Mostecká mezioborová platforma

27. září 2022

V polovině září jsme se již po desáté potkali s našimi mosteckými partnery, abychom společně shrnuli dosavadní výsledky projektu Signály, představili novinky a další plány, a zároveň zhodnotili tříměsíční práci našich case managerek. A protože setkání má být hlavně o mezioborové spolupráci a praktických dovednostech, nechyběly ukázky kazuistik.

V rámci projektu jsme vytvořili regionální mezioborovou platformu, kde se pravidelně scházejí zástupci různých profesí a probírají společně témata týkající se ohrožených dětí. Pestrost profesí je pro nás velmi důležitá. V jedné místnosti se tak potká například ředitel Městské policie Most s ředitelkou mateřské školy a dětskou lékařkou. Každý je totiž nepostradatelným aktérem včasné koordinované intervence v podpoře ohroženého dítěte.V rámci těchto deseti uskutečněných mezioborových setkání jsme společně dotvořili kartu KID, představili si zajímavé dobré praxe z jiných koutů republiky, některé z nich už realizujeme v Mostě, a diskutovali nejpalčivější problémy Mostecka v oblasti ohrožených dětí.  

Jsme moc rádi, že po období pandemie covid-19 a online setkávání se nám opět daří potkávat se osobně. Poslední setkání se neslo ve velmi přátelské atmosféře. Jak poznamenala manažerka našeho projektu Tereza Svačinová, celý tým projektu Signály se vždy moc těší na setkání se zástupci klíčových profesí, protože přinášejí velmi zajímavé postřehy z praxe. Projekt posouváme stále dále a daří se nám implementovat důležité nástroje a předávat podpůrné materiály těm, kteří mohou být v přímém kontaktu s ohroženými dětmi.

Velkou část setkání mostecké platformy jsme věnovali práci našich case managerek, které mapují situaci rodin a na základě vyhodnocení ochranných a rizikových faktorů síťují rodinu na další odborníky, kteří rodinám poskytnou potřebnou podporu. Jsou to právě ty stěžejní osoby, které pomáhají rodině najít cestu z nepříznivé sociální situace. Case managerky znají kvalitu, efektivitu a dostupnost služeb, které mohou rodinu podpořit.

Představili jsme i hlavní pilíře, na kterých stavíme úspěch jejich práce a Vy se na ně můžete podívat v podobě infografiky.

Pokud Vás práce case managerky zajímá více, doporučujeme k pročtení rozhovor s Annou Bekovou. Dozvíte se, jak vypadá její klasický pracovní den a co ji nevíce motivuje a dodává energie.

Projekt Signály.

Děláme vše proto, abychom děti v ohrožení dokázali včas rozpoznat a napojit je na vhodnou pomoc. Systematicky budujeme mezioborovou spolupráci, zavádíme funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, školíme lidi v praxi a zprostředkováváme jim potřebné know-how. Díky včasné pomoci můžeme změnit nejeden dětský osud. Projekt realizuje ČOSIV a finančně podporuje Nadace České spořitelny.