RRRR

Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích. ​

O projektu

Metodiky socio emočního učení

 • Projekt RRRR (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience) přináší sadu osmi praktických příruček socio emočního učení, které byly vyvinuty v Austrálii a následně našimi experty adaptovány pro české školy.
 • Věříme, že škola může být klíčovým místem pro formování duševního zdraví, respektujících vztahů a pro prevenci násilí v blízkých vztazích. 
 • Komplexní preventivní program nabízí školám osvědčený nástroj pro rozvoj emocionální gramotnosti napříč všemi stupni vzdělávání – od prvních tříd ZŠ až po poslední ročníky SŠ. 
 • Tato moderní metodika navazuje na stávající i nově plánované RVP a otevírá klíčová témata, jako jsou silné stránky osobnosti, zvládání stresu a náročných situací, vyhledání pomoci, nebo gender a poznávání vlastní identity. 


Preventivní program Blízké vztahy bez násilí

 • Násilí ve vztazích je stále velké téma. K partnerskému násilí dochází nejčastěji v dospívání a v mladém věku, proto chceme mladistvé učit, co násilí ve vztahu vlastně znamená, a co dělat, pokud mu je někdo vystaven nebo se ho sám dopouští.  
 • Ve spolupráci s norskými experty jsme vyvinuli unikátní program prevence násilí pro mladistvé od 13 let, kterým předáváme: informace, kompetence, otevřenost k tématu násilí a zároveň jasný signál, že násilí nelze schvalovat a korektivní zkušenost a motivaci ke změně 
 • Pilířem programu je osvětový film Všude dobře, doma nejlíp? a sešit pro žáky Důkaz lásky, nebo násilí?  
 • Program je vhodný pro všechny základní a střední školy, ale hodí se i pro dětské domovy, nízkoprahová centra a další sociální služby pracující s mladistvými. 
 • Více informací o preventivním programu


 • Chcete realizovat preventivní program i u vás? Neváhejte se nám ozvat, máme kvalifikovaný tým lektorů, který je připraven vyrazit za vámi kamkoliv. 
 • Chcete se sami nebo váš tým vyškolit ve vedení preventivního programu? Nabízíme školení přizpůsobené vašim potřebám.
 • Kontaktujte nás mailem na akademie@so-fa.cz


 • Číslo projektu: ZD-MGS1-020​
 • Období realizace: 3/2022–12/2023​
 • Tematická oblast: Zdraví​
 • Partneři: Alternativ til Vold (Norsko), Centrum LOCIKA, Střední škola technická Most, Základní škola Praha – Kbely, 18. Základní škola v Mostě ​
 • Financování: Fondy EHP 2014-2021


Nabídka školení

Aktuality

Videa

Zástupci SOFA v projektu

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Odborná garantka

Foto Bc. et BcA. Klára Kujanová

Bc. et BcA. Klára Kujanová

Expertní tým - metodička

Foto Bc. Magdalena Olšanová

Bc. Magdalena Olšanová

Projektová manažerka

Projektová manažerka

Materiály

Metodiky RRRR

Metodiky Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience (RRRR), byly navrženy pro učitele základních a středních škol s cílem rozvíjet socio-emoční dovednosti žáků a jejich pozitivní vztahy.

Plakát Jak se cítíš?

Plakát zobrazuje 26 emocí. Materiál je vhodný pro využití v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských a základních školách.

Plakáty pro rozvoj socio-emočního učení - starší žáci

Plakáty jsou zaměřeny na rozvoj socio-emočního učení. Můžete je využívat v komunikaci s žáky o náročných situacích a vyhledání odborné pomoci nebo zvládání vzteku. Pro žáky na středních školách přinášíme tipy, jak na stres před maturitou nebo jak se bránit prokrastinaci. Ve škole je možné zařadit práci s plakáty do třídnických hodin nebo komunitních kruhů. Plakáty jsou určené pro děti druhého stupně a střední školy. Metodické materiály byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2012

Plakáty pro rozvoj socio-emočního učení - mladší žáci

Plakáty jsou zaměřeny na rozvoj socio-emočního učení. Můžete je využívat v komunikaci s dětmi o emocích a řešení problému. Ve škole je možné zařadit práci s plakáty do třídnických hodin nebo komunitních kruhů. Plakáty jsou určené pro děti prvního stupně. Metodické materiály byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2012.

Konverzační hra "Jaký byl tvůj den?"

Konverzační hra "Jaký byl tvůj den?" pomáhá dětem reflektovat jejich zkušenosti, názory a postoje vztahující se nejen k prožitému dni. Hra nemá složitá pravidla, obsahuje 32 otázek, které přirozeně podporují vyjadřování dítěte a učí ho poznávat sebe sama a druhé.

Karty (Ú)klid v hlavě

Karty (Ú)klid v hlavě podporují seberegulaci a učí děti vnímat vlastní tělo a emoce. Obsahují 27 aktivit zaměřených na zklidnění nebo aktivizaci.

Příručka pro vedení pro vedení programu Prevence násilí

Doprovodná příručka pro lektory preventivního programu, která poskytuje kompletní instrukce pro přípravu a vedení programu.

Důkaz lásky, nebo násilí?

Doprovodný sešit pro žáky k osvětovému filmu Všude dobře, doma nejlíp? poskytuje doplňující informace, úkoly ke zpracování a podněty k diskusi.

Pexeso "Jak se cítíš?"

Zahrajte si s dětmi pexeso "Jak se cítíš?" Učí je hravou formou poznávat emoce. Znalost emocí dětem významně pomáhá orientovat se v situacích kolem nich a adekvátně na ně reagovat. Naopak děti, které nemají rozvinuté emoční dovednosti mohou být častěji odpojené, úzkostné a uchylovat se k agresivnímu chování. To může často vést k jejich vyčlenění z kolektivu, zhoršenému prospěchu či šikaně.

Partneři

Donoři

shape