Kazuistický seminář jako příležitost k mezioborovému propojení

7. listopadu 2023

V rámci projektu Signály přinášíme do území různorodé formy setkání a seminářů, které propojují různé profese a odborníky s cílem posílit mezioborovou spolupráci v identifikaci a podpoře ohrožených dětí. Jednou z těchto akcí je i kazuistický seminář, který se zaměřuje na konkrétní anonymizovaný případ (kazuistiku), který bývá komplexní a vyžaduje k řešení interdisciplinární přístup. Semináře zpravidla přilákají odborníky z různých oborů - učitele, poradenské pracovníky škol a školských zařízení,, sociální pracovníky, zdravotníky či terapeuty. Každý z těchto odborníků přináší svůj jedinečný pohled na situaci dítěte a jeho rodiny a přispívá ke komplexnímu řešení jejich situace.

 

Cíle kazuistických seminářů mohou být různé: od zmapování veškeré dostupné pomoci v dané lokalitě, přes revizi a zhodnocení zvoleného postupu až k potřebě vyřešit konkrétní otázku, se kterou si klíčový pracovník rodiny neví rady. Vždy se snažíme, aby konkrétní kazuistika byla „z terénu“ – aby odrážela reálnou situaci dítěte a jeho rodiny v území, kde se kazuistický seminář koná. Záleží na tom, jakou kazuistiku účastníci organizátorům doručí a na které otázky se budou chtít svých kolegů zeptat.

 

Kazuistika (2).pngKazuistika (4).pngKazuistika (5).pngKazuistika (6).pngKazuistika (7).pngKazuistika (8).pngKazuistika (1).png


Naposledy se kazuistický seminář konal v Mostě, kdy do místní knihovny přilákal téměř 40 zájemců o skupinovou práci a diskuzi nad konkrétními osudy dětí. Společně jsme pracovali nad dvěma případy: první mapoval dlouhých 14 let života dívky, jejíž matka zažívala dlouhodobé a opakování domácí násilí. Druhý se věnoval akutní situaci malého chlapce, pro kterého po odkladu školní docházky nezbylo slíbené místo v přípravné třídě základní školy a neplnil proto povinnou předškolní přípravu.

Pevně věříme, že se našemu týmu podařilo přispět k rozvoji dovedností účastníků při řešení složitých případů a že kontakty, které díky semináři získali, budou využívat v budoucnu při podobných situacích.