Jak pracovat s dětským klientem s náročným chováním

17. května 2022

LEKTOR: Mgr. Jakub Řezníček

FORMA: webinář – platforma ZOOM

TERMÍN: 9.6.2022 od 12:30 do 15:30

CENA: 550Kč (studenti 300Kč)

…………………………………………………

Obsah webináře

  • Jaké mohou být příčiny vzniku náročného chování dětí, které jsou vašimi klienty?
  • Jaké máte možnosti podpory a řešení náročných situací s provázáním na vývojové potřeby dítěte?
  • Jak působí stres na proměny našeho chování?
  • Jaké jsou způsoby vhodné seberegulace?
  • Je možné pomocí jednoduchých aktivit a pomůcek vytvořit prostředí, které umožňuje dětem rozpoznat a pojmenovat své stresové spouštěče?

Registrace a platba

Medailonek lektora

Jakub Řezníček vystudoval střední průmyslovou školu a posléze psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Působil v Krizovém centru pro děti a mládež a v intervenčním centru, kde pracoval s obětmi domácího násilí a v ambulanci klinické psychologie v Břeclavi. V současnosti pracuje převážně s dětmi v náhradní rodinné péči, s dětmi s poruchami chování, s narušenou vztahovou vazbou a s komplexním vývojovým traumatem. Úzce spolupracuje se základními školami a orgánem sociálně právní ochrany dětí. Jako terapeut a lektor nadšeně pomáhá hledat odpovědi a životní vyrovnanost všem, kteří po ní touží. Působí v Jihomoravském kraji.