi řešit kolektivní traumatické události

Třetí modul se věnuje tomu, jakým způsobem může trauma dopadat na různé skupiny lidí včetně dětí a mladých lidí. Dotýká se problematiky sociálních nerovností a vysvětluje, jak nás vnímání odlišností a podvědomé předsudky ovlivňují při interakcích v mezilidských vztazích. Dalším tématem, kterému se modul věnuje, jsou kolektivní traumatické události a jejich vliv na děti a mladé lidi.

4. modul: Řešení traumatu s dětmi, rodinami a pečujícími osobami

Čtvrtý modul se zabývá tím, jak trauma respektující přístup uplatnit i v komunikaci s pečujícími osobami a rodinami dětí. Vysvětluje rovněž, proč je důležité s pečujícími osobami a rodinami udržovat vztahy založené na důvěře. Modul zároveň přináší aktivity na zopakování a procvičení technik, které byly v průběhu e-learningového kurzu představeny.

5. modul: Trauma v kontextu konfliktu a vysídlení

Pátý modul se věnuje traumatu, které zapříčinil (válečný) konflikt a nucené vysídlení, a jeho vlivu na prožívání a chování dětí a jejich rodin. Předkládá tipy, jak s takto traumatizovanými lidmi komunikovat, a účinné strategie, které pomáhají tento druh traumatu překonat. Prostor je zde též věnován důležitosti sebepéče pedagogů a pečujících.


Veškeré doplňkové materiály ke kurzu (přílohu doplňující český kontext, pracovní sešit, průvodce diskuzní skupinou, průvodce registrací, hodnocení e-learningu) si můžete stáhnout na webové stránce projektu.  


Případné dotazy směřujte na e-mail: akademie@so-fa.cz