Pozitivní podpora chování (PBIS)

PBIS je propracovaný, výzkumně ověřený systém zaměřený na podporu žádoucího, všeobecně přijímaného chování a duševního zdraví dětí. Je využíván v základních a středních školách po celém světě. ​

O systému PBIS

Systém zefektivňuje a ulehčuje práci také pedagogům.

Ředitelům nabízí systém, který efektivně pomáhá budovat dobré klima ve škole, hezké vztahy a pohodovou atmosféru.​

Systém, který na nikoho nezapomíná

 • Systém PBIS staví na přirozené schopnosti člověka naučit se reagovat na své prostředí určitým chováním. Tedy, že chování je třeba učit podobně jako jiný vzdělávací obsah.
 • Primárním postupem je tak učení a fixace celoškolně jednotných, pozitivně formulovaných pravidel chování, tzv. očekávaného chování.
 • Systém zahrnuje tři úrovně podpory, přičemž základní úroveň je určena všem dětem, druhá je pro děti s dílčími potřebami a třetí pro děti s komplexními potřebami v oblasti duševního zdraví, včetně traumatizovaných dětí a dětí projevujících se rizikovým chováním.
 • Systém ulehčuje práci také pedagogům. Ředitelům nabízí nástroj, který pomáhá budovat dobré klima ve škole, přátelské vztahy a pohodovou atmosféru.

Tříúrovňový model aneb účinná podpora všech žákůJak probíhá zavedení systému PBIS ve škole

Pro jaké školy je systém vhodný a jak probíhá zavádění v praxi?​
 • Systém je velmi flexibilní a proto je možné jej zavést prakticky v jakékoliv škole. Zavádění probíhá v rámci našich kurzů.​
 • Kurzy PBIS pořádáme jak pro jednotlivé zájemce z řad pedagogů (Třídní PBIS), tak pro celé pedagogické sbory (Celoškolní PBIS)​.
 • Zaměřujeme se především na běžné základní školy, kde zavedení PBIS podpoří jak děti s dobrým prospěchem a chováním, tak děti, které potřebují v chování a vzdělávání intenzivnější podporu.​


Jak dlouho trvá zavedení PBIS do celé školy?​
 • Doba zavedení je různá. Ideální je, aby škola postupovala tempem, které umožňují její kapacity. ​
 • V kurzu Celoškolní PBIS počítáme s podporu kouče po dobu jednoho roku, což je doba, která je minimálně nutná pro udržitelné zavedení principů I. úrovně PBIS. ​
 • Po uplynutí jednoho roku PBIS kouč vyhodnotí, zda již škola zavedla klíčové prvky PBIS a může být vedena jako tzv. PBIS škola. Pokud klíčové prvky zavedeny nejsou, pak vyhodnocení slouží jako podklad pro rozvoj v dalším roce a o nové vyhodnocení škola může požádat později.​


Kdo je do implementace PBIS zapojen?​
 • Je třeba, aby v PBIS týmu spolupracovali minimálně čtyři lidé. Postupně by se měl tým rozšířit o zástupce rodičů a dětí.​
 • Školní tým PBIS tvoří​:
 • Ředitel školy nebo zástupce vedení​
 • Pracovník školního poradenského pracoviště (např. speciální/ sociální pedagog, psycholog, výchovný poradce nebo metodik prevence) ​
 • Učitelé 1. a 2. stupně (ZŠ)​


foto_pbis

Naše podpora zavádění systému PBIS v ČR

Zavádění PBIS odpilotováno!​

V rámci pilotního zavádění PBIS na českých školách (projekt Škola pomáhá ohroženým dětem) jsme úspěšně překonali dva covidové roky a počátky válečné krize na Ukrajině.

Přes velmi nestandardní podmínky pilotáže se podařilo udržet spolupráci a rozvíjet principy na několika základních školách v ČR.

Ve třech základních školách jsme úspěšně pilotovali, s dalšími školami dlouhodobě spolupracujeme formou konzultací a kurzů. ​

Vyškolili jsme PBIS kouče připravené pomáhat školám po celé ČR ​

Realizujeme akreditovaný výcvik koučů PBIS, kteří mají hluboké znalosti tohoto systému a zároveň mají dovednosti potřebné k flexibilnímu nastavování pravidel systému PBIS ve školách.​

Aktuálně spolupracujeme s 19 vyškolenými kouči, kteří působí na celém území ČR.​

Poskytujeme jim veškeré materiály, supervizi a potřebnou podporu.​

Naše školy se mají vždy o koho opřít​

Školám poskytujeme supervizi při zavádění principů PBIS. ​

Vytváříme podklady pro školy a kouče, podílíme se na vzniku publikací a článků, konzultujeme vznikající materiály dalších organizací a obecně se zasazujeme o šíření tématu Pozitivní podpory chování PBIS napříč Českou republikou​.

