ŠKOLENÍ IMPLEMENTAČNÍHO TÝMU K METODICE RRRR

29. června 2022

ŠKOLENÍ IMPLEMENTAČNÍHO TÝMU K METODICE RRRRBěhem měsíce června jsme proškolili implementační týmy z partnerských škol, které jsou tvořeny ze zástupců vedení, školního poradenského pracoviště i samotných učitelů. Tyto týmy budou spojky mezi školou a námi a také se stanou supervizory pro své kolegy – učitele, kteří budou metodiky pilotovat na svých školách.

V rámci úvodního seznámení s metodikami RRRR byla představena koncepce i praktické ukázky vybraných aktivit a seznámení se s problematikou duševního zdraví žáků a učitelů. Další setkání nás čeká v srpnu, kdy proběhne proškolení konkrétních učitelů, kteří budou pilotovat metodiky na svých školách.

Co nám sdělili samotní účastnící úvodního školení?

„Je to dle mého názoru skvělý projekt, moc se těším na pilotáž a pevně věřím, že se u nás v ČR osvědčí.“ (Andrea, členka poradenského pracoviště)