Signály

Projekt Signály má za cíl zlepšit systém včasné identifikace ohrožených dětí a zajištění pomoci těmto dětem. Systematicky budujeme mezioborovou spolupráci, zavádíme funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, školíme lidi v praxi a zprostředkováváme jim potřebné know-how. Díky včasné pomoci můžeme změnit nejeden dětský osud. ​

O projektu

Posilujeme spolupráci mezi segmenty

 • Vytváříme regionální mezioborové platformy, které aktivně zapojují učitele, sociální pracovníky, zdravotníky i policii a učí je spolupracovat při pomoci ohroženým dětem. ​
 • Pořádáme veletrhy služeb, kde organizace prezentují, jak konkrétně mohou ohrožené děti podpořit a ostatní tak získají komplexní informace o možnostech pomoci v dané lokalitě.


Zavádíme do praxe novinky

 • Vytvořili jsme pozici Case managera, který mapuje situaci v rodinách v riziku a propojuje je s dalšími odborníky, kteří jsou schopni poskytnout potřebnou podporu​.
 • Organizujeme tzv. případová setkání, novou formu pomoci konkrétním rodinám, kde rodiče, odborníci (a někdy i děti) společně s facilitátorem hledají řešení situace dítěte.
 • Spustili jsme prověřený screening psychosociální zátěže matek v porodnici. Pomáhá odhalit rizikové maminky, kterým pak napojené služby poskytují pomoc.


Vytvořili jsme pomocníka pro všechny - kartu KID

 • Karta KID je velmi efektivní a snadno použitelný nástroj, který pomáhá včas odhalit dítě v ohrožení​.
 • Karta je určena pro všechny profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi​.
 • Poskytuje vodítka k identifikaci akutního nebo chronického ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. ​
 • A především popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu​.


Vzděláváme odborníky i rodiče

 • Vytvořili jsme interaktivní a praktický e-learning Jak identifikovat ohrožené děti
 • Realizujeme školení pro zapojené pracovníky v sociálních službách, ve zdravotnictví, školství a u policie, zaměřené na včasnou identifikaci ohrožených dětí​.
 • Pravidelně organizujeme kazuistické semináře pro odborníky, workshopy pro předávání know-how odborníkům pracujícím s dětmi. ​
 • Plánujeme kurz pro rozvoj rodičovských kompetencí a mnoho dalšího​.


Období realizace:

1.9. 2020 – 31.12. 2024

Tematická oblast:

Ohrožené děti

Partneři:

MŠMT, MPSV, MZČR, MV

Financování:

Nadace České spořitelny (do 31.12. 2023), Unicef (od 1.1.2023 do 31.12.2024)

Nabídka školení

Aktuality

Videa

Zástupce SOFA v projektu

Foto Mgr. Martina Koplová​

Mgr. Martina Koplová​

Manažerka case manažerů a koordinátorů

Foto Mgr. Karel Straka

Mgr. Karel Straka

Manažer koordinátorů

Foto Ing. Tereza Svačinová, Ph.D​

Ing. Tereza Svačinová, Ph.D​

Manažerka projektu​

Materiály

5 tipů co může dítě udělat pro své kamarády, aby se všichni cítili lépe

Po distanční výuce, kdy děti trávily více času před monitory než ve škole, nastává pro děti další nečekaná změna. Do jejich tříd nastoupili noví spolužáci, kteří společně se svými maminkami opustili rodnou zem před válečným konfliktem.

Jak bezpečně rozpoznat dítě v ohrožení

Čeho by si měli učitelé a další pracovníci ve školách všímat v souvislosti s prospíváním dítěte? Jak bezpečně rozpoznat ohrožení, které bychom měli začít řešit, od očekávané úrovně naplňování potřeb dítěte?

Kdo mi pomůže, když mám trápení

Video popisuje nejčastější situace, které nasvědčují tomu, že je dítě v ohrožení a radí, na koho se může v případě potřeby obrátit.

6 tipů, jak vést rozhovor s rodiči

Dobrá komunikace s rodiči stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Vyvarujte se tedy domněnek, škatulkování a snažte se spíše rodinu poznat a pochopit. Více praktických tipů se dozvíte ve videu nebo v knize Posílení rodiny od autorky Insoo Kim Berg.

Trauma u dětí

Materiály týkající se traumatu dětí.

Karta KID

Karta poskytuje vodítka k identifikaci ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Je určena pro učitele, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy. Ke každé kartě je k dispozici metodika, která poskytuje odborný rámec problematiky identifikace ohroženého dítěte a praktické informace k postupům poskytování podpory.

Fyzické znaky špatného zacházení s dětmi

Časté modřiny nebo řezná poranění jako signály špatného zacházení s dětmi vnímáme všichni. Ale fyzických znaků špatného zacházení je mnohem více. I častá bolest hlavy může být signálem k tomu, abychom si začali dítěte více všímat a může být i znakem dítěte v ohrožení.

Metodické karty pro děti

Karty obsahují příběhy ohrožených dětí (kamarádů) a mají za cíl přístupnou formou poukázat na různé problémy dětí a informovat o tom, že k jejich řešení lze vyhledat pomoc.

