e-Lektra

Přinášíme ucelený online kurz o trauma respektujícím přístupu určený pro učitele, další profesionály a pečující osoby, kteří pracují nejen ve školním prostředí s dětmi, jež se potýkají s následky traumatických zkušeností. Prostřednictvím kurzu zvyšujeme informovanost o traumatu, jeho dopadech a potřebě citlivého přístupu k traumatizovaným dětem.

O projektu

Ucelený e-learningový kurz o trauma respektujícím přístupu
 • Upravili jsme 4 moduly e-learningu z USA, tak, aby byly využitelné v ČR, ale i v jiných zemích. Upravenou verzi jsme přeložili do češtiny.
 • S našimi zahraničními partnery jsme připravili 5. modul e-learningu zaměřený na trauma v souvislosti s konfliktem (válkou) a nuceným vysídlením.
 • E-learning je adaptovaný takovým způsobem, že je neutrální ve vztahu k jakékoli zemi. Po přeložení do místního jazyka je možné jej uplatnit kdekoli ve světě – je určený pro celosvětové využití.
 • Praktické informace a témata týkající se situace v ČR jsou k dispozici v doprovodném materiálu.​


Obsah e-learningu
 • Buďme dětem oporou – uplatňujme trauma respektující přístup.
 • Základy podpory rozvoje odolnosti vůči traumatu.
 • Jak s dětmi a mladými lidmi řešit kolektivní traumatické události.
 • Řešení traumatu s dětmi, rodinami a pečujícími osobami.
 • Trauma v kontextu konfliktu a vysídlení.
 • Pro vstup do e-learningu vyplňte a odešlete registrační formulář. Poté obdržíte pozvánku na kurz e-mailem na vámi zadanou adresu.Pracujeme na rozšíření do všech škol v ČR
 • Chceme, aby všichni učitelé v ČR byli obeznámeni se základy trauma respektujícího přístupu a aktivně jej ve vzdělávání uplatňovali.​
 • Víme, že konflikt, zejména válka, je těžkou zkouškou pro všechny, ale zejména pro děti. Chceme proto, aby všichni, kdo se starají o děti s válečným traumatem, věděli, jak pro ně být tou nejlepší oporou.​


Nabídka školení

Projektový tým

foto

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Odborná garantka

foto

Bc. et BcA. Klára Kujanová​

Expertní tým - speciální pedagožka

foto

Mgr. Kateřina Nováková

Expertní tým - psycholožka​

foto

Ing. Markéta Swiacká

Projektová manažerka

foto

Ing. Kateřina Kubátová

Projektová manažerka 1. fáze

www.linkedin.com/in/k-kubatova

Materiály

Příloha k e-learningu e-Lektra

Příloha k české verzi e-learningového kurzu Jak podporovat děti a mladé lidi s traumatickými zkušenostmi, který SOFA připravila spolu s partnery z USA v rámci projektu e-Lektra, stručně doplňuje a rozvíjí obsah samotného e-learningu. Jejím cílem je uvést témata, se kterými e-learning seznamuje, do kontextu českého systému vzdělávání a podpory ohrožených dětí a mladých lidí. Obsahuje užitečné odkazy na konkrétní služby, materiály a kontakty. Doplňující informace k vybraným tématům dále odkazují na zdroje, kde je daná problematika rozvedena detailněji. V příloze jsou zároveň zmíněná témata propojena s ostatními projekty, které SOFA realizuje a které se konkrétní problematice věnují primárně.

e-Lektra: Pracovní sešit

Pracovní sešit je nedílnou součástí e-learningového kurzu Jak podporovat děti a mladé lidi s traumatickými zkušenostmi. Účastníci jsou v průběhu kurzu vybízeni k vyplnění cvičení v rámci příslušného modulu. Pracovní sešit slouží k procvičení a zopakování teoretických poznatků a praktických dovedností.

e-Lektra: Průvodce diskuzní skupinou

Průvodce diskuzní skupinou představuje strukturovaný návod, jak ve skupině pravidelně diskutovat absolvované moduly e-learningu. Navržený model diskuzní skupiny umožňuje hlubší zamyšlení nad tématy, která kurz pokrývá, a dává prostor pro užitečné sdílení názorů a zkušeností.

e-Lektra: Průvodce registrací

Průvodce registrací stručně informuje o všech krocích, kterými je třeba projít s cílem se úspěšně zapsat do e-learningového kurzu. S jeho pomocí se Vám jistě podaří jak zápis do kurzu, tak jeho zahájení. Naleznete v něm též kontakt pro případ jakýchkoli komplikací.

Hodnocení e-learningu: průzkum mezi účastníky kurzu

Hodnocení vychází z průzkumu, který jsme realizovali u 66 respondentů před a po absolvování kurzu. Zkoumali jsme spokojenost s obsahem a reálný dopad na práci účastníků kurzu. Výsledky jsou velmi povzbudivé. Respondenti hodnotí pozitivně jak samotné školení, tak dopad na jejich práci a vnímání stresu.

Základní informace o projektu

 • Období realizace: 09/2022-12/2024
 • Tematická oblast: Duševní zdraví dětí​
 • Partneři:  McKinsey Health Institute, Cincinnati Children’s Hospital Medical Centre​
 • Financování: Nadace České spořitelny; Kancelář WHO v České republice


Partneři

shape

ČOSIV se mění na Society for All (SOFA). Více informací najdete zde.

Webové stránky postupně zprovozňujeme. Děkujeme za pochopení.

close button