Máme nejnovější zahraniční know-how​

Adaptaci PBIS na české prostředí pravidelně konzultujeme s předními zahraničními odborníky, účastníme se mezinárodních konferencí a zapojujeme se do evropských projektů.

Vybíráme nejpřínosnější materiály, které po překladu adaptujeme pro české prostředí. Tyto materiály aktivně nabízíme PBIS koučům a zájemcům ze strany škol. Zpracované materiály zveřejňujeme na našem webu.​

Pořádáme odborné konference

V roce 2022 a 2023 jsme pořádali čtyři velké vzdělávací akce na téma zavádění PBIS. Na všech akcích jsme měli čest přivítat vážené zahraniční hosty. Ohlasy jsou velmi pozitivní a díky dostupnému záznamu každé akce je možné se zdarma vzdělávat v principech PBIS a jejich aplikací v praxi.​

Pracujeme na systémových opatřeních

Dlouhodobě se snažíme o pozitivní změny v oblasti vzdělávání, podpory duševního zdraví a ochrany ohrožených dětí.

Naším cílem je nastavit ve školách vhodné podmínky pro pedagogy tak, aby umožnili každému dítěti rozvoj a naplnění jeho vzdělávacího potenciálu. V systému vzdělávání prosazujeme potřebu nespecifické prevence na školách a víceúrovňovou podporu v oblasti wellbeingu, duševního zdraví a chování.​

Nabídka školení

PBIS koučové

Představujeme tým našich PBIS koučů, kteří jsou připraveni úspěšně provést vaši školu zavedením celoškolního PBIS, nabídnout školení Třídní PBIS nebo poskytnout další podporu a konzultace dle domluveného rozsahu v rámci celé ČR.​

foto kontakt
Mgr. Jakub Barčík  ->

Ředitel organizace SIPORA

 
foto kontakt
Mgr. Lenka Brožková  ->

Školní a poradenský psycholog, psychoterapeut

 
foto kontakt
Mgr. Lenka Budínská  ->

Učitelka, ředitelka základní školy

 
foto kontakt
Mgr. et BcA. Magdalena Capková  ->

Výtvarný pedagog, metodik prevence na ZŠ

 
foto kontakt
Mgr. Kateřina Ciglerová  ->

Pracovnice Linky důvěry

 
foto kontakt
MgA. et MgA. Magda Ada Johnová  ->

Pedagog literárně-dramatického oboru na ZUŠ, lektor prožitkových programů, mediátor

 
foto kontakt
Mgr. Jitka Kacálková  ->

Speciální pedagog a lektor

 
foto kontakt
Mgr. Pavlína Karlová  ->

Učitelka na základní škole

 
foto kontakt
Mgr. Martin Kreuziger  ->

Učitel na 2. stupni základní školy

 
foto kontakt
Mgr. Anna Kubíčková  ->

Speciální pedagožka, Manažerka PBIS v SOFA

 
foto kontakt
Mgr. Milada Macháčková  ->

Speciální pedagog a kognitivně-behaviorální terapeut

 
foto kontakt
Mgr. Jiří Merta  ->

Učitel ve škole pro žáky se zdravotním postižením a lektor v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů

 
foto kontakt
PhDr. Michaela Pachelová, Ph.D.  ->

Učitelka, lektorka, etoped

 
foto kontakt
 Mgr. Zuzana Sedláčková  ->

Školní psycholožka

 
foto kontakt
Mgr. Ivana Sugar  ->

Pedagog, jazykový a IT lektor, koordinátor mezinárodních projektů ERASMUS

 
foto kontakt
Mgr. Petr Zmuda  ->

Zástupce ředitele Centra pro dítě a rodinu Valika, z.s.

