Školení lektorů preventivního programu o násilí v blízkých vztazích

24. února 2023

V návaznosti na veřejný seminář proběhlo dvoudenní školení lektorů, kteří budou školit pedagogické pracovníky ve vedení programu pro prevenci násilí s využitím filmu Všude dobře, doma nejlíp?

Ústředním tématem filmu je genderově podmíněné násilí, jehož prevence patří k prioritám programu RRRR. Dánský film z roku 2013 prezentuje situace domácího násilí vykonávaného mužem v prostředí evidentně dobře situované rodiny na manželce a dětech. Na relativně krátké ploše jsou tematizovány typické průvodní jevy: fyzická a psychická forma domácího násilí, jeho společenská tabuizace, bezmocnost obětí, manipulace atd.

V rámci projektu vznikla vzdělávací metodika, která zprostředkovává základní informace dotýkající se problematiky násilí a poskytuje kompetence k využívání tohoto snímku k preventivním, osvětovým, terapeutickým a vzdělávacím účelům. Film a metodika jsou určeny adolescentům ve věku 14 – 19 let.

Školení se zúčastnily téměř tři desítky odborníků z řad psychologů, učitelů, sociálních pracovníků a speciálních pedagogů. První den školení probíhalo pod vedením zkušených lektorek z partnerské organizace Alternative to Violence (ATV) Barbory Jakobsen a Jannicke Stav. Druhý den přiblížila práci s metodikou dětská psycholožka Tereza Tetourová z partnerské organizace Locika, která se expertně podílela na vzniku programu.

Hlavním cílem programu je osvěta ohledně násilí v blízkých vztazích a podpora osvojování si žádoucích postojů v oblasti navazování a udržování zdravých partnerských vztahů.


Školení lektorů preventivního programu o násilí v blízkých vztazích