RRRR

Promoting the mental health of children and adolescents through the implementation of comprehensive educational programmes focused on socio-emotional learning and the prevention of violence in close relationships.

About the project

Social-Emotional Learning Methodologies - Respect, Diversity, Equality, Resilience

 • We bring you a comprehensive set of eight practical guides to social-emotional learning that were developed in Australia and then adapted by our experts for Czech schools! 
 • We believe that school can be a key place for the formation of mental health, respectful relationships and the prevention of violence in close relationships. 
 • The comprehensive prevention programme offers schools a proven tool for developing emotional literacy across all levels of education - from the first grades of primary school to the final years of secondary school. 
 • This modern methodology builds on the existing and newly planned RVP and opens up key topics such as: personal strengths, coping with stress and difficult situations, seeking help, or gender and exploring one's own identity. 
 • Prepare students for success not only in school but also in everyday life.

Prevention Programme Close Relationships without Violence

 • Violence in relationships is an ongoing big topic. Partner violence occurs most often in adolescence and young adulthood, so we want to teach teenagers what relationship violence actually means and what to do if someone is exposed to it or perpetrates it themselves.  
 • In cooperation with Norwegian experts, we have developed a unique violence prevention programme for adolescents aged 13 and over, to whom we give: information, competence, openness on the subject of violence, and a clear message that violence is unacceptable, and corrective experience and motivation to change. 
 • The pillar of the programme is the awareness-raising film Home sweet home? and a workbook for pupils called Proof of Love or Violence?  
 • The programme is suitable for all primary and secondary schools, but it is also suitable for children's homes, low threshold centres and other social services working with adolescents. 
 • More information about the prevention programme • Would you like to implement a prevention programme in your area? Don't hesitate to contact us, we have a qualified team of trainers ready to come to you anywhere. 
 • Would you like to train yourself or your team in running a prevention programme? We offer training tailored to your needs.
 • Contact us by email at akademie@so-fa.cz

Project number: ZD-MGS1-020

 • Implementation period: 3/2022-12/2023
 • Thematic area: Health
 • Partners: Alternativ til Vold (Norway), Centrum LOCIKA, Střední škola technická Most, -- Primary School Prague - Kbely, 18th Primary School in Most
 • EEA Grants 2014-2021

Training offer

News

Videos

Project team

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Expert guarantor

Foto Bc. et BcA. Klára Kujanová

Bc. et BcA. Klára Kujanová

Expert team - special educator

Foto Bc. Magdalena Olšanová

Bc. Magdalena Olšanová

Project Coordinator

project manager

Materials

Poster How do you feel?

Plakát zobrazuje 26 emocí. Materiál je vhodný pro využití v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských a základních školách.

Posters for the development of socio-emotional learning - older pupils

Plakáty jsou zaměřeny na rozvoj socio-emočního učení. Můžete je využívat v komunikaci s žáky o náročných situacích a vyhledání odborné pomoci nebo zvládání vzteku. Pro žáky na středních školách přinášíme tipy, jak na stres před maturitou nebo jak se bránit prokrastinaci. Ve škole je možné zařadit práci s plakáty do třídnických hodin nebo komunitních kruhů. Plakáty jsou určené pro děti druhého stupně a střední školy. Metodické materiály byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2012

Posters for the development of socio-emotional learning - younger pupils

Plakáty jsou zaměřeny na rozvoj socio-emočního učení. Můžete je využívat v komunikaci s dětmi o emocích a řešení problému. Ve škole je možné zařadit práci s plakáty do třídnických hodin nebo komunitních kruhů. Plakáty jsou určené pro děti prvního stupně. Metodické materiály byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2012.

Conversation game "How was your day?"

Konverzační hra "Jaký byl tvůj den?" pomáhá dětem reflektovat jejich zkušenosti, názory a postoje vztahující se nejen k prožitému dni. Hra nemá složitá pravidla, obsahuje 32 otázek, které přirozeně podporují vyjadřování dítěte a učí ho poznávat sebe sama a druhé.

Cards (Ú)peace of mind

Karty (Ú)klid v hlavě podporují seberegulaci a učí děti vnímat vlastní tělo a emoce. Obsahují 27 aktivit zaměřených na zklidnění nebo aktivizaci.

Proof of love, or proof of violence?

Accompanying booklet for pupils to the educational film Home sweet home? provides additional information, processing tasks and discussion prompts.

Příručka pro vedení pro vedení programu Prevence násilí

Doprovodná příručka pro lektory preventivního programu, která poskytuje kompletní instrukce pro přípravu a vedení programu.

RRRR methodologies

The Respect, Diversity, Equality, Resilience (RRRR) methodologies were designed for primary and secondary school teachers to develop students' socio-emotional skills and positive relationships.

Partners

Donors

shape