RRRR

Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích. ​

O projektu

Metodiky socio emočního učení

 • Projekt RRRR (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience) přináší sadu osmi praktických příruček socio emočního učení, které byly vyvinuty v Austrálii a následně našimi experty adaptovány pro české školy.
 • Věříme, že škola může být klíčovým místem pro formování duševního zdraví, respektujících vztahů a pro prevenci násilí v blízkých vztazích. 
 • Komplexní preventivní program nabízí školám osvědčený nástroj pro rozvoj emocionální gramotnosti napříč všemi stupni vzdělávání – od prvních tříd ZŠ až po poslední ročníky SŠ. 
 • Tato moderní metodika navazuje na stávající i nově plánované RVP a otevírá klíčová témata, jako jsou silné stránky osobnosti, zvládání stresu a náročných situací, vyhledání pomoci, nebo gender a poznávání vlastní identity. 


Preventivní program Blízké vztahy bez násilí

 • Násilí ve vztazích je stále velké téma. K partnerskému násilí dochází nejčastěji v dospívání a v mladém věku, proto chceme mladistvé učit, co násilí ve vztahu vlastně znamená, a co dělat, pokud mu je někdo vystaven nebo se ho sám dopouští.  
 • Ve spolupráci s norskými experty jsme vyvinuli unikátní program prevence násilí pro mladistvé od 13 let, kterým předáváme: informace, kompetence, otevřenost k tématu násilí a zároveň jasný signál, že násilí nelze schvalovat a korektivní zkušenost a motivaci ke změně 
 • Pilířem programu je osvětový film Všude dobře, doma nejlíp? a sešit pro žáky Důkaz lásky, nebo násilí?  
 • Program je vhodný pro všechny základní a střední školy, ale hodí se i pro dětské domovy, nízkoprahová centra a další sociální služby pracující s mladistvými. 
 • Více informací o preventivním programu


 • Chcete realizovat preventivní program i u vás? Neváhejte se nám ozvat, máme kvalifikovaný tým lektorů, který je připraven vyrazit za vámi kamkoliv. 
 • Chcete se sami nebo váš tým vyškolit ve vedení preventivního programu? Nabízíme školení přizpůsobené vašim potřebám.
 • Kontaktujte nás mailem na akademie@so-fa.cz


Nabídka školení

Aktuality

Projektový tým

foto

Mgr. Veronika Bačová

Manažerka projektu

foto

Mgr. Petra Saňáková ​

Expertní tým - pedagožka

foto

Bc. Magdalena Olšanová

Projektová koordinátorka

foto

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Odborná garantka

Materiály

Ukázky z metodik RRRR pro základní školy

S návratem žáků a studentů do školních lavic po letních prázdninách byla spuštěna pilotáž metodik RRRR zaměřujících se na rozvoj sociálních a emočních dovedností.

Ukázky z metodik RRRR pro střední školy

S návratem žáků a studentů do školních lavic po letních prázdninách byla spuštěna pilotáž metodik RRRR zaměřujících se na rozvoj sociálních a emočních dovedností.

Příručka pro vedení pro vedení programu Prevence násilí

Doprovodná příručka pro lektory preventivního programu, která poskytuje kompletní instrukce pro přípravu a vedení programu.

Důkaz lásky, nebo násilí?

Doprovodný sešit pro žáky k osvětovému filmu Všude dobře, doma nejlíp? poskytuje doplňující informace, úkoly ke zpracování a podněty k diskusi.

Základní informace o projektu

 • Číslo projektu: ZD-MGS1-020​
 • Období realizace: 3/2022–12/2023​
 • Tematická oblast: Zdraví​
 • Partneři: Alternativ til Vold (Norsko), Centrum LOCIKA, Střední škola technická Most, Základní škola Praha – Kbely, 18. Základní škola v Mostě ​
 • Financování: Fondy EHP 2014-2021


Partneři

Donoři

shape

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button