Naše projekty

S finanční podporou donorů realizujeme vlastní projekty a účastníme se partnerských projektů. Spolupracujeme s předními českými i zahraničními experty, adaptujeme a uvádíme do praxe ověřené metodiky ze zahraničí. Pilotujeme nové postupy.

foto
mozek

Vlastní projekty

Když dítě volá o pomoc

Signály

Nastavujeme systém včasné identifikace ohrožených dětí a efektivní pomoci. Podporujeme mezioborovou spolupráci v sedmi územích v ČR. Zavádíme do praxe případová setkání, metodu case managementu a další funkční nástroje.

SUPPORTING TRANSITION RESILIENCE OF NEWCOMER GROUPS

STRONG

Představujeme účinný psychosociální program podporující adaptaci v novém prostředí.

E-learning: Jak podporovat děti a mladé lidi s traumatickými zkušenostmi

e-Lektra

Zdarma nabízíme ucelený online kurz o trauma respektujícím přístupu.

Dokončené projekty

Positive Behavioral Interventions and Supports

Škola pomáhá ohroženým dětem (PBIS)

Zavádíme PBIS na pilotních ZŠ. Podstatou je vytvoření přátelské atmosféry a bezpečného prostředí díky pozitivní motivaci k vhodnému chování.​

Porozumění traumatu

PorT

Vytváříme podmínky pro naplnění potřeb dětí s traumatickými zkušenostmi a zavádíme trauma respektující přístup do škol a dalších institucí.

Respekt, rozmanitost, rovnost, resilience

RRRR

Podporujeme duševní zdraví dětí prostřednictvím programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích na ZŠ i SŠ.

Partnerské projekty

JSME JEDNOU ZE ZAKLÁDAJÍCÍCH ORGANIZACÍ

Partnerství pro vzdělávání 2030+

Spolupracujeme na zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve vzdělávání. Projekt naplňuje vzdělávací strategii MŠMT do roku 2030. Funguje na platformě SKAV.

JSME JEDNÍM Z ODBORNÝCH PARTNERŮ

Eduzměna

Měníme české vzdělávání, snižujeme nerovnosti a zasazujeme se o wellbeing dětí i pedagogů. Jsme jedním ze sedmi partnerů projektu, který běží pilotně na Kutnohorsku.

JSME ODBORNÝM GARANTEM

Multidisciplinární týmy duševního zdraví

Na zlepšování duševního zdraví dětí spolupracujeme se všemi, kdo se přímým způsobem účastní života dětí a mladistvých a působí na jejich výchovu, duševní zdraví a osobnostní rozvoj.

JSME JEDNÍM Z ODBORNÝCH PARTNERŮ

Erasmus + Trauma respektující přístup

Spolupracujeme na šíření trauma-respektujícího přístupu do škol nejen u nás, ale i na Slovensku.