ZAHÁJENÍ PILOTÁŽE METODIK RRRR

25. září 2022

ZAHÁJENÍ PILOTÁŽE METODIK RRRR

S návratem žáků a studentů do školních lavic po letních prázdninách byla spuštěna pilotáž metodik RRRR zaměřujících se na rozvoj sociálních a emočních dovedností. Ještě v srpnu se však sešli učitelé tří pilotních škol, aby se proškolili v práci se sedmi metodikami (metodiky jsou rozděleny na základě ročníků základní a střední školy) a jednotlivými oblastmi, které metodiky obsahují. Tyto oblasti se soustředí na rozvoj emoční gramotnosti; silné stránky osobnosti; zvládání náročných situací; řešení problémů; zvládání stresu; vyhledání pomoci; gender a identita; pozitivní vztahy. Bylo prokázáno, že cílená podpora rozvoje dovedností žáků a studentů ve zmíněných oblastech má pozitivní vliv na jejich zdraví a wellbeing. Snižuje také výskyt rizikového chování a tendence uchylovat se k genderově podmíněnému násilí.

V současné době běží pilotování těchto metodik na dvou základních školách a jedné střední škole v Praze a Mostě, které bude realizováno v průběhu celého školního roku 2022/2023. Následně budou do jednotlivých metodik implementovány vzdělávací výstupy z nově připravovaného RVP ZV. Finální verze metodik bude zpřístupněna ke konci kalendářního roku 2023. Náš tým však připravil průřez jednotlivými metodikami, který je volně přístupný ke stažení a také pro nejbližší měsíce připravujeme unikátní seminář věnovaný právě metodikám RRRR, kde představíme hlavní cíle metodik, práce s metodikami a jednotlivé aktivity

Ukázky z metodik si můžete stáhnout níže:

Základní škola

Střední škola