Partnerství pro vzdělávání 2030+

Jsme jednou ze zakládajících organizací projektu, jehož cílem a náplní je propojovat významné aktéry ve vzdělávání a přispívat k vzájemnému porozumění a koordinaci jejich aktivit. ​ Naším společným cílem je zlepšovat výsledky vzdělávání, podporovat wellbeing a snižovat nerovnosti ve vzdělávání v českých školách.​

O projektu

Vznik projektu​

  • Partnerství 2030+ vzniklo v roce 2020 podpisem sedmi významnými platformami ve vzdělávání. ​
  • Do podzimu 2022 bylo Partnerství 2030+ jednou z iniciativ Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV)​
  • Samostatný ústav Partnerství pro vzdělávání 2030+ byl založen a zapsán v listopadu 2022.


Cíle projektu​

  • Partnerství pro vzdělávání 2030+ se ztotožňuje s cíli vymezenými MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Chceme aktivně přispět k naplnění těchto cílů a tím významně a plošně zlepšit učení dětí. ​
  • Na plnění cílů Partnerství 2030+ pracují dvě pracovní skupiny, jejichž členy jsou i naši experti. ​


Zapojení SOFA​

Naši experti jsou členy obou pracovních skupin: ​

  • Pracovní skupina Wellbeing se zaměřuje na vytváření dobrých podmínek pro učení tím, že budou naplňovány základní potřeby dětí (např. pocit bezpečí). Naším cílem je eliminovat nadměrný stres, který dětem škodí, a pomoci dětem naučit se zvládat každodenní stres.​
  • Pracovní skupina Střední článek se zaměřuje na zajištění cílené podpory školám a vytvoření role prostředníka v komunikaci mezi MŠMT a školami, především ve zprostředkování zpětné vazby a poskytování pomoci a podpory jednotlivým školám​


  • Výstupy z pracovních skupin jsou doporučení, expertní návrhy a ukázky dobré praxe v řešených tématech, které jsou sdíleny s klíčovými aktéry vzdělávání.​
  • Členy obou pracovních skupin v roli konzultačních partnerů jsou zástupci MŠMT a ČŠI, díky tomu jsou výstupy pracovních skupin k dispozici tvůrcům vzdělávací politiky.​


Aktuality

Projektový tým

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Vedoucí pracovní skupiny Wellbeing

Foto Mgr. Lenka Hečková

Mgr. Lenka Hečková

Členka správní rady​

Foto Mgr. Anna Kubíčková

Mgr. Anna Kubíčková

Členka pracovní skupiny Wellbeing

Foto doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Člen pracovní skupiny ​ Střední článek

Materiály

Chceme lepší atmosféru ve školách aneb ...

Publikace přináší užitečné tipy a inspirace, které vzešly z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách z celé republiky sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ Wellbeing, kterou vede místopředsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová.

Doporučení k systémové podpoře dětí s SVP

Doporučení k systémové podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami při vzdělávání distančním způsobem Po uzavření speciálních škol se aktuálně většina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vzdělává distančním způsobem. Děti se SVP a jejich rodiny potřebují k distančnímu vzdělávání maximální možnou podporu ze strany školy i systému.

Manuál pro distanční výuku

Z dat MŠMT vyplývá, že necelá třetina škol přistoupila při pololetním hodnocení žáků ke kombinaci známek a slovního hodnocení. Hodnocení při distanční výuce by dle člena Pracovní skupiny pro systémové řešení podpory wellbeingu ve vzdělávání projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ Františka Halady mělo zohledňovat i specifické skutečnosti, které vzdělávání v distanční formě ovlivňují.

Těšíme se do školy

Dokument Těšíme se do školy přináší doporučení pro základní školy k podpoře návratu žáků k prezenční výuce.

Oficiální weby projektu

shape