Přestaňme přehlížet ohrožení dětí

Počet zjištěných případů ohrožení dítěte tvoří jen zlomek reality. Z porovnání dat Studie negativních zkušeností v dětství (Velemínský a kol., 2017), která zjišťuje četnost výskytu traumatizujících zkušeností ve věku 0 až 18 let a dat MPSV o případech ohrožených dětí řešených orgány sociálně-právní ochrany dětí vyplývá, že stát se o většině ohrožených dětí nikdy nedozví. Každoročně je zjištěno jen asi 8 tisíc případů ohrožení dítěte, skutečný počet ohrožených dětí je ale mnohonásobně vyšší. Neřešená traumata v dětství mají přitom zásadní dopad na kvalitu života a zdraví v dospělosti. Namísto investice do včasného záchytu a podpory ohrožených dětí a jejich rodin stát vynakládá obrovské prostředky na řešení dopadů traumatu v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb nebo vězeňství.

Vánoční zvyky k otevření dětských srdcí

Podívejte se na pár tipů, jak můžete využít české vánoční zvyky k otevření dětských srdcí.

Pracovní listy pro děti

Novoroční pracovní list, Valentýnské pracovní listy, Jarní pracovní listy v ČJ, Jarní pracovní listy v ukrajinštině, Pracovní list - S kým si mohu promluvit, když se cítím smutně

Regulační techniky

5 aktivit, kterými lze podpořit regulaci vztahem v rámci prevence. Využít je můžete v jakémkoliv dětském kolektivu, ať už ve třídě, školní družině nebo při volnočasových aktivitách s dětmi.

Znaky špatného zacházení projevující se v chování dítěte

Buďte všímaví ke svému okolí a nezavírejte oči před projevy, které mohou být signálem dítěte v ohrožení. Jaké jsou znaky špatného zacházení projevující se v chování dítěte?

Karta KID pro školy

Karta je určena pro učitele a další pracovníky škol. Pro správné používání karty jsou k dispozici metodiky adaptované pro školní prostředí.​

Role case managera

Jaké jsou hlavní pilíře ,na kterých stavíme úspěch práce našich case manažerek v praxi?

Co dělat, když dítě sousedů vykazuje signály ohrožení

Nepřehlížejte znaky, které nasvědčují, že dítěti v sousedství hrozí ohrožení a jednejte včas!

Společné znaky rizikového chování pečujících osob

Buďte všímaví ke svému okolí. Nepřehlížejte chování těch, kteří pečují o ty nejzranitelnější, tedy o děti. I častá konzumace alkoholu nebo nepřiměřené fyzické tresty v přítomnosti jiných osob mohou být vodítkem k tomu, že je dítě v ohrožení.

Přehled mosteckých služeb

Přehled mosteckých služeb pro pomoc dětem v krizových situacích.

Pozitivní vnitřní dialog - když se dítě bojí do školy

Dnes vám tedy chceme představit techniku vnitřního dialogu podporujícího pozitivní myšlení. Ta je vhodná pro lepší zvládání stresu a navození pohody a klidu. Se stresem lze účinně pracovat, učte to své děti už od útlého věku. Obraťte negativní myšlenky na ty pozitivní.

Cíle ochrany dětí

Čeho chceme projektem Signály dosáhnout v podpoře ohrožených dětí? Jaké jsou cíle ochrany dětí? Každým naším krokem se hlavně snažíme všechny naučit identifikovat dítě, kterému hrozí jakékoliv ohrožení. Důležité je pro nás i poskytnout pomoc a ochranu těm, kteří ohrožení odhalí nebo poskytnout koordinovanou cílenou podporu ohroženým dětem a jejich rodinám.

5 relaxačních technik pro uvolnění napětí

Vyzkoušejte s dětmi 5 relaxačních technik, které pomohou snížit napětí a obnovit jejich rovnováhu a pohodu.

5 tipů, jak se dítě může cítit lépe

Otevírejte toto téma s dětmi! Sotva přečkaly pandemii covidu a už zase žijí v nejistotě válečné a ekonomické krize. Cítí se děti ve vaší třídě nebo kdekoli jinde v poslední době smutné nebo mají strach? Nedokážou se soustředit a nic je nebaví?

Výroba seberegulační pomůcky - masážní pytlíček

Hledáte inspiraci pro předvánoční tvoření s dětmi? Možná se vám bude líbit návod, jak si doma nebo v jakémkoliv dětském kolektivu, vytvořit masážní pytlíček. Tato seberegulační pomůcka je vhodná při přetlaku energie.

10 triků, aby dítě lépe spalo

Příčin nespavosti u dětí je spoustu. Zvýšená aktivita mozku, zlozvyky, nemoc, tělesná nebo psychická nepohoda nebo snaha upoutat na sebe pozornost. Triky jsou vhodné jak na uspávání doma, tak do mateřských školek, dětských kroužků, ale také na tábory.

Krizové linky vždy po ruce

Čísla na krizové linky vždy po ruce. Zpracovali jsme pro vás seznam základních krizových kontaktů a věříme, že se vám v této nelehké době bude hodit, protože včasné vyhledání pomoci je prvním krokem k úspěšnému vyřešení jakéhokoliv problému.

Metodika case managementu

Case management jako nástroj podpory rodiny. Metodická příručka case managementu (CM).

E-learning Jak identifikovat ohrožené děti - leták

Stručný popis obsahu e-learningu a jeho modulů. Naučte se včas identifikovat ohrožené děti a efektivně postupovat při zajišťování jejich podpory.

Partneři

Donoři

shape