 

Novinky a napsali o nás

Co říkají o projektu lidé z týmu a experti z praxe

Realizační tým

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD. ​

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD. ​

Odborná garantka

Foto Ing. Zdeňka Juklová​

Ing. Zdeňka Juklová​

Expertní tým

Foto Mgr. Anna Kubíčková

Mgr. Anna Kubíčková

Vedoucí expertního týmu​ PBIS

Foto Mgr. Šárka Mach Norková

Mgr. Šárka Mach Norková

Expertní a administrativní podpora PBIS

Materiály

Infografika Umění zklidnění

Infografika stručně popisuje tři způsoby zklidnění rozrušeného dítěte

Infografiky - náročné chování ve školách

Náročné chování je zastřešující pojem pro chování dětí, které se výrazně odlišuje od očekávaného chování pro daný věk a negativně ovlivňuje učení a vztahy ve škole.

Pozitivní podpora a vhodné reakce na chování žáků

Tato metodika představuje výzkumem ověřené strategie a opatření pomáhající pedagogům nastavit prostředí podporující vhodné chování žáků.

PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

Záznam prezentace představuje základní pilíře přístupu PBIS k prevenci náročného chování žáků ve škole a diferencované intervenci poskytované v závislosti na míře podpory, kterou žáci v oblasti sociálního fungování ve škole potřebují.

Podpora duševního zdraví ve školách

V pátek 10. ledna 2020 ČOSIV ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin (NS MAS ČR) spoluorganizoval seminář na téma podpory dětského duševního zdraví ve školách. Jako první představil Milan Kotík z AISIS program Mimalizace šikany (MIŠ).

Stručný video-rozhovor s dr. Goodmanem

Na radost z učení a zážitek z úspěchu má ve škole právo každé dítě

Vědecký článek o podpoře duševního zdraví žáků

Odborný článek o podpoře duševního zdraví žáků pomocí systému PBIS Vědecký časopis Pedagogická orientace zveřejnil text, ve kterém detailně popisujeme, proč je systém PBIS tak přínosný a jeho základní pilíře.

PBIS: Prevention is the key

V přednášce Margreet van Oudheusden je představena metoda intervence PBIS (Positive Behavior Intervention and Support), především PROČ, JAK a CO tato intervence mění v chování žáků. Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí a cílenou intervenci u žáků s problémovým chováním.

Funkční hodnocení chování a Plán podpory chování pro žáka

Metodická příručka s formuláři pro realizaci funkčního hodnocení chování (FBA) a zpracování Plánu podpory zaměřeného na změnu chování žáka je určena především pro odborníky a týmy základních škol implementujících systém PBIS a/nebo kteří pravidelně realizují podporu žáků s intenzivními potřebami v oblasti chování.

Třídní praxe

Podpůrný materiál obsahuje krátké představení principů PBIS a listy pro sebehodnocení, určené pro učitele základních škol k postupnému přenášení pozitivní podpory chování do výuky.

PBIS - Podpora žáků při návratu do školy

Návrat do škol po přerušení výuky: Postupy podporující pocit bezpečí, předvídatelnost prostření a očekávané chování. V níže přiloženém PDF souboru přinášíme šest strategií zvyšujících pocit bezpečí, předvídatelnosti a očekávaného chování. Ty umožňují při návratu do škol poskytnout nejen plošnou podporu všem žákům, ale i cílenou podporu dětem s vyšší potřebou podpory .

Konference PBIS ke II. a III. úrovni podpory

Konference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“

Přednáška Steva Goodmana – PBIS

Přednáška Steva Goodmana, ve které představuje výzkumně ověřený koncept prevence a intervence zaměřený na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí, cílenou intervenci u žáků se závažnými problémy v chování i podporu zapojování rodičů žáků. Efektivita PBIS byla ověřena mnoha výzkumnými studiemi.

První česká konference pozitivní podpory chování PBIS

První česká konference Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions & Supports) je určena expertům v oblasti školství, ředitelům a učitelům základních škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům a všem, které zajímají inovativní přístupy ve vzdělávání a podpora duševního zdraví žáků a pedagogů.

Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách

Materiály z odborného semináře „Podpora vhodného chování PBIS na celé škole“

Spolupracujeme

 Jsme součástí Association for Positive Behaviour Support (APBS), evropské sítě podporující implementaci PBIS, a intenzivně spolupracujeme s experty z University of South Florida (University Center for Excellence in Developmental Disabilities) a Michigan’s Multi-Tiered System of Supports Technical Assistance Center.

Partneři

Donoři

shape